Onko islam meille uhka?

Suomalaisen/länsimaalaisen ihmisen voi olla vaikea ymmärtää sitä, kuinka voimakas vaikutus islamilla on siihen uskovaan ihmiseen, hänen ajatteluunsa ja toimintaansa. Suomen valtauskonto on kristinusko , jolla ei ole sellaista otetta ja määräysvaltaa ihmiseen, mikä on islamilla (Wikipedia : “Vuoden 2017 lopussa suomalaisista 70,9 % oli evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä”). Jokaisesta uskontoryhmästä löytyy eri tavoin uskontoaan noudattavia ihmisiä. Moni kristittykin saattaa rukoilla ja miettiä päivittäin uskoonsa liittyviä asioita, mutta kristinuskoon ei sisälly sellaisia pakotettuja/määrättyä rituaaleja, sääntöjä ja lakeja, joka pitää ihmisen tiukasti kiinni uskonnossaan ja sen säännöksissä ja siksi monet kristityt ovatkin ns. tapakristittyjä. Yksinkertaistettuna kristittynä olemiseen riittää, kun uskoo aidosti Jumalaan ja pyrkii toimimaan oikealla ja hyvällä tavalla elämässään. Kristinuskossa ja islamissa on myös eräs hyvin merkittävä ero. Uuden Testamentin kautta kristinusko on voinut uudistua Vanhan Testamentin raaoistakin kehoituksista ja laeista huolimatta. Tätä mahdollisuutta ei islamissa ole. Koraanin ja islamin mukaan Jumalan/Allahin sana on muuttumaton ja sitä ei saa kyseenalaistaa. Ei tule enää uutta profeettaa kertomaan Jumalan uusia ilmoituksia ihmisille, islamissa uskonto on täysi.

 

Olin ja elin itse lähes 20 vuotta mukana maahanmuuttajayhteisössä ja se on myös syy, miksi tulin käytännössä mukaan kansallismieliselle kentälle, kun vuonna 2016 alkoi Suomeen voimakas niiden ihmisten massamaahanmuutto, jotka tunnustavat islamia. Ihmiset jotka ovat satunnaisesti tekemisissä näiden maahanmuuttajien kanssa vapaaehtoistyössään, työssään, satunnaisilla kyläilyillä heidän kanssaan tai heitä tukevissa tapahtumissa, eivät tiedä sitä, miten nämä ihmiset todellisuudessa ajattelevat. Tottakai on selvää, etteivät kaikki asiat koske jokaista ja on myös eritavalla ajattelevia yksilöitä, mutta kirjoitan keskimääräisestä heidän tavastaan ajatella. On täysin selvää että nämä maahanmuuttajat eivät kerro näistä ajatuksistaan ihmisille, jotka ajavat heidän etuaan ja puolustavat heitä, koska tietävät , että jos he sen kertoisivat, niin heidän tukemisensa loppuisi. Kahdenkymmenen vuoden aikana kuitenkin katoaa ns. vieraskoreus ja puheet joilla ihmisiä johdetaan harhaan, siinä mitä islam on todellisuudessa ja mitä ovat näiden ihmisten tavoitteet ja pyrkimykset Suomessa, tulevat selkeästi esille.

 

Islamiin uskovien länsimaalisten/suomalaisten tasa-arvoon perustuvien tapojen omaksumista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja irroittautumista islamin säännöistä ja laeista heikentää myös muslimien vahva yhteisöllisyys. Suomalainen nuori kasvaessaan itsenäistyy omia päätöksiään tekeväksi aikuiseksi. Musliminuoren tilanne on aivan erilainen. Uskonto ja suku, sekä Suomessa, että maassa missä hänen sukuaan on, vaikuttaa ja määrää voimakkaasti nuoren toimintatapoja. Musliminuori, sekä sukunsa että Jumalansa rangaistuksen pelossa, että uhalla, ei voi toimia islamin vastaisesti, vaikka itse ajattelisikin joistain asioista eri tavoin. Islamin noudattamista ja myös toisen polven maahanmuuttajien lasten kasvatusta valvoo voimakkaasti, niin oma suku, kuin koko islamilainen muu yhteisö.

 

Meillä puhutaan jatkuvasti erikseen maltillisista ja radikaaleista muslimeista. Heidän tavoitteensa erilaisista toimintatavoistaan huolimatta on kuitenkin yhtä radikaali, eli Suomessa islamille aseman saanti ja Suomen askel askeleelta , arabiaksi “sveie sveie”, islamin alaisuuteen saaminen. Monetkaan muslimit eivät hyväksy radikaalia toimintaa tai esimerkiksi terrori-iskujen käyttöä islamin levittämiseksi. He haluavat toteuttaa saman asian maltillisesti. Ihan yhtälailla kuin yhteiskunnassa muutoinkin toimitaan, tapahtuu islamin Suomeen levittäminen. On suuri joukko muslimeja jotka ulkoisesti katsoen elävät Suomessa maltillisesti sulassa sovussa muun väestön kanssa, joukko muslimeja jotka pyrkivät mukaan politiikkaan ja yhteiskunnassa päätöksiä tekeviin elimiin, joita muut maltilliset esimerkiksi äänestämällä tukevat, jotta he voivat viedä islamin asiaa eteenpäin Suomessa. Tämä on saavutettu Suomessa jo monessa asiassa. Islamia huomioidaan tasa-arvon ja uskonnonvapauden nimissä ja jo nyt on tehty muutoksia yhteiskuntamme toimintatapoihin myönnytyksinä islamille.

 

Niinkuin monet muutkin asiat yhteiskunnassa, myös islamille aseman saaminen Suomessa lähtee liikkeelle sieltä ruohonjuuritasolta. Maltillisetkin muslimit esittävät tietyllä määrätyllä tavalla islamiin liittyviä asioita heitä kuunteleville ihmisille, jonka avulla valheellisesti/harhaanjohtavasti esittävät islamia “rauhan uskonnoksi”, puhuvat suomalaisille “olet kuin minun sisko” tai “olet kuin minun veli” ja “naisen merkitys islamissa on tärkeä ja suurempi kuin miehen ja siksi islamissa sanotaankin, että paratiisi lepää naisen jalkojen alla”. Kauniita asioita, joissa vahvistuksena käytetään myös esittämällä Koraanista satunnaisia kohtia, joilla näiden väitteiden totuudenperäisyyttä todistellaan, vaikka kokonaisuus totuudesta on aivan toinen.

 

Valitettavasti monet ihmiset jäävät näiden valheellisten ja harhaanjohtavien puheiden ja väitteiden varaan ja uskovat niitä ja siksi puolustavat islamin asemaa Suomessa, vaikka heidän pitäisi tutustua itse asioihin ja ottaa niistä selvää. Ihmisille on annettu silmät nähdä, korvat kuulla ja aivot myös ajatella. Siitä huolimatta niin moni jättää nämä mahdollisuudet käyttämättä ja on vapaaehtoisesti antanut nämä ominaisuutensa muiden hallittavaksi, sellaisten, jotka tarkoituksellisesti pyrkivät saamaan järjestäytyneen tasa-arvoisen yhteiskuntamme, omien epätasa-arvoisten ja muita alistavien sääntöjensä, määräystensä ja lakiensa alaisuuteen.

 

Koko kahdenkymmenen vuoden aikana kuulin näiltä ihmisiltä lukuisia kertoja muslimien vanhasta ennustuksesta, jonka mukaan “koko Eurooppa tullaan saattamaan islamin alaisuuteen” . Se ketä käyttää silmiään, korviaan ja ajatteluaan, ei voi olla näkemättä ja ymmärtämättä sitä, että  islamiin uskovat ihmiset ovat nyt toteuttamassa tätä islamin ikivanhaa ennustusta.

 

Koraani :

 

Suura 5:51 “Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.”

 

Suura 2:228 “Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista; kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina korkeammassa asemassa. Niin, Jumala on mahtava ja viisas.”

 

Suura 9:5 “Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.”

 

Suura 5: 38 “Varkailta taasen, olkootpa mies- tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.”

 

Suura 5: 38 “JUMALA ON MAHTAVA, VIISAS” …. ?

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: