ONKO ISLAMILAINEN AVIOLIITTO KAUPPASOPIMUS?

(OSA 1 / 5 artikkelisarjasta ”Pohdintoja ja kokemuksia islamista”)

 

“Imatralainen” verkkojulkaisu uutisoi 8.5.2018
“Maailman johtavat islamilaisen sharia-oikeuden asiantuntijat saapuvat Suomeen kesäkuussa”

Tampereen yliopiston tiedotteen mukaan konferenssissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: ovatko avioliitto ja kauppasopimus rinnastettavissa, juristien näkemyksiä raskauden kestosta, naisten seksuaaliset oikeudet ja miehen impotenssi tuomioistuimen käsittelyssä, eunukit ja islamilainen laki, tekstiviestillä solmitut avioliitot, muslimien integroituminen länsimaissa ja armon käyttö iranilaisessa rikosoikeudessa. Nähtäväksi jää, mikä on tämän konferenssin anti ja miksi tällainen järjestetään Suomessa. Onko tällä tarkoitus vahvistaa islamin asemaa Suomessa ja pyrkimys esittää islamia muussa valossa, kuin se todellisuudessa käytännössä Suomessakin on.

Lähes kahdenkymmenen vuoden ajan seurasin läheltä islamilaista maahanmuuttajayhteisöä ja kävin näiden ihmisten kanssa moniakin keskusteluja siitä heidän ajatuksestaan, että tyttölapsen kasvattaminen Suomessa on paljon vaikeampaa kuin poikalapsen. Omasta mielestäni pojan kasvatus erittäin mieskeskeisessä ja miehen tarpeita huomioivassa islamilaisessa yhteisössä on tytön kasvatusta vaikeampaa.

Jokaisen vanhemman luulisi toivovan omalle lapselleen avioituessa mahdollisimman onnellista avioliittoa ja perhe-elämää. Jos poika ei opi kunnioittamaan ja arvostamaan naista, eikä avioliitossa kohtele vaimoaan tasavertaisena ihmisenä itsensä kanssa, ja kohtelee tätä alistavasti, ei vaimo ole onnellinen ja sen seurauksena ei myöskään oman pojan avioliitosta voi tulla hyvää ja onnellista. Heidän ajatustapansa avioliitosta on kuitenkin hyvin erilainen kuin länsimaissa.

Avioliitto, perheen perustaminen ja lasten hankkiminen on eräänlainen yksi elämään kuuluva tehtävä, jossa rakkaus ei ole samalla tavalla merkityksellinen kuin länsimaisessa ajattelussa, vaan tärkeintä on avioliiton käytännön toimivuus kuten lasten hankinta ja arjen ja kodin tehtävien hoituminen.
Islamilainen avioliitto perustuu hyvin “materialistiseen”, eikä tunnepohjaiseen ajatteluun. Parhaimmillaan rakkaus tulee mukaan aviokumppaneiden välille ajan kanssa , vaikka se kumppani ei tuntuisikaan rakastetulta avioliittoa solmittaessa. Tietysti rakkaus näihinkin avioliittoihin voi tulla mukaan ajan kanssa, mutta monesti se jää toteutumatta.

 

Käytännössä myös Suomessa, islamilaisessa yhteisössä avioliitto on kauppasopimukseen verrattavissa. Perheet pyrkivät saamaan tyttärelleen “hyvän hinnan” avioliittoa solmittaessa. Hinta maksetaan usein kultakoruina, koska kullan arvo säilyy. Suomalainen kulta ei monesti sovellu tähän, koska se on huonolaatuisempaa ja karaateiltaan pienempää.
Avioliiton solmimisen hinta ja esimerkiksi korujen määrä sovitaan etukäteen ja monesti tarjous/tinkaus menetelmällä ja mikäli sulhasehdokas ei kykene maksamaan vaadittua hintaa, niin ei myöskään avioliitto toteudu. Sopimukseen saattaa kuulua myös hankintoja tytön vanhemmille. Ennen avioliiton solmimista määritetään lahjat ja hankinnat, mitkä pitää suorittaa ennen häitä ja hääpäivänä, sekä avioliiton solmimisen jälkeen ja mahdollisesti myös se, että jos avioliitto kariutuisi, mitä lahjoista tulee palauttaa. Näistä myös syntyy riitoja, koska jo annetuista lahjoista ei haluttaisikaan luopua, kun jonkun avioliitto päätyykin eroon. Myös siitä saatetaan sopia, että mikäli jompikumpi aivopuolisoista hakee avioeroa, mitä hänen täytyy maksaa hyvitykseksi avioliiton purkamisesta.

Tytöllä tai pojalla ei ole mahdollisuutta valita puolisokseen sitä, jota kohtaan hänellä olisi tunteita, jos hänen vanhemmillaan on eriävä mielipide siitä, kuka olisi sopiva elämänkumppani omalle lapselleen. Vanhempien ja suvun päätösvalta ylittää nuoren oman päätösvallan aviopuolisoa valittaessa. Monesti myös lähtömaassa oleva lähisuku saattaa osallistua tämän elämänkumppanin valintaan, jonka jälkeen avioliitto solmitaan nuoren lähtömaassa ja aviopuoliso haetaan perheenyhdistämisen kautta Suomeen.

 

Suomessa monikin musliminuori kihlataan jo huomattavasti ennen täysi-ikäisyyttä, jolla pyritään varmistamaan nuoren siveellistä käytöstä. Kun molemmat kihlatut nuoret asuvat Suomessa, niin moskeijoissa solmitaan avioliittoja alaikäisten nuorten kesken. Laillisesti Suomessa päteväksi se kuitenkin saadaan vasta nuorten ollessa 18 vuotiaita maistraattivihkimisellä.
Mikäli avioliitto on solmittu jossain islamilaisessa maassa, se on pätevä myös Suomessa, kun toimittaa siitä todisteeksi vihkitodistuksen, mutta täysi-ikäisyyttä pitää yleensä odottaa tässäkin tapauksessa. Islamin tavalla solmittu avioliitto on kuitenkin se ainoa merkityksellinen asia.
Erityisesti tytöt pyritään saamaan naimisiin tai kihlatuksi nuorina, jos on minkäänlaista epäilystä siitä että tytöllä olisi syntynyt kiinnostus vastakkaiseen sukupuoleen, ajatuksena estää se mahdollisuus, että tyttö menettäisi neitsyytensä ennen avioliiton solmimista. Musliminuoria kihlataan ja naitetaan nuorena myös juuri tästä syystä, että näin nuoret voivat toteuttaa ihmisen luonnollista seksuaalista haluaan laillisessa islamin mukaisessa avioliitossa, eivätkä lähtisi tekemään syntiä, hakiessaan avioliito ulkopuolista seksiä.
Ihminen on kuitenkin ihminen taustastaan riippumatta ja jokaisella ihmisellä on myös tarve onnellisuuteen ja hyvään oloon. Islamilainen avioliittokäytäntö, joka monestikaan ei mahdollista sitä onnellista rakkauden täyteistä avioliittoa, johtaakin hyvin usein siihen, että miehellä on vaimo joka synnyttää hänelle lapsia, hoitaa kotityöt ja täyttää miehen näitä tarpeita ja miehellä on vaimonsa lisäksi toinen nainen josta hakee tyydytystä elämänsä muihin asioihin. Naisen yksi tehtävä elämässään islamissa onkin tuottaa kunniaa aviomiehelleen, synnyttämällä lapsia ja hoitamalla kodin tavalla, joka palvelee miestä ja asettaa miehensä arvostettuun ja kunnioitettuun asemaan islamilaisessa yhteisössä.

 

Koska islamissa muslimimies voi avioitua myös esimerkiksi kristityn tai juutalaisnaisen kanssa, avioliittoja solmitaan myös sovitusti esimerkiksi netin kautta ja asioista sovitaan myös puhelimen välityksellä, jolloin nainen saa palkaksi sovitun summan rahaa, siitä että avioituu muslimimiehen kanssa ja tuo tämän perheenyhdistämisen kautta Suomeen. Tämän asian tietoon tulo, on kuitenkin tuonut mukanaan ongelmia näiden avioliittojen perheenyhdistämisten hyväksymiseksi, koska myös näistä bisnesavioliitoista johtuen, Migri vaatii todisteita avioliiton aitoudesta, esimerkiksi molempien aviopuolisoiden erillisissä haastatteluissa, joita verrataan keskenään ja todisteita myös yhdessä asumisesta ja yhdessä vietetystä ajasta. Oma lukunsa on myös ne solmitut avioliitot, joissa nainen on valheellisesti saatu rakastumaan ja uskomaan aitoon rakkauteen ja avioliittoon Suomeen pääsemisen tai jo Suomessa olevan turvapaikanhakijan oleskeluluvan saamisen vuoksi.

 

Islaminuskoisten maahanmuuuttajien ja muslimimiesten lukumäärän kasvaessa Suomessa, luettavissa on ollut suomalaisten naisten kirjoituksia siitä, että muslimimiehille pitäisi hyväksyä oikeus useampaan kuin yhteen vaimoon. Koraanihan oikeuttaa neljän vaimon ottamiseen. Mitä nämä naiset ajattelevat tällaisissa kirjoituksissaan ? He eivät ota millään lailla huomioon sitä, että vaikka Koraanin mukaan useamman vaimon ottaessaan miehen tulee kohdella jokaista vaimoaan tasa-arvoisesti, niin käytännössä nämä miehet eivät juuri edellisen vaimon mielipidettä kysy toisen vaimon ottamiseen jos sellaisen haluavat, eikä monesti sen vanhemman vaimon asema miehensä vaimona ole nuoren vaimon veroinen. Tällainen laillinen oikeus useampaan vaimoon Suomessa, asettaisi muslimimiehen vaimon entistä heikompaan ja alistetumpaan asemaan. Haluaisivatko nämä tällaisia ajatuksia ja vaatimuksia kirjoittaneet naiset, että heidän miehensä ottaisi rinnalleen toisen vaimon, jonka kanssa vuoroöinä nukkuisi yhteisessä sängyssä?

 

Koraani Suura 4:34
“Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.”

 

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/659542-sharia-lain-ekspertit-pohtivat-suomessa-ovatko-avioliitto-ja-kauppasopimus

 

Tämän islamia koskevan Suomessa olevan konferenssin järjestää suomalainen yliopistonlehtori Susanne Dahlgren

Erityiset tutkimus- ja opetusalat:

Sosiaaliantropologia; islamintutkimus; Lähi-idäntutkimus; islamilainen oikeus.
Iltasanomissa 30.1.2016 julkaistussa uutisessa Susanne Dahlgren sanoo
“On hirvittävää, että kaikki näistä raiskaajista eivät edes käsitä, miten vakavan teon he ovat tehneet. Hyvä esimerkki on tämä Hesperian puiston raiskaaja, joka pyysi Facebook-ystäväkseen juuri raiskaamaansa naista ja jäi sen vuoksi kiinni”.
Erikoinen ja seksuaalisen rikoksen tekijöitä puolusteleva kommentti islamintutkijalta, jonka pitäisi tietää että islamissa seksi ilman avioliittoa on niin vakava synti, että rangaistukseksi siitä kehotetaan kivittämään kuoliaaksi ja tekijät eivät hänen mukaansa ymmärrä tekonsa vakavuutta ?

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001109461.html

 

Qui tacet, consentire videtur.

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: