Liputus Id al-Adha -juhlan kunniaksi

Suomen Muslimiverkoston Facebook-sivulla todetaan:

HELSINGIN KAUPUNGINTALON LIPUTUS MUSLIMIEN ID-JUHLAN JOHDOSTA

Muslimit viettävät tänään Id al-Adha -juhlaa. Juhla on toinen islamin uskonnon kahdesta vuosittaisesta pääjuhlasta. Muslimien lukumäärä Suomessa on kasvanut merkittävästi 1980-luvun alun noin tuhannesta muslimista tämänhetkiseen noin 100 000 muslimiin. Pääkaupunkiseudulla asuu kymmeniätuhansia muslimeita.

Id-juhlan huomioon ottaminen kaupungintalon liputuksella on omiaan edistämään yhdenvertaisuutta ja lisäämään helsinkiläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kiitos Helsingin kaupungille ja pormestari Jan Vapaavuorelle Suomen Muslimiverkoston aloitteen hyväksymisestä!

Kuten Helsingin kaupungin verkkosivuilla todetaan:
“Kaupungintalo on osa yhtä Helsingin merkittävämpiä alueita. Eteläsatamalla ja Kauppatorilla on kansallinen symboliarvo. Täällä sijaitsevat Suomen keskeisimmät yhteiskunnalliset instituutiot ja Suomen lippu kuuluu tähän maisemaan.”
Postaus löytyy täältä: https://www.facebook.com/muslimiverkosto/photos/a.208514022970778/444182246070620/?type=3&theater

Kävin heidän FB-sivullaan kommentoimassa tätä asiaa lyhykäisesti: “sairasta”. Kommenttini tietysti poistettiin.

Sain heiltä kuitenkin viestin, jossa minulta kysyttiin:

“Jukka, Kertoisitko, mikä asiassa on sairasta? Etukäteen kiitollisena.”

Vastasin heille mielestäni ihan asiallisesti näin:

“Suomen kansan hyvinvoiti perustuu pitkään tehtyyn työhön naisen ja miehen tasa-arvon ja demokratian puolesta. On sairasta liputta sellaisen uskonnon puolesta jolla ihmisten välinen tasa-arvoisuus, naisen tasa-arvoisuus mieheen nähden ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksilla ei ole merkitystä. Ei ole yhteiskunnan tehtävä liputtaa uskontojen puolesta.
Islam ei kuulu Suomeen saati sitten suomalaiseen kulttuuriin. Tähän on sitten turha vetää tatareeja mukaan, tataarit eivät ole koskaan vaatineet mitään erioikeuksia tai huomionosoituksia valtiolta tai muulta yhteiskunnalta. Islam /Koraani kehoitta tuhoamaan eriuskoiset, joko alistamalla heidät islamin alaisuuteen ja jos ei siihen suostu, tappamaan heidät. Siitä voi toki välttyä henkirahalla, eli sen kautta alistumalla islamin alaisuuteen. Nainen on miehen alapuolella ja ikään kuin miehen omaisuutta, sekä miesten seksuaalisuuden kohde, jonka vuoksi nainen pitää peittää. Miehellä ja naisella isänä ja äitinä on tärkeä merkitys perheenä ja lapsen kasvamisessa, mutta islam kehottaa tappamaan homoja. Millainen Jumala ei hyväksy sitä että jokaisella ihmisellä on oikeus myös fyysiseen rakkauteen ja hellyyteen.
Islam/Koraani rikkoo osittain ihmisoikeuksia ja Suomen perustuslakia. Vaikka jokaisessa uskonnossa on toki myös hyviä asioita/tekstejä, olemme nähneet esimerkkejä muualta Euroopasta, miten osa muslimeista ei integroidu länsimaiseen yhteiskuntaan, vaan heidän lastensa aivopesu alkaa jo aivan pienestä pitäen, pitämään muita vääräuskoisina.
Islam ei myöskään ole rauhan uskonto. Jos se olisi, islamin kritisoimisesta ei olisi annettu ankaria fatwoja, joissa vaaditaan tiettyjen ihmisen tappamista, koska he ovat kritisoineet islamia. Yhtenä esimerkkinä Salman Rushdie. Ei ole yhteiskunnan tehtävä liputtaa uskontojen puolesta. En pidä islamia uskontona, vaan osittain sairaana ideologina. Siksi minusta on sairasta liputtaa moista ideologiaa kunnioittaakseen.
Tunnen kyllä muslimeja ja tulen heidän kanssaan hyvin toimeen. Olen myös käynyt eri moskeijoissa. Koska Suomessakin asuu muslimeja, tulee meidän tulla heidän kanssaan toimeen. Vuoropuhelu on tärkeää. Vuoropuhelu on vain tähän asti ollut poliittisten johtajien vastuulla, jotka eivät ole tutustuneet islamin erilaisiin kasvoihin. Ketään ei oikeastaan kiinnostaa tavallisen ihmisen mielipiteet. Kritiikki yritetään vaimentaa. Tunnen myös henkilöitä, jotka ovat paenneet kotimaastaan islamia. Toivottavasti tämä vastaus tyydytti teitä.

Ystävällisin terveisin, Jukka Ketonen

Sain toki lausuntooni myöskin ihan asiallisen vastauksen:

“Kiitos viestistäsi.
Oheisena muutama kommentti:
1. Islam kunnioittaa miesten naisten välistä tasa-arvo. On totta, ettei tämä toteudu muslimimaissa yhtä hyvin kuin meillä Suomessa.
2. Helsinki liputti ilmeisesti samasta syystä kuin se on liputtanut esim. Helsinki Pride tapahtuman johdosta. Totta on se, ettei virallisiin liputuspäiviin kuulu uskonnollisia juhlia (juhannus pois lukien).
3. Iranin antama fatwa ei edusta islamia. Sekin valitettavasti meni islamin piikkiin.
4. Mitä tataareihin tulee totean, että aloite liputuksesta oli yksittäisen tataarin 🙂
Uskontojen välistä vuoropuhelua käydään eri tasoilla. Yhtenä esimerkkinä USKOT-foorumi, jolta löytyy omat FB-sivut.
Parhain terveisinSuomen Muslimiverkosto”

Jokainen voi olla tästä lausunnosta mitä mieltä tahansa.
Ensinnäkin, on erikoista että sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu juurikin “rauhan uskonnon maissa”. Tämä ei todellakaan siis viittaa minkäänlaiseen rauhan uskontoon.
“Iranin antama fatwa ei edusta islamia” – miksi muka ei? Eivätkö Mohammed ja Koraani edusta juurikin islamia?
Pariisin terrori-iskun jälkeen, Helsingin Muslimit lausuivat, että
“Sharia-lain mukaan, Allahin, profeetan ja islamin pilkkaajan tuomio on kuolema.”
Miten niin siis Salman Rushdien saama kuolemantuomio-fatwa ei ollut islamin mukainen?
Uskontojen välistä vuoropuhelua käydään eri tasoilla. Yhtenä esimerkkinä USKOT-foorumi, jolta löytyy omat FB-sivut.”
USKOT-foorumi käynnistää yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Uhrien kokemuksiin perustuva raportointi toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa ja sen tarkoituksena on kerätä viranomaistiedon tueksi tietoa viharikoksista sekä kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.
Toivottavasti tämä tutkimus ulottuu myös rukoushuoneissa tapahtuviin vihapuheisiin…

“Tanskassa todelliseen vihapuheeseen havahduttiin – yks kaks yllättäen – sen jälkeen kun tieto perjantaisaarnan sisällöstä tuli julki verkossa (on-line). Videoidussa saarnassaan imaami Mundhir Abdallah resitoi hadithia, jossa on Muhammedin profetia. Siinä tämän uskotaan vaativan taistelemaan juutalaisia vastaan ja tappamaan heidät.
Hadith on perimätietoa Muhammedin elämästä, teoista ja sanoista. Ne hadithit, jotka Muhammed on lausunut profeettana, ovat useimmille muslimeille normatiivisia.
Imaamin resitoimassa hadithin jakeessa Muhammed opettaa: “Tuomiopäivä ei tule ennen kuin muslimit taistelevat juutalaisia vastaan ja tappavat heidät.” Lisäksi imaami julisti: “profeetta Muhammedin sanat täyttyvät”.
Valtamedian kyvyttömyys käsitellä islamia totuudellisesti johtunee kuitenkin ensisijaisesti siitä, että on omaksuttu vääristynyt suvaitsevaisuuskäsitys. Sen mukaan on rasistista tai muuten väärin raportoida tosiasioista, jotka voivat loukata jonkun vähemmistön mielipiteitä. Avointa ja vapaata tiedonvälistystä rajoittaa niin sanottu poliittisen korrektiuden vaatimus.

(katkelmia Petteri Hiienkosken tekstistä
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236938-muhammedin-profetia-jarkyttaa-tanskanmaalla-miksi-valtamedia-vaikenee

“ISLAMIN KRITISOINTI EI OLE VIHAPUHETTA
Islam on ideologia muiden joukossa. Uskonnon kriittisen tarkastelun ei pitäisi olla kiellettyä. Kun kyse on islamista, ollaan Suomessa kuitenkin erittäin varovaisia.
Islamia ei pitäisi kohdella eri lailla kuin muita ideologioita. On liuta asioita, joiden kriittisestä tarkastelusta ei kenenkään – varsinkaan Euroopassa asuvan – ole syytä loukkaantua.
Esimerkiksi musliminaisten asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia tulee pitää esillä. Myös poliittista islamia edustavien vallanpitäjien tekemistä pitää saada kritisoida.
Islamin opettajilla ja saarnaajilla on tällä hetkellä Suomessa verrattain vapaat kädet oman opetuksen sisällön suhteen. Islamissa, kuten muissakin kirjauskonnoissa, on sekä hyviä että pahoja aspekteja. Olisi voitava varmistua siitä, että aina kun islamia opetetaan tai saarnataan, olisi painotus positiivisissa kohdissa.

(katkelmia Alan Salehzadehin kirjoituksesta:
https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/01/27/islamin-kritisointi-ei-ole-vihapuhetta/

Kirjoittanut
Jukka Ketonen

*********************

FDL loppukirjoitus:

Mikäli olet muslimi, ja koet uskontosi ongelmaksesi, ota yhteys Uskontojen Uhrien Tuki Ry:hyn.
Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
Ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapaus kuuluu muslimitaustaisillekin.
Voit myös ottaa yhteyttä Suomen Ex-muslimeihin:
https://suomenexmuslimit.wordpress.com/

suomenexmuslimit@mail.com

 

Finnish Defence League (FDL) julkaisee kokemuksiin perustuvia, islamiin liittyviä kirjoituksia ja videoita, jotta ihmiset voisivat muodostaa omat käsityksensä siitä, kuuluvatko islamilaiset arvot, tavat, periaatteet ja uskomukset sivistyneeseen Eurooppaan, vaiko eivät.

58 prosenttia saksalaisista ei pidä islamia ja kristinuskoa tasavertaisina uskontoina. 77 prosenttia kieltäisi burkan käytön julkisissa laitoksissa kuten kouluissa ja sairaaloissa. 68 prosenttia kieltäisi kaikenlaiset hiukset peittävät huivit vastaavissa paikoissa.

75 prosenttia saksalaisista ei myöntäisi muslimikoululaisten liikuntatunneille erivapauksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: