Naisten seksuaaliset oikeudet islamissa

NAISTEN SEKSUAALISET OIKEUDET ISLAMISSA JA SEKSUAALINEN KYVYTTÖMYYS?
(OSA 2 / 5 artikkelisarjasta ”Pohdintoja ja kokemuksia islamista”)

 

“Imatralainen” verkkojulkaisu uutisoi 8.5. 2018 “Maailman johtavat islamilaisen sharia-oikeuden asiantuntijat saapuvat Suomeen kesäkuussa . Yksi tässä uutisessa mainittu konferenssin keskustelun aihe on : “Juristien näkemyksiä raskauden kestosta, naisten seksuaaliset oikeudet ja miehen impotenssi tuomioistuimen käsittelyssä”.

 

Naisen seksuaaliset oikeudet? Koraanin mukaan molemmilla avioliiton osapuolilla on oikeus toiseen seksuaalisesti, mutta käytännössä tämä tarkoittaa naisen kohdalla enemmänkin myös velvollisuutta. Naisen velvollisuus on synnyttää lapsia miehelleen. Lapset avioliitossa on asia, joka lisää avioparin arvostusta islamilaisessa yhteisössä. Joidenkin ajatus, että ehkäisy olisi islamissa kiellettyä, ei pidä paikkansa, eikä muslimiperheiden suuri lapsiluku ole tästä johtuvaa.
Isolla lapsiluvulla mies osoittaa kanssaihmisilleen miehisyytensä, joka on hyvin merkittävä asia islamilaisessa kulttuurissa. Monissakaan islamilaisissa maissa ei myöskään ole eläkejärjestelmää vanhuuden varalle ja lapset huolehtivat vanhuksistaan. Mitä useampi lapsi, sitä parempi vanhuuden turva. Suomessa ei ole tarvetta hankkia suurta lapsimäärää vanhuuden varalle, mutta islamin ja sen kulttuurin arvostama iso perhe ja ylipäätään perheen perustamisen odote, yhtenä elämään kuuluvana tehtävänä, pitää kiinni lasten ja myös useiden lasten hankinnassa.

 

Nuorenparin avioiduttua lapsia hankitaan useimmiten nopeasti avioitumisen jälkeen, sekin on osa islamilaista kulttuuria. Mikäli raskaus ei lähde nopeasti alulle, tästä seuraa usein monenlaisia ongelmia. Nuorenparin mahdolliset keskinäiset riidat siitä, kumpi on syyllinen lapsettomuuteen, on vain osa ongelmaa.
Myös molempien aviopuolisoiden vanhempien ja sukujen epäilys mahdollisesta toisen aviopuolison seksuaalisesta kyvyttömyydestä saa aikaan aviopuolisoiden perheiden välisiä riitoja, joita saatetaan selvittää voimakkaita kovaäänisiä riitoja sisällään pitävissä neuvotteluissa, joissa perheet syyttävät oman lapsensa kumppania kyvyttömyydestä seksiin tai raskauden alkamiseen, miestä mahdollisesta impotenssista tai naista kieltäytymisestä seksistä tai kyvyttömyydestä tulla raskaaksi.
On luonnollista että lapsettomuuden syitä halutaan ymmärtää ja siihen löytyy moniakin selityksiä islamilaisessa yhteisössä. Tietysti on mahdollisuus, että on kyse jostain lääketieteellisestä syystä, mutta yhtälailla kyse voi näiden ihmisten mukaan olla esimerkiksi muiden ihmisten kateudesta, joka estää raskaaksi tulemisen (pahan silmän vaikutus) tai taikuuksista, jonka joku on järjestänyt esimerkiksi kateuden tai koston vuoksi avioparille. Taikauskoisuus on voimakasta islamilaisessa kulttuurissa, siitä huolimatta, että “taikuuksien” käyttö on Koraanissa kiellettyä.

 

Synnytyksen jälkeen naisella on oikeus synnytyksestä toipumiseen ja puhdistumiseen synnytyksen jälkivuodon takia 40 päivän ajan, niin että seksuaalinen yhdyntä on sinä aikana islamin mukaan kielletty. Vaimo saa kyllä tyydyttää miestään seksuaalisesti esimerkiksi käsin, miehen niin halutessa.
Monien musliminaisten suhtautuminen avioliitossa olevaan seksuaalisuuteen poikkeaa länsimaalaisesta ajattelusta siinäkin, että monesti morsian ennen avioitumistaan, saattaa saada kuulla naispuolisilta sukulaisiltaan kertomuksia seksin epämiellyttävyydestä, sen aiheuttamasta kivusta, miesten jatkuvasta seksuaalisesta kiinnostuksesta ja vaatimuksista. Seksin välttämiseen aviomiehensä kanssa annetaan morsiamelle myös erilaisia neuvoja, miten siltä voi välttyä mahdollisimman paljon, väittämällä esimerkiksi aviomiehelleen että kuukautiskierto on lyhyt ja kuukautiset kestävät jopa kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti. Kuukautisten aikana islamissa seksi on kiellettyä naisen verenvuodosta johtuvan saastaisuuden vuoksi.

Tarve keskustella raskauden kestosta tuntuu ehkä oudolta, mutta siihen saattaa sisältyä vakaviakin ongelmia. Normaali raskaus kestää 38 – 42 viikkoa. Mikäli lapsi kuitenkin syntyy ennenaikaisesti ja aviopari ei ole harrastanut seksiä ennen avioliitoa, mies saattaa epäillä vaimonsa olleen seksuaalisesti tekemisissä ennen avioliiton solmimista toisen miehen kanssa, joka johtaisi avioeroon tai jopa siihen että naista rangaistaisiin tästä kuolemalla.
Myös aviopuolisoiden perheet ja suvut saattavat puuttua asiaan ja syytäisivät naista, että hän on ollut raskaana jo ennen avioitumista. Nainen on islamissa ikään kuin miehen omaisuutta ja ajatus siitä, että joku toinen mies olisi koskenut omaan vaimoon, tekee naisesta likaisen ja halveksittavan. Tämä on myös syynä siihen, että vaimon halutaan olevan neitsyt, eli puhdas, johon yksikään toinen mies ei ole koskenut. Nuori nainen tai tyttölapsi on suuremmalla varmuudella koskematon ja myös siksi haluttu aviopuolisoksi. Yliaikainen raskaus ei pidä luonnollisestikaan sisällään samaa ongelmaa, paitsi tilanteessa, jossa aviopuolisot ovat asuneet eri maissa yli normaalin raskauden keston ja nainen synnyttää esimerkiksi kymmenen kuukautta erillään asumisen jälkeen. Tällaisenkin tapauksen olen nähnyt ja nainen tässä tilanteessa väitti, että hänen raskautensa vain ovat poikkeuksellisen pitkiä.

 

Naisen kyvyttömyys tulla raskaaksi ja synnyttää lapsia, jommankumman aviopuolison seksuaalinen kyvyttömyys, esimerkiksi jonkin sairauden tai vammautumisen vuoksi ovat islamissa laillisia perusteita avioeroon.
Miehellä on islamissa huomattavasti suurempi vapaus seksuaalisuuteen kuin naisella. Miehellä on oikeus neljään vaimoon. Mies voi myös solmia väliaikaisen avioliiton jonka pituus käytännössä on vaikka tunti (mutah/shiat, misyar/sunnit) ja joka mahdollistaa seksin niin, että se ei ole avioliiton ulkopuolista eli syntiä (haraam). Tähänkin tietysti tarvitaan nainen toiseksi osapuoleksi, mutta naisella esimerkiksi raskaaksi tulon riski, neitsyyden menetys ja seuraukset kiinni jäämisestä rajoittavat tämän käyttöä.
Lyhytaikaisessa avioliittospimuksessa (mutah/misyar) mies voi solmia sen kuitenkin myös eri uskoisen naisen kanssa, niinkuin avioliiton muutoinkin. Musliminaisella avioliitto on mahdollinen vain muslimimiehen kanssa.

Naisen pitää pidättäytyä seksistä kolme kuukautta avioeron jälkeen, jotta mahdollinen alkanut raskaus tulee ilmi, eikä olisi epäselvyyttä lapsen isästä. Miehestä ei myöskään voi tietää, onko hän ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä naisen kanssa ennen ensimmäistä avioliittoaan, joka mahdollistaa miehen laajemman seksuaalisen vapauden. Suomessakin toimitaan ainakin joissain islamilaisissa perheissä vanhan islamilaisen perinteen mukaan, jolloin hääyötä seuraavana aamuna joku lähisukulainen menee tarkistamaan nuorenparin aviovuoteen lakanat, löytyykö niistä verta, eli onko morsian ollut koskematon ennen hääyötä.

Ihminen on ihminen syntyperästään riippumatta. Naisillakin on luonnollisia tarpeita. Jotta seksistä ennen avioliittoa ei jäisi kiinni, on tähän löydetty erilaisia ratkaisuja. Suomessakin tehdään kirurgisia immenkalvon korjausleikkauksia, jotta nainen vaikuttaisi neitsyeltä hääyönä. Tätä voidaan käyttää ennen avioliittoa harrastetun seksin peittämiseksi tai myös raiskauksen salaamiseksi, koska se luultavimmin estäisi aviopuolison saamiseen. Naista voitaisiin mahdollisesti myös syyttää miehen houkuttelusta seksiin, vaikka kyseessä olisikin todellisuudessa raiskaus. Nainen saattaa myös menettää henkensä raiskauksen seurauksena siksi, että naisesta saatetaan tehdä syyllinen tapahtumaan. Musliminaisella joka ei hääyönään ole neitsyt, on mahdollisuus käyttää myös itse paikalleen asennettavaa “tekoimmenkalvoa” jotta aviomies uskoo vaimonsa koskemattomaksi. (Linkkejä tähän liittyvään uutisartikkeliin ja youtube-videoon löytyy tämän kirjoituksen lopusta)

 

Seksuaalisuuteen kuuluu myös paljon muuta, kuin fyysinen seksuaalinen kanssakäyminen. Käytös ja ulkonäkö ovat osa ihmisen seksuaalisuutta, jotka kiinnittävät vastakkaisen sukupuolen huomion. Islamissa naisen tuleekin peittää itsensä niin, että naiselliset muodot ja kauneus ei näy muille kuin omalle aviomiehelle, tai niille miehille joiden kanssa hän ei islamin lain mukaan voi avioitua, eikä myöskään niille miehille jotka eivät ole muslimeja, vaikka musliminainen ei islamin lain mukaan voikaan avioitua eriuskoisen miehen kanssa.
Naisen tulee myös liikkua ja käyttäytyä niin ettei houkuttele miestä tai kiinnitä itseensä miehen huomiota. Tämä on Koraanissa oleva Jumalan kehotus ja käsky. Koskettaminen vastakkaiseen sukupuoleen (paitsi edellä mainitut, joiden läsnä ollessa naisen ei tarvitse pukeutua peittävästi) myös muuten kuin seksuaalisessa kanssakäymisessä on islamissa kiellettyä, koska fyysisen kosketuksen, jopa kätellessä ajatellaan aiheuttavan seksuaalista kiinnostusta. Tämä onkin aiheuttanut ongelmia myös Suomessa esimerkiksi sairaanhoidossa ja huolenpidossa, kun oman sukupuolen työntekijöitä ei aina ole saatavilla siinä tilanteessa kun tarvitaan.

 

Myös jo pikkutyttöjä, jopa päiväkoti-ikäisiä lapsia vaatetetaan peittävästi ja vaaditaan hunnun käyttöä. Länsimaisessa yhteiskunnassa lapsi ei saa olla seksuaalisen kiinnostuksen kohde, eikä pientä lasta sen vuoksi pidä myöskään opettaa ajattelemaan itsestään niin. Huntua/huivia käyttävät lapset, heiltä kysyttäessä, kyllä vastaavat useimmiten, että itse haluavat sitä käyttää, eivätkä ole pakotettuja siihen. Kun peittävän vaatetuksen käytöstä opetetaan lapselle sen pakollisuus Jumalan käskystä ja rangaistuksia seurauksista mikäli ei niin tee, niin onko silloin kuitenkaan kyse lapsen omasta halusta ja vapaaehtoisuudesta, vai pelolla aikaansaadusta toiminnasta Jumalan tai vanhempien rangaistuksen uhalla?

 

Tällaisten asioiden huomioon ottaminen, ja erityispalvelujen järjestäminen Suomessa, ruokkii ja ylläpitää seksuaalikeskeistä naiseen kohdistunutta ajattelu- ja toimintatapaa, joka alistaa naista islamissa seksuaalisuuden kohteena.
On ymmärrettävää että musliminaiset ja tytöt Suomessa haluavat samanlaisia mahdollisuuksia olla ja elää kuin suomalaisetkin naiset, mutta järjestämällä erityispalveluja tämän vuoksi, hyväksymme samalla naisen islamissa olevan alisteisen aseman. Muutos syntyy vain tarpeesta, ja näiden asioiden mahdollistaminen ja erityispalvelut ei saa aikaan sitä muutosta, vaan ylläpitävät musliminaisen pysymistä heikommassa ja alistetussa asemassa myös meidän yhteiskunnassamme.

Aikaisemmassa blogikirjoituksessani “Raportti maamme turvallisuudesta”, tuli esille se järkyttävä tosiasia, että vuonna 2016 turvapaikanhakijat tekivät 191 kpl seksuaalirikoksista ja 46% niistä kohdistui alaikäisiin eli lapsiin. Suomalaisen oikeuskäytännön onnettomat tuomiot, joissa raiskauksesta voi selvitä ehdollisella tuomiolla, tai 10-vuotiaan lapsen raiskausta ei tuomita törkeänä raiskauksena, koska lapsen ei voida todistaa kokeneen pelkoa, eivät myöskään edesauta seksuaalisen rikollisuuden vähenemiseen.

 

Koraani Suura 2:223. “Vaimonne ovat teidän vainionne, käykää vainiollanne mielenne mukaan, mutta suorittakaa myös ensin jotakin hyvää sielujenne puolesta. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että tulette kohtaamaan hänet. Julista, Muhammed, uskovaisille ilosanomaa!”

 

Koraani Suura 24:31. Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen (+luettelo ihmisitä joiden edessä naisen ei tarvitse peittää itseään). Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidän kätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oi uskovaiset, jotta saisitte menestystä!

Nuda veritas.

 

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

Suomessa tehdään vuosittain kymmeniä immenkalvon korjausleikkauksia musliminaisille :

https://yle.fi/uutiset/3-6648362

 

Keinotekoinen immenkalvo naisille, jotta koskemattomuus ei paljastu hääyönä:

 

 

https://www.express.co.uk/news/world/626996/Muslim-women-hymens-virgins

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3360686/Company-selling-fake-hymens-Muslim-women-Germany-burst-fake-blood-trick-husbands-thinking-virgins-sees-sales-surge-migrant-influx-spikes.html

**************************

FDL jälkikirjoitus:
Artikkeli kertoo hyvin islamin jälkeen jääneisyydestä ja siihen liittyvistä taikauskoisista piirteistä. Isyys pystytään nykyään hyvin selvittämään DNA –testien perusteella. Iso lapsiluku on miehisyyden perusta? Fyysinen kosketus aiheuttaa seksuaalista kiihottumista? Aivan tolkutonta.
Päiväkoti-ikäisiä lapsia vaatetetaan peittävästi ja vaaditaan hunnun käyttöä. Lapsi ei saa olla seksuaalisen kiinnostuksen kohde. Islamin profeetta Muhammedin vaimo Aisha oli kuitenkin pieni lapsi.

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/
suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: