SISÄMINISTERIÖN 100 TASA-ARVOTEKOA

SUOMI 2018 / SISÄMINISTERIÖN 100 TASA-ARVOTEKOA

MAAHANMUUTTAJIEN SUOJELUA JA PALVELUA “HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVINA” OMIEN LASTEMME, VANHUSTEN, NAISTEN JA MIESTEN KUSTANNUKSELLA

Valtioneuvoston dokumentti / turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden selvitys

http://valtioneuvosto.fi/documents/1410869/4024872/Turvallisuuden+yhdenvertaisuus+selvitys+310518.pdf/9091cbbf-6dd9-4d8a-b337-01be26de818a/Turvallisuuden+yhdenvertaisuus+selvitys+310518.pdf.pdf

“Hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaan Suomesta tulee maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Valtioneuvoston (hallituksen) sisäisen turvallisuuden strategiassa sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.”

Sisäministeriön asettama tavoite KPMG Oy ja WoM Oy laatimalle turvallisuus ja yhdenvertaisuus selvitystyölle oli arvioida Suomen sisäistä turvallisuutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Selvitys on sisäministeriön panos ”100 tasa-arvotekoa” -hankkeeseen, ja se on osa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Millä tavoin hallitus on onnistunut tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden edistämisessä Suomessa?

Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa tasa-arvoisuuden, suojeluntarpeen ja turvallisuuden nimissä on päädytty tilanteeseen, jossa epätasa-arvoisuus kasvaa, turvattomuus lisääntyy ja heikoimmassa asemassa olevat oman väestön ihmiset ovat jääneet monessa asiassa muualta Suomeen asumaan tulleiden turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden alapuolelle. Suomi on asettanut oman kansan yksilöt, lapset, vanhukset, naiset ja myös miehet monin eri tavoin entistä heikompaan, haavoittuvampaan ja turvattomampaan asemaan.

Dokumentissa mainitaan että, “erityisen haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi voidaan toteuttaa väestöryhmäkohtaisia erityistoimenpiteitä”.

 

Väestöryhmäkohtaisia erityistoiminpiteitä on todellakin tehty, kohdistaen niitä toistuvasti turvapaikanhakijoihin ja oleskeluluvan saaneisiin, heidän hyväkseen. Tämä on alkanut näkymään aina vain enemmän, ei vain meidän päättäjiemme toimissa ja kommenteissa, vaan myös oikeuslaitoksen langettamissa tuomioissa.
“Haavoittuvassa asemassa olevaa” on alettu käyttämään myös vihervasemmistolaisten ihmisten julkisissa kirjoituksissa ja tätä pyritään käyttämään perusteena maahanmuuttajien lievempään kohteluun valtaväestöön verrattuna jopa rikollisten tekojen jonkinlaisena ymmärtämisenä ja lievemmän rangaistukäytännön heihin kohdistamiseksi. Jopa rikollisista luodaan mielikuvaa sääliä tarvitsevina uhreina ja monesti sivuutetaan lähes kokonaan heidän uhreiksi joutuneiden ja läheistensä kärsimys.

Yksi järkyttävimmistä rikollisen turvapaikanhakijoiden tekojen puolustelusta oli Rebekka Härkösen blogikirjoitus Turun terrori-iskijästä ” Terrorismi on ihmisyyttä ja ihmisen valintoja” . Tällaiset turvapaikanhakijoita ja heidän tekojaan puolustelevat kirjoitukset pääsevät toistuvasti mukaan valtamediaan.

Rebekka Härkösen blogikirjoitus:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3886719/Kolumni+Terrorismi+on+ihmisyytta+ja+ihmisen+valintoja

Perhettään pahoinpidelleestä ja vuosia piinanneesta ja uhanneesta Afganistaniin palautetusta taksikuskista luotiin mediassa kuva tähän mieheen kohdistuvasta mielivaltaisesta käytännöstä, jolta vain yhden, vuosia sitten saadun sakkotuomion vuoksi on evätty mahdollisuus elämään Suomessa, jossa hänellä on myös lapsi. Myös maahanmuuttajat itse ovat oivaltaneet tämän hyödyn vedota haavoittuvassa asemassa olemiseensa ja käyttävätkin rasismia selityksenä esimerkiksi rikolliselle toiminnalleen.

Suomi karkotti Afganistaniin taksikuskin, jolla oli lapsi, opiskelupaikka ja työ:

https://yle.fi/uutiset/3-10241738

Suomeen saapui vuonna 2015-2017 turvapaikanhakijoita yhteensä 43 173 henkilöä, joista vuonna 2015, 32 476 henkilöä.

Noin 80 % turvapaikanhakijoista on miehiä ja itsensä alaikäiseksi väittävistä noin 65 % valehtelee ikänsä.

Valtaosa on tullut Suomeen ilman henkilöllisyyspapereita, joten heidän taustoistaan ei ole minkäänlaista varmuutta.
Vuonna 2016 turvapaikanhakijat syyllistyivät 191 kpl seksuaalirikokseen (seksuaaliset ahdistelut ja raiskaukset) joista 48 % kohdistui alaikäisiin. Päättäjien ja vihervasemmiston ei kuitenkaan pitäisi unohtaa sitä, että rehellisen aidosti hädässä olevan ihmisen, ei olisi tarvetta valehdella tietojaan ja taustaansa. Mikä onkaan todellinen kokonaismäärä kaikesta salatusta totuudesta, mikä estäisi oleskeluluvan saannin joko perusteettomana tai jo tapahtuneen rikollisuuden tai sen suunnittelun vuoksi?

Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa 2015-2017

https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html

Vaikka ikävalehtelu, seksuaalirikokset, taustojen sekä henkilöllisyyden tuntemattomuus ja jopa kytkökset terrorismiin ja radikaali suuntautuminen maahanmuuttajilla ovat tiedossa olevia tosiasioita ja määrältään huomattava heidän kokonaismääräänsä nähden , tästä huolimatta, heitä sijoitetaan opiskelemaan lastemme peruskouluihin valmistaville luokille ja viedään käynneille päiväkoteihin ja kouluihin, koska näiden asioiden katsotaan olevan hyväksi turvapaikanhakijoille ja edistävän heidän integroitumistaan. Heidän etunsa laitetaan etusijalle lastemme turvallisuuteen ja koskemattomuuteen nähden. Julkisuuteen on vuotanut tietoa kouluissa tapahtuneista turvapaikanhakijoiden harjoittamista seksuaalisista ahdisteluista ja väkivaltaisuudesta muita oppilaita kohtaan, koska suomalaiset oppilaat, heidän vanhempansa ja muut heidän tukenaan olevat aikuiset eivät ole suostuneet vaikenemaan. Valtamediankin on ollut pakko joitain tällaisia tapauksia uutisoida, niiden julkisuuden takia, mutta ovat sen tehneet silloin harhaanjohtavasti, vähätellen tapahtumia ja niiden merkitystä.

Kaksi kolmesta ikätesteihin osoitetusta turvapaikanhakijasta valehtelee olevansa alaikäinen:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/377200/Yli+puolet+tutkituista+turvapaikanhakijoista+jaa+kiinni+ikansa+valehtelusta

https://www.suomenuutiset.fi/aikuisia-miehia-kotoutetaan-suomalaiskouluissa-jopa-65-prosenttia-alaikaisista-turvapaikanhakijoista-valehtelee-ikansa/

Suvaitsevaisuus ja rasismin vastainen opetus ja kasvatus kouluissa on mennyt asteelle, jossa näitä asioita huomioidaan nimenomaan maahanmuuttajiin liittyen. Suomalaisia lapsia ja nuoria syyllistetään, vaikka maahanmuuttajien määrä monissa päiväkodeissa ja kouluissa on jo niin huomattava, että suomalaislapset joutuvat kärsimään maahanmuuttajien aiheuttamasta ahdistelusta ja väkivaltaisuudesta. Vastaavaa opetusta ei kuitenkaan ole näkynyt maahanmuuttajalapsille ja nuorille suunnattuna, vaatimalla heiltä suvaitsevaisuutta ja rasistisen toiminnan lopettamista suomalaisiin lapsiin kohdistuen. Opetus näihin liittyen on joko yleisen tason opetusta tai nimenomaan suomalaisille suunnattua. Tämä korostui erittäin selkeästi “rasismin vastaisella viikolla” esimerkiksi SPR:n laatimassa oppimateriaalissa kouluille jossa maahanmuuttajat huomioitiin monissa kohdin suomalaisten kohteena, mutta ei suomalaisiin kohdistuvaa väärää toimintaa maahanmuuttajien aiheuttamana.

Olemme saaneet myös lukea siitä, miten lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien voimavarat alkavat olla jatkuvien ongelmien vuoksi lopussa. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa opiskelurauha on heikentynyt ja turvallisuus kadonnut. Henkilöstöön, lapsiin ja nuoriin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt. Ei liene vain sattumaa, että nämä vaikeat ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina eli samaan aikaan kun maahanmuuttajienkin määrä on lisääntynyt Suomessa. Tuskin suomalaislapsissa ja nuorissa on tapahtunut vain muutaman vuoden sisällä niin merkittävää yhtäkkinen ja laaja muutos, että se vaikuttaisi oleellisesti työtekijöiden jaksamiseen ja päiväkotien ja koulujen turvallisuuteen ja koulurauhaan.

Työntekijöiden tilanne on erittäin vaikeaa erityisesti silloin, kun ongelmat liittyvät maahanmuuttajiin, koska näitä ongelmia on kiellettyä tuoda esille. Niin toimiva työntekijä saa helposti päälleen rasismin leiman, jolloin myös oma työpaikka saattaa olla vaarassa. Rasismista on tullut valttikortti, mitä käytetään jatkuvasti hyväksi ihmisten vaientamiseen jatkuvasti lisääntyvistä ongelmista. Missä on päiväkotien, koulujen ja lastensuojelun lisäresurssien ja valvonnan, erityiskoulujen ja luokkien lisääminen ja näihin panostaminen, väkivallan ja epätasa-arvoisuuden kitkemiseksi ja koulurauhan turvaamiseksi ?

 

Turun terrori-iskijä kuului näihin taustansa ja ikänsä valehdelleisiin ja oli opiskellut vielä muutama kuukausi ennen tekoaan Turun Puropellon peruskoulun valmistavalla luokalla. Hänenkin radikalisoitumisensa oli poliisin tiedossa, mutta häntä ei laskettu niihin pahimpiin terrorikytköksissä oleviin, joita olisi pyritty jatkuvasti valvomaan.
Suomeen on syntynyt maahanmuuton myötä terroristisia verkostoja ja poliisiviranomaisetkin myöntävät tämän. Ylipäätään satojen radikalisoituneiden ihmisten valvominen loputtomasti on täysin mahdotonta ja sillä tulee pidemmän päälle olemaan vakavia seurauksia.

Suojelupoliisin mukaan Suomeen on muodostunut useita terrorismia tukevia ryhmiä, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä radikaaliin islamismiin ja terrorijärjestö Isisiin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001157306.html

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/383036-supo-aari-islamistit-aktivoitumassa-omaksi-verkostoksi-suomessa

Tammikuussa 2015, eli ennen turvapaikanhakijoiden massamuuttoa Suomeen, SuPo ilmoitti Suomessa olevan noin 300 ihmistä joilla on kytköksiä terrorismiin. Tämän jälkeen Suomeen on tullut yli 40 000 ihmistä, joista suuren osan tausta on täysin tuntematon. Voimme vain arvailla, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä terrorismiin kytköksissä olevia ihmisiä.
Jonkun mielestä luku saattaa olla mitätön suhteessa koko väestön määrään, mutta vain yksikin terroristinen teko, saa aikaan hetkessä useiden ihmisten henkien menetyksen ja vaikuttaa lukemattomien ihmisten elämään. Jokaista terroristista tekoa suunnittelevaa ja terrorismiin kytköksissä olevaa henkilöä on mahdotonta tunnistaa, mutta avoin rajapolitiikka, näiden ihmisten taustojen tuntemattomuus ja selvittämättömyys, sekä vapaa liikkuminen muun väestön joukossa lisää Suomessa tapahtuvien iskujen riskiä.

Supo: Suomessa terrorismikytköksiä jopa 300 ihmisellä:

https://www.iltalehti.fi/uutiset/2015012219065205_uu.shtml

SuPo on myös kertonut siitä, miten radikaali islamismi on vakiinnuttanut jalansijansa Suomessa ja radikaaleilla koulutusleireillä ja toiminnassa mukana olleita on jo myös palannut Suomeen. Mitkä ovat heidän pidemmän aikavälin tavoitteensa, kun heidän määränsä on Suomessa riittävän suuri? Miksi Suomessa ylipäätään on terrorismiin kytköksissä olevia ihmisiä, eikä heitä ole poistettu maasta? Keitä tällä erityisesti suojellaan, rikollisia ja potentiaalisia iskijöitä vai muuta väestöä? Pelataanko auttamisen ja suvaitsevaisuuden nimissä “venäläistä rulettia” oman väestön kustannuksella, vaikka tiedetään että lippaassa on useita ja myös kuolettavia luoteja? Miksi valtamedia vaikenee jatkuvasti siitä mitä tapahtuu kaiken aikaa ympäri Eurooppaa, maissa jossa maahanmuuttajien määrä on huomattava ?

Supo: Suomi mainitaan aiempaa useammin Isisin propagandassa:

https://yle.fi/uutiset/3-9668822

Olemme nähneet sen, miten erilaisissa joukkotapahtumissa on jouduttu sulkemaan katuja rekkaestein ja betoniporsain. Tämä on kansallisista ja kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa turvattomuuden lisääntymistä terrori-iskujen muodossa, joita ympäri Eurooppaa on tapahtunut lukuisia kertoja, kun terroristit ovat ajaneet autolla ihmisjoukkoon. Avoimella rajapolitiikalla ja kenen tahansa Suomeen tulon mahdollistamisella, päättäjämme ovat heikentäneet koko kansan turvallisuutta ja asettaneet koko kansan kokoajan kasvavien turvallisuusriskien alaiseksi ja lisääntyneen rikollisuuden kohteeksi.

“Sisäministeriön asettama tavoite selvitystyölle oli selvittää miten turvallisuus toteutuu Suomessa eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta. — tunnistaa sisäisen turvallisuuden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kehittämisen kohteita sekä laatia toimenpide-ehdotuksia turvallisuuden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. ”

Maahanmuuttajien suojelussa kantaväestön kustannuksella on menty järjettömyyksiin. Rikoksissa, kuten seksuaalisissa ahdisteluissa, raiskauksissa ja pahoinpitelyissä, kun rikoksen tekijä/epäilty on maahanmuuttaja ja epäiltyä ei ole saatu pidätetyksi, on poliisin pyytäessä yleisön apua epäillyn löytämiseksi päädytty linjalle, jossa valtamediassa annetaan tekijän löytämiseksi tuntomerkkejä uhrista tai tapahtumasta, mutta epäillystä niin vähän, esimerkiksi vain vaatteiden väri ja pituus, että ihmisten on lähes mahdotonta tunnistaa epäiltyä. On selvää, että kun jollain alueella tiedetään liikkuvan seksuaalisen ahdistelijan, raiskaajan tai pahoinpitelijän, se aiheuttaa ihmisissä voimakasta pelkoa, sekä oman että läheistensä turvallisuuden vuoksi. Valtaosa tajuissaan olevista uhreista on varmuudella antanut poliisille tiedon epäillyn tuntomerkeistä esimerkiksi ihonvärin, hiusten värin ja myös mahdollisen puhetavan (puhuuko aksentiltaan suomalaisittain vai ulkomaalaisittain) tai puhutun kielen. Tällaisella toiminnalla heikennetään ja hidastetaan epäillyn löytymistä ja saatetaan muita ihmisiä vaaraan, koska ihmiset eivät kykene varomaan tekijää annettujen tuntomerkkien perusteella.

 

“Ne väestöryhmät, joiden kohdalla risteytyy useampi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain sisältämistä perusteista, esimerkiksi yksin asuvat iäkkäät alhaisella tulotasolla, kehitysvammaiset tytöt, maahanmuuttajataustaiset vammaiset, syrjäytyneet nuoret miehet, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat maahanmuuttajat, ovat usein haavoittuvimpia. Voidaan puhua moniperusteisesta haavoittuvuudesta. Turvallisuusriskit kasautuvat helposti samoille ryhmille. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi voidaan toteuttaa väestöryhmäkohtaisia erityistoimenpiteitä. Tämä niin sanottu positiivinen erityiskohtelu sallitaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa. Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole lainsäädännön mukaan syrjintää.”

Mikä ihmisryhmä monista edellä mainituista ryhmistä on nostettu “erityisen haavoittuvassa asemassa olevaksi”, jatkuvaa huomioimista ja palveluiden parantamista saavaksi ihmisryhmäksi? Millä tavoin edellä mainituista väestönryhmistä on huomioitu ikääntyvät ihmiset? On täysin julkisessa tiedossa oleva asia, kuinka huonoon tilanteeseen Suomessa oleva vanhusten hoito on ajautunut. Vanhuksia elää vailla riittävää inhimillistä perustarpeista huolenpitoa ja vanhustenhoidon valvonta on täysin riittämätöntä. Vanhukset ja nimenomaan yksinäiset vanhukset ovat todella haavoittuvassa asemassa olevia, koska monetkaan heistä eivät kykene itse hakemaan apua ja puolustamaan itseään ja oikeuksiaan, heikossa ja vaikeassa elämäntilanteessa.

Miten on huomioitu suomalaisten miesten syrjäytyminen ja siihen liittyvät suuret itsemurhatilastot? Vuonna 2016 itsemurhan teki 787 henkilöä, mikä oli yli 50 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa että joka päivä 2.2 ihmistä päätyi vuonna 2016 itsemurhaan. Miehet tekivät itsemurhia huomattavasti enemmän kuin naiset. Itsemurhan tehneistä useampi kuin kolme neljästä oli mies.

Itsemurhatilasto :

https://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-29_kat_006_fi.html

Missä näkyy julkinen huoli suomalaisista miehistä ja heidän hyvinvoinnistaan? Sitä ei juurikaan näy, vaan jatkuva julkinen uutisointi turvapaikanhakijamiehistä, heidän tarpeistaan, heidän tilanteestaan ja heidän kohtaloistaan. Itsemurhat ovat asia joita ei pidäkään yksilöidysti julkisuudessa käsitellä, koska kyse on niin vaikeista asioista jotka koskettavat myös heidän läheisiään, mutta lukemattomien suomalaisten miesten syrjäytyminen on tiedossa oleva asia, johon pitäisi puuttua paljon enemmän, kuin mitä sen eteen tehdään.

” Viranomaisten velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Tasa-arvolain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista!!!!!!!. ”

 

Miten Suomessa on toteutettu miesten ja naisten, tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo ? Maahanmuuttajien uskonnon islamin ja uskonnonvapauden vuoksi, meillä on hyväksytty naissukupuolen alistaminen, jossa jopa päiväkoti-ikäisinä pienet tytöt puetaan peittävään vaatetukseen ja islamin mukaiseen huiviin. Missä on lapsen oikeus uskonnonvapauteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoisuuteen? Tietysti vanhemmilla on oikeus opettaa lapsilleen omaa uskontoaan, mutta miksi meillä hyväksytään tyttölasten julkinen merkitseminen peittävällä vaatetuksella, koska se perustuu nimenomaan naissukupuolen islamissa seksuaalisena kohteena pitämiseen, jossa naisen on peitettävä itsensä miesten katseilta. Tällä tavoin meillä hyväksytään naissukupuolen alistaminen, vaikka selonteossa on huutomerkein kirjoitettu, että niitä olosuhteita pitää muuttaa, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Edes tyttölasten silpomisia ei Suomessa ole päätynyt oikeuteen rangaistavina tekoina, vaikka näitä tapauksia tiedetään olevan ja myös tyttöjä yksilöityinä henkilöinä, jotka ovat tämän kohteeksi joutuneet. Hyväksytään siis kulttuurin ja uskonnon hirvittäviä raakoja lapsiin kohdistuneita tekoja suvaitsevaisuuden, erilaisen kulttuurin ja uskonnonvapauden nimissä. On täysin perusteltua käyttää tässä yhteydessä sanaa “hyväksyminen”, koska näitä tapauksia ei ole viety oikeuteen tuomittavaksi.

Tyttöjen silpomisia ei ole Suomessa viety oikeuteen rangaistavina tekoina.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806012200985677_u0.shtml

 

“Valtavirtaistamisen lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää positiivisella erityiskohtelulla ja positiivisilla erityistoimilla, jotka kohdistuvat heikommassa asemassa oleviin ja joiden tavoitteena on tosiasiallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää. ”

“POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU EI OLE SYRJINTÄÄ”? Miten se ei ole syrjintää, vaikka sillä alistetaan naissukupuolta, suojellaan rikollisia maahanmuuttajataustan vuoksi, lievennetään tuomioita erilaisin perustein heidän kohdallaan, käytetään kovempia tuomioita (“koventamisperuste”) kun jokin teko kohdistuu maahanmuuttajaan, vaikka yksilön ja heidän omaistensa kärsimyksen kannalta sillä ei ole merkitystä mihin väestöryhmään ihminen kuuluu.
Asetetaan maahanmuuttajia ohituskaistoille mm asuntojonoissa, terveydenhuollossa ja jopa niin vaativassa ammatissa kuin poliisien koulutukseen pääsyssä. Jopa vastaanottokeskusten ruokailussa päädytiin ruokalistojen muuttamiseen, kun “hädässä” oleville turvapaikahakijoille ei kelvannut suomalainen ruoka.

“Vihapuheella tarkoitetaan ilmaisuja tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Viharikokseksi nimitetään rikosta, jonka motiivina on ennakkoluulo tai viha. Rikoslaissa ei ole nimikettä viharikos, mutta vihamotiivi voi olla rangaistuksen koventamisperuste. Viha tai ennakkoluulo voi kohdistua esimerkiksi rikoksen uhrin etniseen tai kansalliseen taustaan. ”

 

Mitä on vihapuhe ja viharikos ? Nykypäivänä kaikenlainen islamin vastustaminen tuntuu olevan vihapuhetta, siitä huolimatta että islamiin, sekä uskontona että monien siihen uskovien toimintana ja tekoina liittyy paljon väkivaltaa, alistamista ja myös rikolliseksi luokiteltavia tekoja. Miksi näiden asioiden vastustaminen on kiellettyä ja asioita joista pitäisi vaieta ? Koska uskonnonvapauden, monikulttuurisuuden ihannoinnin ja suvaitsevaisuuden nimissä meillä on päädytty hyväksymään alistamista, väkivaltaa ja rikollisuutta ja tähän on lähdetty voimakkaasti islamin ja maahanmuuttajien takia.

Valtaosa tietoon tulleista maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista kohdistuu suomalaisiin naisiin ja lapsiin. Miksi näissä tapauksissa ei käytetä rangaistuksissa koventamisperustetta, koska teot selkeästi kohdistuvat juuri eriuskoisiin, jotka islam itsessään jo Koraanissa asettaa oman uskontonsa alapuolelle.

Kuinka paljon on maksanut yli 40 000 uuden ihmisen ylläpito kaikkine kuluineen, joihin kuuluu lukematon määrä erilaisia elinkustannuksia, satojen vastaanottokeskusten ylläpito, asuminen, viranomaispalvelut, terveydenhuolto, lakipalvelut, lukemattomia kertoja toistuvat oikeudenkäynnit oleskeluluvan saamiseksi, tulkit jne? Kaikki kulut palkkoineen ja lisineen, ovat summa jota tuskin koskaan tullaan kertomaan julkisuuteen. Mitä kaikkea tällä olisi saavutettu sijoittamalla se oman kansan hyvinvointiin ja huolehtimalla raja-kontrollista, jolloin Suomesta ei olisi tullut vapaasti sisään käveltävä houkutteleva maa, tulla minkä tahansa keksityn tarinan avulla vaatimaan ilmaisia palveluja jotka Suomessa ovat Euroopan parhaimpia turvapaikanhakijoille? Jos muut Euroopan maat ovat päätyneet alistaa maansa ja kansansa turvattomuuden ja rikollisuuden lisääntymiselle, Suomen ei tarvitse, eikä meidän pidä toimia samanlaisen järjettömän mallin mukaisesti!

Vaikka mikään asia ei koske jokaista yksilöä, niin ongelmien laajuus on hyvin huolestuttava ja merkittävä.

 

Voimme täysin perustellusti kysyä, KUMMAT OVAT HAAVOITTUVAMMASSA ASEMASSA OLEVIA?
LAPSET, VANHUKSET JA NAISET, VAI SE ISO JOUKKO SUOMEEN TULLEITA AIKUISIA TURVAPAIKANHAKIJAMIEHIÄ? KUMPIA NYKYPÄIVÄN SUOMI SUOJELEE ENEMMÄN? MISSÄ SIIS TOTEUTUU TASA-ARVOISUUS JA KANSALAISTEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN?

HALLITUS ON TÄYSIN EPÄONNISTUNUT TÄSSÄKIN TYÖSSÄÄN!

 

Facta loquuntur.  

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

 

 

 

FDL loppukirjoitus:

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/
suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: