Sananvapaus on rikki

SANANVAPAUS ON RIKKI

Nykypäivän sananvapauden käytön oikeus Suomessa on pelkkä klisee ja vitsi, jossa sananvapaus on suotu lähinnä vihervasemmiston äänitorvena toimivalle valtamedialle, kuten verovaroista rahoitettavalle YLE:lle, vihervasemmistolaista politiikkaa ajaville puolueille ja vihervasemmistolaisen agendan hallitsemalle somelle. Kaikki tämän järjettömyyden vastaiset äänet pyritään vaientamaan monin eri tavoin. Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus kyllä suo sanavapauden kaikille, mutta päätäntävaltaa hallitseva vihervasemmisto ei hyväksy sitä tasapuolisena kansalaisten oikeutena.

Sananvapauden tilasta käytän esimerkkinä, sen nykyään sairaalloiseksi menneestä, puolueellisuudesta ja ihmisten epätasa-arvoiseen asemaan ajamisesta Teemu Torssosen / PS Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.4.2018 pitämää puheenvuoroa. Sen vastapuheenvuorot ja puheenjohtajan loppukommentti kuvaavat erittäin hyvin koko Suomen tilannetta, siinä mihin meillä on menty sananvapauden rajoittamisessa, kenelle se sallitaan ja keneltä pyritään kieltämään. Nämä puheenvuorot kuvaavat tätä puolueellisen sanavapauden rajoittamista myös siinä, että puhujina olivat valtuutetut Perussuomalaisista, Vasemmistoliitosta ja Vihreistä, eli kansallismielinen vs vihervasemmistolaiset.

Teemu Torssonen toi puheenvuorossaan esille laajalti erilaisia ongelmia, mitkä heikentävät Jyväkylän kaupungin viihtyvyyttä ja miten turvallisuus on merkittävä asia kaupunkiviihtyvyydessä. Kummallakaan vastapuheenvuoron naisella ei ollut mitään huomautettavaa siinä, että Torssonen nosti esille turvallisuuteen liittyen ongelmat koskien esimerkiksi nuorison toimintaa sekä alkoholin- ja huumeiden käyttäjiä. Vain se tosiasia että myös maahanmuuttajien aiheuttamat ongelmat heikentävät turvallisuutta, oli heille asia mihin puuttuivat ja mistä pitäisi vaieta. Maahanmuuttajiin liittyvien ongelmiin esiin tuontiin Vasemmistoliiton Irma Hirsijärvi ilmoitti puheensa lopuksi “Mä toivon että tällaisia puheita emme enää jatkossa kuule.”

Kaikkiin muihin ihmisiin saa kohdistaa kielteistä kritiikkiä heidän toiminnastaan, mutta maahanmuuttajiin kohdistuessa se on kiellettyä ? Mihin perustuu tällainen järjetön valinta kenen ja minkälaisen ihmisryhmän kohdalla saa nostaa esille heidän aiheuttamansa ongelmat? Mikä tekee maahanmuuttajista niin paljon muiden ihmisten yläpuolella olevia, että he ovat kuin jonkinlainen ryhmä kunniakansalaisia joukossamme, kuin jonkinlainen ihmisryhmä joka on kuin pyhä toteemi tai maamme sivistyksen ja unelman ilmentymä, joiden toimintaan ei saa sanallisesti kajota, siitä huolimatta kuinka paljon vääriä tekoja ja turvallisuuden heikentymistä heidän kaduillamme olo muille ihmisille on aiheuttanut ja aiheuttaa. Maahanmuuttajiin liittyvissä ongelmissa Torssonen ei puheessaan tuonut esille minkäänlaista kärjistettyä näihin ihmisiin kohdistuvaa negatiivista suhtautumista, vaan tärkeitä ja merkityksellisiä keinoja, millä tavoin näihin ongelmiin ja niiden vähentämiseen voisi ja pitäisi vaikuttaa.

Vihreiden Bella Forsgren nosti omassa puheessaan esille Odinin sotilaat (Soldiers of Odin) ja Vastarintaliikkeen, lehtiset ja tarrat jotka pelottavat häntä. Hän esitti myös että kaupungilla olevia näiden tarroja irti näpertäessään “pelkää monta kertaa että siellä joku teräase tai joku tän tyylinen mikä ei ole ollut yhtään ensimmäinen kerta, että siellä joku semmoinen on ollut.”

Puheenjohtaja Riitta Mäkinen / SDP huomautti puheenvuorojen lopuksi Torssoselle : “Muistamme sitten kuitenkin millä tavalla ja tyylillä puhutaan” . On siis hyväksyttävää esittää Odinit ja Vastarintaliikkeen ihmiset teräaseen kanssa selän takana väijyvinä ihmisiä, mutta maahanmuuttajien aiheuttamista ongelmista asiallisesti puhuttuna se on paheksuttavaa ja heidän tekojensa ja toimintansa ihmisissä aiheuttama pelko ja turvattomuuden tunne pitäisi sivuuttaa ja siitä vaieta ?

Mikä on perusteena tällaiselle toiminnalle, että jostain ihmisryhmästä saa puhua teräasein väijyvinä ja toisesta ei saa mainita mitään edes asialinjalla. Sekö, että onhan Soldiers of Odineissa ja Vastarintaliikkeen joukossa ihmisiä joilla on tuomioita esimerkiksi väkivaltarikoksista? Eikö maahanmuuttajilla ole paljonkin tuomioita varkauksista, pahoinpitelyistä, seksuaalisista hyväksikäytöistä ja jopa muiden hengen riistämisistä? Eivätkö nämä asiat muka pelota ihmisiä???

Temu Torssosen puheenvuoron osuus, missä hän ottaa esille myös maahanmuuttajien aiheuttaman turvattomuuden Jyväskylän kaupungissa:
“Mielestäni keskustan turvallisuus on heikentynyt ja samanlaista viestiä on tullut myös kaupunkilaisilta. Jo aiemmin keskustan viihtyisyyttä ja turvallisuutta heikentävien ilmiöiden lisäksi, kuten esimerkiksi notkuvat nuorisoporukat ja alkoholiongelmaiset on viime vuosina tullut myös muita tekijöitä. Lisääntynyt huumeiden käyttäjien määrä ja heidän häiriökäyttäytyminen, sitä kautta tulleet uhkatilanteet ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet. Myös monikulttuuristuva Jyväskylä tuo omia haasteita turvallisuudelle. Maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten asukkaat ja jopa laittomat maahanmuuttajat voivat muodostaa porukoita, jotka aiheuttavat ja ovat aiheuttaneet erilaisia häiriöitä. Tarvitaan tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä viranomaisten, kolmannen sektorin, nuoriso- sekä maahanmuuttopalveluiden kanssa osana kaupunkikeskustan kehittämistä. Nuorisotiloja tulee lisätä, päihteisiin liittyvää työtä tehostaa varsinkin nuorten parissa. Suomalaisia yhteisönormeja tulee maahanmuuttajille teroittaa. Jos tulevaisuuteen ja sitä kautta myös viihtyvyyteen liittyviin tekijöihin ei pyritä aktiivisti vaikuttamaan, niin usea muu viihtyvyyttä lisäävä työ jää helposti ontoksi.

Vasemmistoliiton Irma Hirsijärvi aloitti vastapuheenvuoronsa syvällä turhautuneella huokauksella.

Hän kertoi olleensa erittäin ylpeä siitä, että edellisessä valtuustokeskustelussa ei lähdetty liikkeelle erittäinkin huonona ilmiönä Suomessa esille tulleeseen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien “mollaamiseen”. “Se ei kuulu valtuustokeskusteluun, eikä ulkomaalaistaustaisten käytöksen eriyttäminen muista meidän maassamme olevista ole millään lailla asianmukaista. Ei minkään perusteella. Olen tästä erityisen harmissani sen takia, että näyttää siltä että edellisen puhujan teemoihin liittyen meillä häiritään esim uimahalli Wellamossa uimaan pyrkiviä naisia ja meillä näkyy myös erilaisia kulkueita kaupungissa, jossa puututaan meidän tapaamme tehdä paikallista politiikkaa esimerkiksi paperittomien ja turvapaikanhakijoiden kohdalla. Mä toivoin että tällaisia puheita emme enää jatkossa kuule.”

Miten tämä Hirsijärvi ajattelee asioita käsiteltävän, jos ei saa nostaa esille ihmisryhmiä joita ongelma koskee, vai onko se kiellettävä hänen mielestään vain silloin jos kyse on maahanmuuttajista? Tällainen viesti hänen puheenvuorostaan tuli hyvin selkeästi. Maahanmuuttajien kohdalla on paljon erilaisia ongelmia, joihin pitää löytää ratkaisuja ja maahanmuuttajien mainitseminen on välttämätöntä näiden ratkaisuehdotusten esille tuomisessa ja myös perustellessa sitä miksi ylipäätään jotain toimenpiteitä tarvitaan.

Vihreiden Bella Forsgrenkin oli kovasti huolissaan:

“Mäkin olen huolissani tästä turvallisuudesta ja kirjoitinkin facebookissa tästä Vastarintaliikkeen aktiivisuudesta näin kevättä kohti. Itse oon tosi paljon ottanut esimerkiksi keskustassa pois näitä lehtisiä ja oon tosi huolissani siitä että missä kaikkialla meillä esimerkiksi liikkuu. Meillä on tällä hetkellä Odinien sotilaat ihan keskustan kaduilla kävelemässä viime viikolla. Sekä mun mielestä on myös pelottavaa kuinka paljon tavallaan näitä lehtisiä näkyy ympäri kaupunkia. Se on myös tavallaan kun se on ite näpertänyt niitä pois niin pelkää monta kertaa että siellä joku teräase tai joku tän tyylinen mikä ei ole ollut yhtään ensimmäinen kerta, että siellä sellainen on ollut.”

Jäinkin miettimään että montako kertaa tätä naista on teräaseilla uhkailut niitä tarroja irti näpertäessään ja onko häntä sitten myös lyöty jollain teräaseella, kun niitä niin monta kertaa on ollut ja tämä häntä niin paljon pelottaa. Mahtaako hän olla tullut ajatelleeksi lainkaan sitä kuinka paljon nykyään pelottaa suomalaisia nuoria ja lapsia liikkua kaduilla, kuinka paljon pelottaa heidän vanhempiaan, esimerkiksi siksi, koska maahanmuuttajien vuoksi on seksuaalisten ahdistelujen ja raiskausten määrä huomattavasti lisääntynyt ja kohdistuen myös pieniin lapsiin. Onko hän lainkaan ymmärtänyt että nämä katupartiot liikkuvat kaupungeilla ja kaduilla juuri näiden ongelmien ja vaarojen vuoksi. Kumpi on suurempi riski kaduillamme, tämä Suomeen tulleen maahanmuuttovyöryn lisäämä rikollisuus, vai siellä välillä olevat katupartiot. Tämän Bella Forsgrenin olisi todellakin syytä tutustua rikostilastoihin. Vai katsooko hänkin että näistä pitäisi vaieta ja puhua lähinnä teräaseilla väijyvistä Odineista ja Vastarintaliikeen miehistä?

Millä oikeudella vihervasemmisto saa käyttää sanavapauttaan ja kansallismielisiltä se kaikin tavoin pyritään eväämään ?

Ab alio exspectes, alteri quod feceris

Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokous 23.4.2018 :

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: