Vihapuhekampanja

Oikeusministeriö on lanseerannut vihapuheen vastaisen kampanjan.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vihapuheen-vastainen-against-hate-kampanja-kaynnistyy

Tämä on hyvä juttu. Artikkelin mukaan:

vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen.

 

ISLAMIIN PERUSTUVA VIHA

Tämän kampanjan aikana viranomaiset toivottavasti kiinnittävät huomionsa tiettyihin islamilaisiin rukoushuoneisiinkin.

Esimerkiksi Koraanissa

4. suura Naisten suura:

  1. Te, jotka uskotte, älkää ottako isiänne ja veljiänne ystäviksenne, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa, sillä se teistä, joka heihin liittyy, kuuluu väärintekijöihin.

 

  1. Te, jotka uskotte, älkää ottako uskottomia ystäviksenne uskovaisten sijasta! Tahdotteko siten antaa Jumalalle kiistämättömän rankaisuvallan itseenne nähden?

 

 

5. suura Pöydän suura

  1. Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.

 

Rikoslaissa rangaistuksen koventamisperusteina on mainittu rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta. Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

 

Suura 5 pitää sisällään selvästi kiihottamisen juutalaisia ja kristittyjä vastaan. Tällaisia saarnoja ei voida Suomen rajojen sisäpuolella missään nimessä pitää!

Islamin sisällä olevaan vihaan voi tutustua esim Wikipediankin kautta. Islamin kritisointi on aiheuttanut maailmalla useita vaarallisia tilanteita, ja moni islamin arvostelija saa pelätä henkensä puolesta, esimerkiksi Salman Rushdie
https://fi.wikipedia.org/wiki/Islamin_kritiikki

 

Nämä ovat sellaisia asioita, joihin oikeusministeriön tulee ehdottomasti suhtautua vakavasti!

 

 

 

 

“HYVIEN IHMISTEN” (Punikkien/viherpiiperoiden) VIHA

Kansallismieliset ovat hyvin usein “hyvien ihmisten” vihapuheiden kohteena. Sosiaalinen media sisältää paljon vihapuhetta kansallismielisiä kohtaan.

Myös lehdistö ja erilaiset uutistoimistot osallistuvat vihan lietsomiseen. Kansallismielisiä kutsutaan natseiksi, rasisteiksi tai peräti äärikansallismielisiksi.

Kansallismieliset ovat huolissaan siitä, miten esimerkiksi maamme poliittinen johto on systemaattisesti mädättänyt yhteiskuntaamme ja sen turvallisuutta, KUTSUMALLA maahamme sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät hiukkaakaan arvosta meitä ja arvojamme.
Kun olemme vuosikausia varoitelleet näistä asioista ja nähneet mitä tuleman pitää, olemme saaneet palkkioksi nimittelyä ja vähättelyä.
Kunnanvaltuutettu otti Jyväskylässä puheeksi nuorten tyttöjen turvallisuuden. Hän esitti kaupungille toimia joilla voidaan ehkäistä ulkomaalaistaustaisten toteuttamaa varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja raiskauksia. TÄTÄ PIDETTIIN VIHAPUHEENA!!!

Tämä maa on aivan sekaisin vihasta! Kyllä kansallismielisetkin osaavat vihapuheen. Tietenkin. Kansallismielisten joukossa on tosiaan sellaisia, jotka ovat toimillaan olleet enemmänkin haitaksi kansallismieliselle kentälle, kuin hyödyksi.
Huolestuttavinta on kuitenkin se, että mikäli kansallismieliset henkilöt tuovat ikäviä asioita esille, ja haluavat niille muutosta, niin näiden ikävien asioiden esille tuomista pidetään rasismina ja vihapuheena!

 

KANSALLISMIELISTEN LIITTOUMAN VIHAPUHETAPAHTUMA: Vihapuhe – ei kenenkään oikeus

Kansallismielisten Liittouma Ry on julkaissut Facebookissa vihapuhekampanjan, vastauksena oikeusministeriön julkaisemaan kampanjaan. Finnish Defence League Ry tukee täysin Kansallismielisten Liittouma Ry:n vihapuhekampanjaa ja kannustaa ihmisiä osallistumaan virtuaalisesti tähän tapahtumaan. Tapahtumaa ei siis toistaiseksi vielä järjestetä turuilla ja toreilla, vaan osallistuminen tapahtuu painamalla tapahtumasivulla ”Osallistun” –nappulaa.

Tässä Kansallismielisten Liittouman tapahtumasta kopioitu teksti:

” Yleisesti ajatellaan, että vihapuhe on vain yksisuuntaista. Oikeusministeriö mitä ilmeisimmin haluaa kampanjallaan noudattaa uutta siirtolaissopimusta, eli GCM-kompaktia, joka määrittelee kaiken maahanmuuton kritisoinnin rikolliseksi ja rangaistavaksi. Kansallismielisten liittouma haluaa kuitenkin muistuttaa, että CGM-sopimus ei sido meitä mihinkään. Muistutamme myös kansallismielisiä siitä, että teilläkin on ihmisoikeudet ja myös teillä on lain suoja jos teitä solvataan tai uhataan.

Kansallismielisten liittouma lähtee mukaan Oikeusministeriön koordinoimaan Against Hate -hankkeen vihapuheen vastaiseen viestintäkampanjaan. Pyrimme osaltamme levittämään tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta ja lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta.

Luomamme tapahtuman tarkoitus on haastaa sinut mukaan vihapuheen vastaiseen kampanjaan siten että reagoit sinuun tai muihin suomalaisiin kohdistuvaan vihapuheeseen rikosilmoituksella, mikäli vihapuheen tai kunnianloukkauksen kriteerit täyttyvät. Osallistumalla lupaudut olevaan aktiivinen asian suhteen nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä vihapuhe on?
Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Vihapuhe voi olla rikoslain mukainen rikos, yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää tai muuten yleisesti haitallista ilmaisua.

Rangaistava vihapuhe kohdistuu yhden ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen. Rikoslaissa rangaistuksen koventamisperusteina on mainittu rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta. Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Esimerkki:
Joku sanoo/väittää julkisesti sinun olevan rasisti vakaumuksesi (kansallismielisyys) vuoksi.

Vihapuhe kohdistuu tällöin yhteen ihmiseen, joten kyseessä on kunnianloukkaus. Tästä tulee määrätä rangaistus kovennettuna, koska rikos on tapahtunut vakaumukseesi perustuvasta vaikuttimesta.

Mikä on kunnianloukkaus?
Kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos ”esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.”

Mitä on rasismi?
Rasismi, eli rotusyrjintä on aate tai toiminta, jossa ihmisten rotuluonteen ja siihen liittyvien fyysisten sekä henkisten piirteiden erilaisuudella perustellaan eriarvoista kohtelua eli syrjintää. Etnisin perustein tapahtuva syrjintä on Suomessa kielletty muun muassa perustuslaissa.

Mikäli et toteuta/kannata rasismiksi määriteltyjä asioita (julkisesti tai tietyllä toteen näytetyllä hetkellä), et näin ollen ole rasisti, eikä syytöksellä ole muuta pohjaa kuin kunniasi loukkaus.

Oikeusministeriö on koonnut avuksemme tietopankin, josta löytyy myös ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen: https://yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe

Jos olet epävarma, ota yhteyttä ja me autamme sinua.

Tekstin lisäksi rikos voi olla musiikin tai kuvan muodossa tehty kunnianloukkaus, uhkaus tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kokoamme yhteen osaksenne tulleet tai havaitsemanne vihapuheet, jotka voitte lähettää meille viestinä tai julkaista tapahtumassa. Sen lisäksi, ennen kaikkea: ILMOITA VIHARIKOKSESTA AINA POLIISILLE!”

Kansallismielisten Liittouman tapahtumasivulle pääset tästä linkistä:

https://www.facebook.com/events/295781544402402/

 

Ystävällisin terveisin,

Finnish Defence League Ry – hallitus

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: