TURUN TERRORITEKO OLI MYÖS ISLAMIN TEKO!

YLE: “KANSA SAI MITÄ HALUSI” , kun Turun puukottaja sai oikeudelta tuomion terroristisesta teosta.

 

Valtamedian journalisteilla riittää myötätuntoa ja ymmärrystä. Varmasti on totta, että kansa halusi Turun puukotuksen saavan terroriteon nimikkeen oikeuden tuomiossa, mutta kun YLE otsikoi uutisensa “Kansa sai mitä halusi”, se kertoo omaa kieltään YLE:n asennoitumisesta tapahtuneeseen terrori-iskuun, jossa merkittävää olisi nimenomaan kansan tahdon toteutuminen rikoksen nimikkeenä.


YLE:n uutisessa lukee “Terroristinen teko on omiaan maalaamaan tekijän yksiselitteisesti pahaksi. Samalla teon taustat ja syiden ymmärtäminen sumentuvat.” Mitä kansan pitäisi ymmärtää tässä tapauksessa?   Pitäisikö tekijälle löytyä myötätuntoa? YLE:n mukaan kyllä! Teko olisi siis pitänyt tuomita tappoina tai murhina ja murhan yrityksinä, ilman terroriteon leimaa, jotta tekijää ei miellettäisi niin pahaksi.

Yksi syy siihen, että tekoa pyrittiin viemään läpi murhina tai tappoina ja niiden yrityksinä, saattaa olla myös se, että silloin olisi voitu edelleen väittää, että avoin maahanmuuttopolitiikka ja taustoiltaan tuntemattomien turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen, ei olisi aiheuttanut Suomessa terrori-iskua ja esittää Suomi sillä tavalla monia muita Euroopan maita onnistuneempana maana turvapaikanhakijoiden kohdalla.

Mistä valtamedialla riittää tätä myötätuntoa näinkin hirvittävää tekoa kohtaan? Teko, jossa kaksi ihmistä sai täysin harkitussa teossa hirvittävällä tavalla surmansa, kahdeksan haavoittui ja jotkut heistä vammautuivat teon seurauksena ja nuorin uhreista oli vain 15-vuotias.
Valtamedia on osoittanut jälleen kerran suhtautumisensa meidän avoimen rajapolitiikan takia kasvaneeseen rikollisuuteen, jossa turvapaikanhakijat millä valheilla tahansa, pääsevät elämään, asumaan ja kulkemaan vapaasti muun kansan keskuudessa. Myös kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneet saavat vapaasti elää muiden ihmisten joukossa. Samaan tapahtumaan liittyen oli jo aikaisemmin valtamediassa Rebekka Härkösen (Turun Sanomat/Lännen Media) kirjoitus “Terrorismi on ihmisen valintoja” joka perustui pitkälti myötätunnon ymmärtämiseen ja hakemiseen tekijää kohtaan.
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3886719/Kolumni+Terrorismi+on+ihmisyytta+ja+ihmisen+valintoja
Lue tästä

 

Oikeuskäsittelyssä puolustus yritti monin tavoin pyrkiä siihen, että tekoa ei olisi tuomittu terroristisena rikoksena. Puolustuksen mukaan teko ei osoittanut terroritekoon viittaavaa toimintaa esimerkiksi siksi, että teot kohdistuivat valikoidusti naisiin, eikä valtioon joka on yksi terroriteon määritelmä. Puolustuksen mukaan “tekijä ei pyrkinyt pitkittämään uhriensa tuskaa.” Kaksi nopeasti kuolettavasti puukotettua, ja kahdeksan uhria, jotka jäivät henkiin ja osa vammautui, mutta puolustuksen mukaan puukotuksia ei tehty “erityisen raa’alla ja julmalla tekotavalla tai vakaasti harkiten”. Teko oli vakaasti harkittu ja tähän viittasi selkeästi etukäteen kirjoitettu manifesti, sen lukeminen ja teossa käytetyn veitsen hankita ja kahden veitsen mukaanotto tapahtumapäivänä. Tekijä oli myös itse kertonut että hänen tarkoituksensa olisi ollut leikata uhreilta päät irti. Puolustus oli väittänyt myös Bouananen jatkaneen puukotuksia ensimmäisen uhrin jälkeen, päästääkseen pakoon. Pakeneminen kuitenkin olisi ollut huomattavasti nopeampaa ilman seitsemää uutta puukotettavaa uhria, joten tällainen puolustuksen esittämä väite uhrien suureksi lukumääräksi, on täysin järjetön.

Turun terrori-iskijästä Aberrahman Bouananesta oli tiedetty jo yli puoli vuotta hänen kiinnostuksestaan radikaaliin islamiin ja terrorismiin. Siitä huolimatta hän vielä muutama kuukausi ennen tekoaan opiskeli lasten kanssa samassa Turun Puropellon koulussa valmistavalla luokalla. Vaikka Suomessakin tiedossa oleva tosiasia on, että merkittävä osa tänne tulleista turvapaikanhakijoista valehtelee ikänsä ja joukossa on radikaalista islamista kiinnostuneita, niin turvapaikanhakijat sijoitetaan yhteiskuntaan heidän kertomiensa asioiden perusteella ja näin myös aiheutetaan valtava turvallisuusriski muille ihmisille ja myös alaikäisiksi itsensä väittävien kohdalla meidän lapsillemme, kun heidät sijoitetaan lastemme kanssa samoihin kouluihin. Turvapaikanhakijoiden etu laitetaan muun kansan ja lastemme edelle. Erään uutisen mukaan “Ruotsista lähetetään Marokkoon sormenjälkiä henkilöllisyyden tarkistamiseksi. Vain 6 prosenttia 200 tarkistetusta henkilöistä oli puhunut totta iästään.” Suomessa on tiedossa sama tosiasia, että iso osa, noin 65 % alaikäseksi itsensä väittävistä turvapaikanhakijoista valehtelee ikänsä.

Ihmishenkiä ja ihmisten, niin uhrien kuin heidän läheistensä kärsimystä ei voi rahalla korvata. Siitä huolimatta korvausten myöntäminen on myös merkittävä asia oikeusprosesseissa. Käräjäoikeus määräsi tekijän maksamaan uhreilleen ja näiden omaisille korvauksia noin 450 000 euroa, sekä uhrien oikeudenkäyntikulut, pyörätuolissa istuvalle Zubierille vajaat 90 000 euroa korvauksia kivusta ja kärsimyksestä, sekä kuukausittain 950 euroa korvausta ansionmenetyksestä, siihen asti kunnes Zubier täyttää 65-vuotta.
Koko prosessi sisältää myös paljon muita kuluja, sekä lisänä Bouauneen kohdistuvat kaikki kulut vankeusajalta. Kenen korvattavaksi nämä kustannukset jäävät? Suomen valtion eli Suomen kansan. Siksi, koska päättäjämme omilla päätöksillään mahdollistivat tämän hirvittävän tapahtuman. Turvapaikanhakijoiden ei pitäisi päästä elämään tai kulkemaan muun kansan keskuuteen, ennen kuin heidän asiansa on tutkittu ja taustansa selvitetty, vaan heidät pitäisi asuttaa vartioidulle alueelle siihen asti, kunnes asianomaisen oleskeluluvan perusteet on tutkittu ja päätös myönteisestä oleskeluluvasta on tullut.

 

MIKSI TURUN TERRORITEKO ON MYÖS ISLAMIN TEKO?

Islamista puhutaan “rauhan uskontona”. Islamia yritetään vakuutta rauhan uskonnoksi siitä huolimatta, että islamilaisiin maihin ja islamiin liittyy niin paljon väkivaltaa, sotaa ja ihmisten kuolemia. Islamia “rauhan uskontona” perustellaan esimerkiksi Koraanin Lehmän suuran kohdalla 190. “Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö” ja selitetään miten muslimit eivät hyökkää muita vastaan, jos heitä vastaan ei ensin hyökätä. Mutta mikä on sotaa ja hyökkäämistä islamia ja islaminuskoisia vastaan, joka oikeuttaa muita vastaan hyökkäämisen? Sotaa ei ole vain aseellinen sota, johon Euroopan ja myös Suomen katsotaan osallistuneen maailmanpolitiikan kautta , vaan sotiminen/taisteleminen jotain vastaan minkä Koraanissa Allah on määrännyt, eli kaikkien ihmisten alistumisen Allahin määräysten ja lakien alaisuuteen.

Bouananen oli esittänyt teon motiivina, että “Suomi ei ole syytön tässä asiassa” ja viitannut esimerkiksi muslimien kärsimykseen ja kuolemiin Irakissa ja Syyriassa, joihin Suomikin on osallisena maailmanpolitiikassa ja sen kautta hyökkäyksissä islamistisiin maihin ja syyllinen islamin maiden sotiin.
Tällä tavalla koko perustelu islamista “rauhan uskontona” vain puolustussodan hyväksyjänä kumoutuu täydellisesti kuten myös se että islam ei ole uhka Euroopalle.
Kaikenlainen islamin, sen lakien ja siihen uskovien ihmisten vastustaminen on islamin vastustamista. Suurin osa Euroopasta, on islamin ja Koraanin lakien vastainen eli “syntinen” yhteiskunta. Esimerkiksi naisten vapaa vaatetus, seksuaalivähemmistöjen, samaa sukupuolta olevien parisuhteet, avioliittoja ilman hyväksyttyjä parisuhteita ja perheiden perustamiset ilman avioliittoa, vääräuskoisten ja ateistien hyväksyminen, ovat islamia vastaan hyökkäämistä, koska Eurooppa ei ole alistunut Koraanin Jumalan tahdon ja määräysten alaisuuteen. Näin Eurooppa ja eurooppalaiset, Suomi mukaan lukien, ovat hyökänneet islamia vastaan ja heitä vastaan taistelu, iskut ja hyökkäykset ovat islamin ja Koraanin mukaisia. Koraani kehottaa taistelemaan niitä vastaan, jotka eivät alistu Allahin tahdon ja lakien alaisuuteen ja tällaisille taistelijoille Koraanin Jumala lupaa suuren palkan tuomiopäivänä. Bouananelle oli varmasti pettymys, että hän ei tullut teossaan poliisin surmaamaksi, koska näin hän ei islamin mukaan Jumalansa tiellä taistelemisella päässytkään varmuudella paratiisiin, vaan hänellä on mahdollisesti vielä pitkä elämä edessään, joka tulee vaikuttamaan hänen tuomiopäivän tuomioonsa.

 

O sancta simplicitas

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

YLE: “Kansa sai mitä halusi”

https://yle.fi/uutiset/3-10258161

 

Abderrahman Bouananen yksi motiivi teolle oli länsiliittouman “hyökkäys muslimeja vastaan”

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/241281-poliisi-turun-puukkoiskusta-han-naki-olevansa-isisin-soturi

 

Bouanane taisteli vääräuskoisia vastaan

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806152201016937_u0.shtml

 

Bouanane kertoi että hänen tarkoituksensa oli leikata uhrilta pää irti

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005720831.html

 

 

Bouananelle maksettavaksi määrättyjä korvauksia

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005720831.html

https://yle.fi/uutiset/3-10256328

 

FDL loppukirjoitus:

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/
suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: