Alistuuko Suomi islamille?

MITEN EUROOPPA ANNETAAN ISLAMILLE KUNNIOITUKSEN JA SUVAITSEVAISUUDEN NIMISSÄ…

Länsimainen kulttuuri ja kasvatus perustuu pitkälti toisten ihmisten ja myös heidän erilaisten toimintatapojensa ja aatteidensa kunnioittamiseen ja suvaitsevaisuuteen. Tästä asiasta varmasti erityisesti vihervasemmisto on eri mieltä, (koska he eivät suvaitse kaikkia) mutta jos ajattelemme asiaa tarkemmin, niin tämä on totta.
Euroopassa ihmiset ovat jo pitkään kyenneet elämään sulassa sovussa toistensa uskontoja kunnioittaen ja erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja hyväksyen, niin ettei erilaisia ihmisiä kohtaan ole ollut minkäänlaista järjestäytynyttä laajaa vastustusta, vaan jokainen on saanut elää omalla tavallaan.
Euroopassakin on jouduttu tekemään paljon työtä aikojen kuluessa, esimerkiksi demokratian, naisten tasa-arvon ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla, mutta siitä huolimatta ei heihinkään ole kohdistunut sellaista vaaraa, että olisivat joutuneet pelkäämään oman olemassaolonsa takia tai että heitä olisi siksi kohdannut jonkinlainen laajempi uhka.

 

Kunnioitus syntyy ansaitusta toiminnasta ja yksipuolisena se johtaa vakaviin seurauksiin, eikä kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden pidä olla automaattinen toimintatapa, jos siihen ei ole todellisia perusteita. Yksipuolinen huomiointi ja suvaitseminen johtaa vääjäämättä toisen osapuolen hyväksikäyttöön, oman edun saavuttamiseksi ja
islamin kohdalla tämä on edennyt jo pitkälle Euroopassa ja myös Suomessa islam on tällä tavalla saanut jo alkuun oman jalansijansa.

Käytän tässä kirjoituksessa esimerkkinä muutamaa uutista siitä, miten islam on jo saavuttanut Euroopassa huomattavaa asemaa ja alkaa monin paikoin olla uhka muulle väestölle, saavutetulle demokratialle ja tasa-arvolle.

  1. Ruotsissa Feminist Initiative (FI)-puolueen puoluejohtajan Victoria Kawesan väittää että : “miehet ovat ongelma, ei islam” ja hän kertoo että “muslimikoulussa ja koulubusseissa erottelun kohteeksi joutuneet lapset ovat miesvaltaisuuden, miesten ylivallan uhreja, eivät islamin.”

 

On totta, että kyse on muslimimiesten käyttämästä vallasta, mutta perimmäinen syy on siinä, että juuri islam ja Koraani antavat tähän valtaan sen mahdollisuuden. Nämä muslimimiehet käyttävät tätä törkeästi hyväkseen, vetoamalla Allahin tahtoon ja määräyksiin, ja tämän avulla voivat pitää jo 1400 vuotta islamissa voimassa olleen miesten ylivallan naisiin nähden, ja oikeuden alistaa naissukupuolta jo lapsesta lähtien.

Miten siis perimmäinen ongelma on miehissä itsessään? Siinä voi syyttää näitä muslimimiehiä, että he haluavat säilyttää tämän ylivaltansa ja hyötyä siitä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että nämä ihmiset uskovat hyvin syvästi islamiin ja se on heidän Jumalansa Allahin käsky. Heidät, sekä miehet että naiset kasvatetaan sukupolvesta toiseen, jo pienestä lapsesta asti tähän ajatteluun ja siihen pelkoon että Allahin tahdon ja määräysten vastustamisesta on seurauksena ankaria rangaistuksia sekä tässä elämässä ja tuomiopäivän jälkeen helvetissä.
Heille opetetaan myös, että Koraanin Jumalan Allahin määräämien asioiden minkäänlainen kyseenalaistaminen sekä ääneen, että myös omassa mielessään on kiellettyä. Allah kun Koraanin mukaan näkee myös kaiken ihmisen mieleen kätkemänsä ajatukset, joten jo lapsesta asti kasvatetaan siihen, ettei muslimi kyseenalaista islamin määräyksiä edes mielessään, vaan noudattaa Koraanin ja hadithien määräämiä asioita. (Hadith (arab. الحديث‎, al-ḥadīt) on perimätietoa profeetta Muhammedin elämästä, teoista ja sanoista. Hadith määrittelee Koraanin ohella islamilaisen elämäntavan, sunnan. )

Feminismi on täysin islamin ja Koraanin vastainen toimintatapa, mutta niin monet feministit ovat täysin sokeita tämän suhteen, että heidän voimakas islamin puolustaminen on islaminuskoisilta heidän hyväksikäyttöä. He käyttävät feministejä saavuttaakseen oman tavoitteensa saada islamille valta länsimaissa. Islam ja muslimit tarvitsevat itselleen puolustajia Euroopassa, ja siihen soveltuu mikä ihmisryhmä tahansa.
Vaikka kuinka feministit, seksuaalivähemmistöt ja myös kirkko/kristinusko on islamille vihollisia ja niitä tahoja, jotka islamin mukaan pitää tuhota /kitkeä pois, niin heistä on suuri apu islamin vallan saavuttamiseksi, koska he raivaavat tietä islamille Euroopassa. Mikäli Euroopassa olevat muslimit arvostaisivat ja kunnioittaisivat länsimaisia ihmisiä ja eriuskoisia kuin he itse ovat, miksi he esittäisivät monia erilaisia vaatimuksia islamin huomioimiseksi ja länsimaisten tapojen muuttamiseksi? Heitähän ei estettäisi elämästä omalla tavallaan, mutta se ei riitä heille, vaan he haluavat saada päättää länsimaiden toimintatavoista, koska se on Koraanin ja Allahin käsky, saattaa kaikki ihmiset islamin alaisuuteen, joko vapaaehtoisesti tai pakolla. Pakottaminen siihen kuitenkin tulee mahdolliseksi vasta siinä vaiheessa, kun muslimien määrä koko Euroopassa on riittävän suuri ja heillä on riittävä asema yhteiskunnissa vaikuttaa riittävästi päätöksiin.

Osa Euroopassa olevista muslimeista haluaisi asioiden tapahtuvan radikaalimmin ja nopeammin ja tähän liittyvät esimerkiksi monet tapahtuneet terrori-iskut, joissa on kostettu länsimaalisille ihmisille, vaikka oleskeluluvan hylkäämisen vuoksi tai vain aiheuttaakseen tuhoa ja kuolemia länsimaalaisille vääräuskoisille ihmisille ja yhteiskunnille. Pelon lietsonta on osa tapaa saada valtaa ja tälle pelolle on myös jo annettu valta ympäri Eurooppaa ja nyt myös Suomessa, joka näkyy esimerkiksi ihmisten julkituomina ajatuksina, että kielteisten oleskelulupapäätösten seurauksina voi tulla kostoiskuja ja siksi turvapaikkahakemuksia pitäisi hyväksyä enemmän.


Meidän valtamediahan ei uutisoi juurikaan mitään niistä tapahtumista mitä monissa Euroopan maissa tapahtuu jatkuvasti ja useissakin Euroopan maissa on toistuvasti satojen muslimien joukkoja kaduilla, kun raivoa täynnä vaaditaan islamille oikeuksia, tuhotaan ympäristöä, kuljetaan jopa ISIS lippujen kanssa huutaen oikeutta islamille ja sen huomioimiselle.


Valitettavasti monet vihervasemmistolaiset ja feministit eivät kykene näkemään sitä, millä tavoin muslimit syöttävät heille täysin valheellisesti asioita islamista rauhan uskontona ja naisille hyvänä asiana, esittämällä asiat vääristellen, kertoen niistä harhaanjohtavasti ja esittäen niiden todisteeksi yksittäisiä, tiettyjä kohtia Koraanista, vaikka totuus kokonaisuudesta on aivan päinvastainen.

  1. Saksassa Vihreän puolueen poliitikko ja Bundestagin varapuheenjohtaja Claudia Roth on esittänyt vaatimuksia alkoholin käytön kiellosta muslimien Ramadanin aikana, kunnioituksesta muslimeja kohtaan. Runsas alkoholikäyttö aiheuttaa paljon ongelmia ja sen vähentämisen tarttumiseen on täydet perusteet, mutta perusteena suvaitsevaisuus ja kunnioitus muslimeja ja ramadania kohtaan on täysin väärä.
    Kukaan ei pakota muslimeja menemään paikkoihin missä alkoholia käytetään ja mikäli joku alkoholia haluaa nauttia, ei kuulu heille. Ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa on näkynyt monia erilaisia islamiin liittyviä vaatimuksia ja niitä on myös hyväksytty ja toimintatapoja on muutettu islamin vuoksi. Aina ei ole kyse vain muslimien itsensä esiin tuomista asioista, vaan nimenomaan feministit, suvaitsevaisto ja vihervasemmisto ajavat muslimien asiaa voimakkaasti eteenpäin ja ovat islamille siksi hyödyllinen ryhmä totuudelle sokeita ja kuuroja ihmisiä, jotka palvelevat islamin etua ja tavoitteita.

 

On totta sanonta, että millaisia tahansa vaatimuksia voidaan toki esittää, mutta vain tyhmät suostuvat järjettömiin vaatimuksiin. Näin on jo tehty, oltu hyvin pitkälle tyhmiä ja tämän vauhti on valitettavasti koko ajan kiihtyvä ympäri Eurooppaa. Mitä enemmän annetaan sitä enemmän, näkyvämmin ja voimakkaammin myös vaaditaan, eli kun pikkusormi on annettu, se vie hiljalleen koko käden.
Euroopassa on myös jo vaadittu islamin ja muslimien kunnioittamisen vuoksi esimerkiksi koirien pidon kieltoa julkisilla paikoilla. Millä perusteella länsimaiden ihmisten pitäisi luopua koirien julkisesta olemassa olosta? Koira on länsimaissa perheenjäsen, mutta islamissa likainen eläin, joka ei esimerkiksi saisi tulla tiloihin missä ihmiset ovat.
Miksi länsimaisten tapojen ja kulttuurin pitäisi väistyä islamin vaatimusten tieltä?
Miksi meillä hyväksytään jopa pienten lasten alistaminen ulkoisesti merkityiksi islamin uskoisiksi, kun jo päiväkoti-ikäiselle saa pakottaa peittävän vaatetuksen käytön ?
Missä on lasten uskonnonvapaus ja oikeus olla niin kuin muut lapset, vapaus mihinkään uskontoon julkisesti leimautumisesta?
Miksi meillä on jossain jätetty Suvivirren laulaminen pois, vääräuskoisten kulttuuriin kuuluvana ja muslimeja loukkaavana tapana?
Miksi meillä puhutaan julkisesti uskonnon uhreista liittyen vaikka Jehovan todistajien yhteisöön, mutta islamiin liittyen se on vihapuhetta?
Miksi meillä vaaditaan naisten tasa-arvoa ja samalla hyväksytään islamin tapoja ja luodaan niille tilaa, vaikka se alistaa naisen seksuaalisuuden kohteeksi ja miehen alapuolella olevaksi?
Miksi meillä hyväksytään täysin taustalta tuntemattomien ja mahdollisesti jopa rikollisten turvapaikanhakijoiden opiskelu lastemme peruskouluissa valmistavissa luokissa, vaikka tiedetään sekin, että iso osa alaikäisiksi itseään väittävistä turvapaikanhakijoista valehtelee ikänsä?
Miksi meillä hyväksytään näiden ihmisten minkäänlaiset käynnit päiväkodeissa tai kouluissa? Kaikki vain suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen takia, mutta missä on näiden ihmisten kunnioitus ja suvaitsevaisuus sitä yhteiskuntaa kohtaan mihin heidät on otettu vastaan?
Miksi he vaativat oman radikaalin, epätasa-arvoisen ja muiden-alleen-alistamisen-käskevän uskontonsa nimissä heidän huomioimistaan uskontonsa takia? JA MIKSI TÄLLAISIIN VAATIMUKSIIN SUOSTUTAAN MILLÄÄN TAVALLA ? !

 

Askel askeleelta islam saa enemmän valtaa ja sen vaatimuksia huomioidaan ja muutetaan ja murennetaan oman tasa-arvoisen yhteiskunnan ja kulttuurin saavutettuja asioita ja tapoja. Askel askeleelta valta on annettu niin pitkälle, kuin huomaamatta, ettei paluuta enää ole.

Mikä saa suomalaisen vihervasemmiston ja meidän päättäjät kuvittelemaan, että juuri Suomeen olisi tullut jotenkin erilaisia muslimeja kuin muualle Eurooppaan ja meillä ei tapahtuisi samaa, mitä on jo tapahtunut monin paikoin Eurooppaa, paikoissa joissa muslimien määrä on jo merkittävän suuri?

Miksi meidän valtamedia pääosin vaikenee siitä kaikesta mitä ympäri Eurooppaa tapahtuu jatkuvasti avoimen rajapolitiikan takia niissä maissa, joissa muslimien määrä on jo merkittävä koko kansaan nähden? Koska Suomen kansa halutaan pitää tietämättömänä asioista, jotta he eivät lähtisi vastustamaan Suomen avointa rajapolitiikkaa.

 

Kunnioitus ja suvaitseminen ei tarkoita sitä että kunnioitetaan ja suvaitaan sellaista epätasa-arvoista kulttuuria ja uskontoa, joka nimeää heidän Jumalansa käskystä kaikki muut kuin heidät itsensä niin paljon alempiarvoisiksi, että heidät on oikeus ja käsky tuhota, että heidän vuokseen on muutettava demokraattisten tasa-arvoisten yhteiskuntien tapoja ja palattava takaisin satojen vuosien takaisiin ajatus-ja toimintatamalleihin. Se on silkkaa järjettömyyttä, jota meidänkin poliitikkomme ja vihervasemmistomme ajaa kaikin mahdollisin tavoin valtamedia äänitorvenaan. Rajat on rakkautta ja niin myös maamme rajat, sekä oman kulttuurimme ja maamme kunnioittaminen niin paljon, että emme anna minkään sitä tuhota ja alistaa alleen.

Islamista on ympäri Eurooppaa ja kuten myöskin Suomessa tullut kuin jonkinlainen korkeimman koskemattomuuden Jumaluuden kokonaisuuden ilmentymä, jonka kunnioittaminen on vaatimus ja kaikenlainen kritisointi on kiellettyä, siitä huolimatta vaikka islamin tulo Eurooppaan on aiheuttanut niin paljon vaaraa, lisääntynyttä rikollisuutta, tasa-arvoisuuden murenemista, taloudellisia vaikeuksia, turvattomuuden lisääntymistä ja aiheellista pelkoa.

 

Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere.

Kirjoittanut Hannele Al-Hamzawi

 

*************

 

Ruotsissa Feminist Initiative (FI)-puolueen puoluejohtajan Victoria Kawesan väittää : “miehet ovat ongelma, ei islam”

https://www.kansalainen.fi/ruotsin-feministipuolueen-johtaja-miehet-ovat-ongelma-ei-islam/

 

*************

 

Saksassa Vihreän puolueen poliitikko ja Bundestagin varapuheenjohtaja Claudia Roth on eisttänyt vaatimuksia alkoholin käytön kiellosta muslimien kunnioittamiseksi :

http://berliner-express.com/2018/05/claudia-roth-im-ramadan-soll-ein-verkaufsverbot-fuer-alkohol-bestehen/?cn-reloaded=1

 

*************

 

Lontoossa muslimit marssivat kadulla ISIS lippujen kanssa vaatien islamin oikeuksia maahan:

https://www.facebook.com/worldnewsfox/videos/781779162019233/?hc_ref=ARTI91gjDiVUdZypoZtjZ95INxIyfmD1Yy-Uay-OhxispEmIExIAXoHA9xibP_Gprm4

 

*************

 

Musliminaiset vaativat Lontoossa suurella kovaäänisellä joukolla islamin oikeuksia käyttöön :

https://www.facebook.com/2001396620180103/videos/2034923510160747/

 

*************

 

Lontoossa soi moskeijan minareettien äänet kaduilla:

https://www.facebook.com/neomatrix2/videos/208147576418508/UzpfSTEwMDAwMjYzNzI3MTM0ODoxODAyMTc5NDU2NTQ2NjEz/

 

*************

 

Ruotsissa sosiaaliministeri kokee maan vanhukset olevan Ruotsia kuormittava ongelma, eivätkä turvapaikanhakijat ole   syynä siihen. Vain vuonna 2015 Ruotsi otti vastaan 160 000 turvapaikanhakijaa.

https://www.kansalainen.fi/ruotsin-sosiaaliministeri-ongelmamme-eivat-johdu-maahanmuutosta-vaan-vanhuksista/

 

*************

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/
suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: