Islamin invaasio

Hannele Al-Hamzawin puhe Espoossa, tapahtumassa: QADISIYYA-event 17.11.2018, Islamin invaasio Euroopassa

Järjestäjät: Iranian Renaissance Movement & Kansallismielisten Liittouma
Ympäri Eurooppaa on aikojen kuluessa tehty paljon työtä sen eteen että turvallisuus,  naisten ja miesten välinen tasa-arvo, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja vapaus elää omien valintojensa mukaisesti on toteutunut. Monissa asioissa on edelleenkin parantamisen varaa, mutta kokonaisuutena tilanne on kuitenkin ollut jo pitkään suhteellisen hyvä. Nyt kuitenkin ympäri Eurooppaa näkyy suuntauksen kääntyneen taaksepäin, monet saavutetut asiat ovat heikentyneet, turvallisuus on vähentynyt ja oman kansan syrjäytyneiden määrä lisääntyy jatkuvasti.  Syitä on varmasti monia, mutta yksi merkittävä syy miksi monet nämä jo saavutetut arvot ovat vaarassa, on Eurooppaan suuntautunut turvapaikanhakijoiden massamuutto kolmansista maista.
Miten kokonaisväestöön nähden pieni islaminuskoisten määrä ja heidän uskontonsa muka voisi uhata Eurooppaa. Katukuvassa kun katsoo,  muslimit näyttäisivät  olevan niin kuin länsimaalaisetkin ihmiset, vain lähinnä ulkonäkö ja naisten pukeutuminen erottaa heidät meistä.
Jotta voi ymmärtää miksi islam ja lisääntyvä islaminuskoisten määrä Euroopassa on uhka , pitää ymmärtää millä tavalla islaminuskoisten elämänkatsomus eroaa länsimaisesta. Se ei tule esille satunnaisissa kohtaamisissa vapaaehtoistyössä tai joskus tapahtuvilla vierailluilla. Siitä islaminuskoiset eivät myöskään puhu julkisesti, koska he tietävät miten islam ja länsimaiset arvot eroavat toisistaan ja sen, että jos he siitä puhuisivat, heidän saamansa voimakas tuki vihervasemmistolaisilta poliitikoilta ja kansalta loppuisi. Islaminuskoiset tarvitsevat välttämättä näitä ihmisiä tuekseen, islamille aseman saamiseksi Euroopassa. Jokainen yksilö on omanlaisensa, eikä jokaista muslimia pidä tuomita , mutta kerron nyt asioista tasolla, jotka islamiin liittyy ja miksi islam on uhka Euroopalle.

 

Islamin merkitys muslimeille ja muslimien päämäärä

 

Islamissa elämän merkitys on olla testiaika sille, pääseekö ihminen paratiisiin, vai joutuuko helvettiin. Sama ajatus  on myös kristinuskossa, joka on Euroopan valtauskonto, mutta merkittävänä erona islamiin on se, että kristinusko ei kehoita alistamaan alleen ja tuhomaan muita.  Näistä asioista puhuttaessa saa usein kuulla miten Raamatussa on yhtä hirvittäviä  käskyjä ja lakeja kuin Koraanissa. Se onkin totta, mutta  ero on siinä, että kristinusko on voinut uudistua Uuden Testamentina kautta, eikä Vanhan Tesatmentin lakeja enää noudateta. Islamissa tätä mahdollisuutta ei ole.
Islam ja Koraani kehoittaa että kaikki maailman kansat on saatava islamin alaisuuteen. Euroopppa on alue jossa islamilla ei ole hallitsevaa asemaa, mutta islamin asema Euroopassa on lisääntymässä kokoajan.
Islamin tärkein lähde on Koraani joka on Allahin eli Jumalan omaa sanaa, sekä  sunna eli profeetta Muhammadin elämäntapaa ja hadithit eli perimätieto jotka kaikki määrittelevät yhdessä muslimien tiukan elämäntavan.
Islam tavoittelee maailmanvaltaa jossa, ei ole tilaa muille uskonnoille tai uskonnottomuudelle. Rauha saavutetaan vasta, kun kaikkialla maailmassa vallitsee islamin laki, kaikki ovat muslimeja tai kaikki maailman alueet ovat muslimien hallitsemia.
Vaikka maailma on muuttunut paljon viimeisen 1400 vuoden aikana, eli profeetta Muhammedin ajoista, islam ei voi muuttua. Koraanissa on selkeästi  sanottu että islamissa uskonto on täysi, koskaan ei tulee enää uutta profeettaa kertomaan Jumalalta uutta sanaa ja Koraanissa oleva Jumalan laki, sharia laki on muuttumaton ja ikuisesti pysyvä.
Profeetan toiminnan kaikenlainen kyseenalaistaminen ja tuomitseminen on ehdottomasti kielletty asia islamissa ja koskee niin muslimeja itseään kuin myös eriuskoisia. Nykypäivän  muuttunut maailma ja sen muuttuneet arvotkaan eivät oikeuta profeetan kritisointiin tai muuttamaan Jumalan määräämiä lakeja, koska silloin tuomittaisiin samalla profeetta Muhammedin elämäntapa ja kertomansa lait ja määräykset ihmisille.
Moni varmasti muistaa  kun Tanskassa 2015 Jylland Posten julkaisi kuvia profeetasta. Ympäri maailmaa muslimimaissa poltettiin Tanskan lippuja, järjestettiin suuria mielenosoituksia, tanskalaisten tuotteiden ostoboikotteja, kuvia piirtäneiden henkeä uhattiin ja Jylland Posteniin tuli pommiuhkauksia.

 

Muslimit vs kristityt

 

Kun puhutaan aina vain lisääntyvästä islaminuskoisten määrän vaikutuksesta Eurooppaan korostetaan jatkuvasti, sitä miten valtaosa muslimeista on maltillisia ja vain pieni osa radikaaleja.
Jos  vertaamme muslimeja ja kristittyjä maltillisinakin toisiinsa, niin eroa  on kuin yöllä ja päivällä. Maltillinenkin kristitty elää ja kasvattaa lapsensa melko samoin arvoin kuin ihmiset jotka eivät usko mihinkään uskontoon. He saattavat lukea iltarukousken ja käydä joskus kirkossa., mutta lapset kasvatetaan itsenäistymään ja tekemään omia valintoja elämässään.  Maltillisella muslimilla uskonto vaikuttaa kaiken  aikaa arkipäivän erilaisissa toiminnoissa. Maltillista muslimia voisikin verrata ennemmin kiihkeästi  kuin maltillisesti uskoaan noudattavaan kristittyyn.
Jokaisessa uskontoryhmässä on myös ns kiihkouskovia ja jyrkästi uskontoaan harjoittavia, mutta kristityillä jyrkästikin uskontoaan noudattavilla ihmisillä se ei nykypäivänä ole uhkana muulla tavoin uskoville.

 

Radikaalit muslimit vs maltilliset mulsimit

 

Mitä enemmän Eurooppaa tulee islaminuskoisia, sitä enemmän lisääntyy myös radikaalien muslimien määrä. Pienikin määrä radikaaleja islamisteja  asukkaiden kokonaismäärään nähden kuitenkin saa kokonaisia yhteiskuntia hirvittävään kaaokseen.  Eihän islaminuskoisissa maissa, joissa on terrorismia paljon ja sharialain hirveimpiä rangaistuksia käytetään, kokonaisväesöstä kuin pieni osa radikaalia islamia harjoita.
Radikaalien ja maltillisten muslimien tavoite ei  poikkea toisistaan siinä, että molempien pyrkimys on saada islam leviämään aina vain enemmän Eurooppaan . Maltilliset muslimit jättäisivät pois kaikkein hirveimmät sharialain rangaistukset ja joukossa on myös muslimeja, jotka eivät tavoittele Euroopan islamin alaisuuteen saantia, vaan heille riittää, että saavat elää rauhassa täällä muiden joukossa.
Radikaalit haluaisivat yhteiskunnassa käyttöön sharian kaikkein kovimmatkin lait.  He käyttävät toimissaan yhteiskuntaa tuhovia toimitatapoja, sivullisiin kohdistuvia terrori-iskuja, jolla muslimi uskoo lunastavansa paikan paratiisissa, sekä tuhon aiheuttamista yhteiskunnan ja yksilön aineelliselle omaisuudelle. Radikaaleille muslimeille tavoite on kaaoksen luominen   päästäkseen sen ja aiheutetun pelon kautta hallitsemaan yhteiskuntaa.
Terrori-iskuja on nähty jo lukuisia ympäri Eurooppaa. Aseistautuneet silmittömästi ympärilleen ampuvat  , itseensä  pommivyön kiinnittäneet, autolla ihmisjoukkoon ajavat  ja ihmisiltä kurkun auki leikkaavat jihdistit eivät ole enää  satunnaisia tapahtumia Euroopassa. Suomikaan, ei ole näiltä tapahtumilta säästynyt ja aina vain useammin saamme lukea lehdistä jonkun päätyneen taas kurkunleikkaajan uhriksi.
Vuonna 2015 Eurooppaan suuntautui laaja turvapaikanhakijoiden massamuutto islaminuskoisita maista. Sitä edeltävänä vuonna, 2014 Euroopassa tapahtui kaksi terrori-iskua. Vaikka viranomaiset ovat pystyneet estämään lukuisia terrori-iskuja,  vuonna 2015  tehtiin 17 iskua , vuonna 2016 tehtiin 13  ja vuonna 2017   tehtiin jo 33 terrori-iskuksi luokiteltua tekoa.
SuPon päällikkö Antti Pelttarin  mukaan Euroopassa on lähivuosina vapautumassa vankiloista noin 200 terrorismirikoksista tuomittua, joilla on edelleen selkeä terroristinen vakaumus. Tämän lisäksi  ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa on radikaaleille koulutusleireille jopa perheineen lähteneitä jihadisteja, jotka ovat jo palanneet tai palaamassa takaisin Eurooppaan ja jotka ovat sijoitettu asumaan muun kansan keskuuteen. SuPo on julkisesti kertonut, että radikaali-islamistinen ideologia näyttäisi siirtyvän jo Suomessakin sukupolvelta toiselle. Tänä vuonna onkin  valtamediasta saanut lukea ainakin kahdesta  tapahtuneesta koko perheen tekemästä terrosi-iskusta, toinen kirkkoon ja toinen poliisiasemalle ja näissä  iskuissa myös perheen lapset olivat iskijöinä.
Suomessa on tällä hetkellä SuPon mukaan terrorismiin liittyen noin 370 henkilöä seurannassa. Nämä ovat niitä joiden ajatellaan olevan kaikkein suurin uhka yhteiskunnalle. Turun terrori-iskijä ei näihin kuulunut. Suomeen on syntynyt myös salafistisia seuroja joiden päämääränä on saaada kaikki jyrkän linjan islamin alaisuuteen ja jotka värväävät uusia jihadisteja joukkoonsa.
Mitä enemmän islam leviää Euroopassa, sitä enemmän on  väkivaltaa eriuskoisia ihmisiä kohtaan.

 

Jihad

 

Muslimin elämään kuuluu jihad, joka tarkoittaa kamppailua islamin tiellä. Jihadiin kuuluu  sisäinen jihad eli ihmisen henkilökohtainen tavoite pyrkiä aina vain parempaan alamaisuuteen Jumalalleen, sekä ulkoinen jihad jonka pyrkimyksenä on vahvistaa islamin asemaa yhteiskunnassa. Koska islamin mukaan yhteiskunnan etu tulee ennen yksilön etua, on ulkoisen jihadin merkitys muslimille suuri.
Pelkästään jo Euroopan maissa oleva demokratia on islamin vastainen asia. Islamin mukaan ihmisellä ei ole oikeuttaa itse luoda lakeja, vaan lakien ja sääntöjen tulee olla islamin mukaisia.
Profeetta Muhammedin mukaan Jumala vihaa ihmisiä jotka kyseenalaistavat islamin oppeja ja Koraani  kehoittaakin vihaamaan eriuskoisuutta ja toimimaan niin että  vääräuskoisuus  kitketään pois maailmasta. Muslimit vakuuttavat kaiken aikaa että islam on rauhan uskonto ja perustelevat tätä Koraanin kohdalla jossa sanotaan ettei muslimi saa lähteä sotaan jos ei itseään vastaan ole ensin hyökätty . Islamia vastaan hyökkääminen ei kuitenkaan ole vain aseellista sotaa, vaan kaikenlainen islamin vastustaminen, oikeuttaa joko polittiseen tai aselliseen sotaan muita vastaan. Aseellinen jihad on sallittu, ei vain islamin puolustamiseksi aseellista hyökkäystä vastaan, vaan myös islamin vahvistamiseksi. Näin olleen edes terrori-iskujen ei voida sanoa olevan islamin vastaisia.
Jihadia käydään Euroopassa monin eri tavoin. Radikaalit muslimit omalla tavallaan ja maltilliset omallaan. Maltilliset muslimit edistävät islamin leviämistä pyrkimällä politiikan ja erilaisten virkatehtävien kautta saamaan asemaa yhteiskunnissa. Kaikki muslimit eivät pyri  merkittävään asemaan länsimaisissa yhteiskunnissa, mutta kokonaisuudessa heillä on suurikin merkitys. Mitä enemmän maahan tulee uusia muslimeja ja mitä enemmän he kasvattavat islaminuskossa pysyviä lapsia, muslimiperheiden lapsimäärähän on suuri kantaväestöön verrattuna, joten heidän lukumääränsä kasvaa jo sen kautta nopeammin kuin kantaväestön, sitä enemmän he saavat islaminuskoisia ihmisiä päätöksiä tekeville paikoille yhteiskunnassa.

 

Suomessa asuvien muslimien suhtautumisesta perhearvoihin ja perhelainsäädäntöön

 

Kaikki muslimit noudattavat jossain määrin sharialakia. Sharialakia ei ole vain ne hirveimmät lait käskyinä tappaa seksuaalivähemmistöjä, seksistä ilman avioliittoa tai raajojen katkaisuja varkailta. Sharialakiin kuuluu  monet muutkin islamin lait ja määräykset rukoiluista, ruokailuun, avioliittoon, lastenkasvatukseen, työntekoon, perhe-elämään ja jopa ystävyyssuhteisiin.  Vaikka kuinka islamin asemaa tukeva vihervasemmisto yrittää väittää, että maltilliset muslimit elävät Euroopassa niinkuin muutkin euroopalaiset ja noudattavat länsimaisia lakeja, tämä on valhe.  Islaminuskoiselle islamin laki on länsimaisten lakien yläpuolella, koska heidän Jumalansa on niin määrännyt. Kaikkia islamin lakeja länsimaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta noudattaa, ilman lain puuttumista, mutta mitä voidaan tehdä salassa, sitä myös tehdään, vaikka rikotaankin maan lakeja. Esimerkiksi moskeijoissa solmitaan alaikäisten välisiä avioliittoja ja pakkoavioliittoja, joilla pyritään estämään se ettei nuori harrastaisi seksiä ilman avioliittoa, eikä musliminainen  voi saada avioeroa, jos hänen miehensä ei sitä anna tai siihen oikeutettu imaami sitä myönnä. Sharialaki vartioi tarkasti ihmisen moraalista ja sivellistä käytöstä.

 

Länsimaisen ja islamilaisen lastenkasvatuksen ero

 

Monissa Euroopan maissa ja myös Suomessa on yritetty väittää että toisen polven maahanmuuttajien kohdalla muslimien arvot muuttuvat lähemmäksi länismaisia ja he integroituvat länsimaiseen yhteiskuntaan vanhempiaan paremmin. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja tämä on vihdoin myönnetty esimerkiksi Ruotsissa jossa no-go alueiden eli pääasiassa islaminuskoisten asuttamien lähiöiden onegelmat riiistäytyivät niin suuriksi ongelmiksi ,ettei niitä voinut enää yrittää salata.
Ihan samoin kuin eurooppalaisillakin ihmisillä, muslimeillakin on huoli lastensa tulevaisuudesta. vaikka Euroopassa asuessaan yksi suurimpia muslimivanhempien huoli lapsistaan on länsimaistuminen,  helppo elämä, niin ettei vastineeksi vaadita edes kyseisen maan kielen opettelua ja elatus silti toimii ja odotettavissa oleva palkka Jumalaltaan tuomiopäivänä siitä, että on kärsivällisesti pysynyt muslimina kaikista länsimaisista syntisistä houkutuksista huolimatta kuitenkin houkuttelee massoittain islaminuskoisia Eurooppaan.
Jokainen meistä tietää kyllä kantaväestönkin kohdalla,  miten lasten kasvatus ja heille annettu malli  vaikuttaa siihen millaisia yhteiskunnan jäseniä heistä kasvaa. Jos muslimi länsimaistuu liikaa tai kääntyy pois islamista, hän islamin mukaan joutuu helvettiin.
Muslimiperheen lapsi näkee syntymästään asti joka päivä arjessaan, islamiin liittyviä tapoja. Vanhemmat rukoilevat viisi rukousta päivässä, ruoka on islamin määrysten mukaista, monet islaminuskoiset lapset käyvät länsimaisen koulun lisäksi ns koraanikoulua, moskeijassa vanhempiensa kanssa rukoushetkissä ja islamiin  liittyvissä juhlissa tai vain seurustelemassa muiden muslimien kanssa. Naiset pukeutuvat peittävään vaatetukseen, koska naisen paljaan iho katsotaan aiheuttavan seksuaalista houkutusta miehille. Siveyssääntöjen vuoksi ei oman perheen samaakaan sukupuolta olevan kanssa mennä alastomana edes pesutiloihin samanaikaisesti. Maltillisten muslimivanhempien arjen toiminta on hyvin uskontokeskeistä joten lapset saavat voimakkaan mallin islamiin sitoutumiseen jo arjessa.
Kaikilla lapsilla ja nuorilla taustastaan riippumatta on hyvin samanlaisia odotuksia elämässään, hyvä ja onnellinen elämä ja mukavaa ajanvietettä. Halu kokeilla erilaisia  ja joskus kiellettyjäkin asioita, ei ole riippuvainen ihmisen ihonväristä. Islamilaisessa maassa lapsen kasvattaminen islamiin on itseasissa helppoa, koska lähes koko ympäristö noudataan ja  valvoo islamin sääntöjä. Länsimainen yhteiskunta on täynnä islaminvastaisia houkutuksia jotka voivat viedä mukanaan. Kuka nuori ei haluaisi näytää kauniilta, länsimaiset tytöt pukeutuvat kauniisti, meikkaavat, ja sekä tytöt että pojat voivat pitävät hauskaa myös yhdessä. Länsimaiset tavat, diskot, musiikki joissa on seksuaalisuuteen ja rakkauteen liityviä sanoituksia, alkoholi, rahapelit, tyttöjen ja naisen kauneutensa näyttäminen, ovat kaikki islamin vastaisia syntisiä asioita.
Islamissa lasta ja nuorta ei kasvateta   itsenäistymään ja tekemään omia valintoja, niinkuin länsimaisissa perheissä tehdään. Tyttö pitää kaikin mahdollisin keinoin saada pysymään neitsyenä, koska seksi ilman avioliittoa on suuri synti ja avioliitossa hääyönä paljastuu jos tyttö ei ole neitsyt. Poikien tilanne on helpompi, hehän eivät jää kiinni ennen avioliittoa harrastamastaan seksistä. Muslimi tyttö tai nainen ei myöskään voi avioitua kuin muslimimiehen kanssa. Muslimi nuori ei voi itse päätää sitä kenen kanssaan avioituu. Vanhemmille saattaa sopia nuoren oma valinta , mutta jos niin ei ole, nuoren on avioiduttava vanhempien valitseman puolison kanssa. Vanhemmat kun oman elämänkokemuksensa kautta ymmärtävät paremmin kuka on sopiva puolisosksi.  Koko avioliiton ajatus islamissa on erilainen kuin länsimaissa. Avioliitto, perheen perustaminen ja lasten hankkiminen on yksi elämän tärkeä tehtävä. Naisen tulee synnyttää lapsia, kasvattaa heistä muslimeja, palvella miestään hyvin avioliiton onnistumiseksi ja tuottaakseen kunniaa miehelleen omassa yhteisössään ja ennen kaikkea palveltava Jumalaa ja noudatettava Jumalan antamia lakeja.
Europpassa asuessa lapsen kasvattaminen tiukasti islamiin kaikkien houkutusten vuoksi korostuu islamilaiseen maahan verrattuna  ja  muslimiperheiden lapsia kasvatetaankin negatiiviseen suhtautumiseen länismaisia tapoja kohtaan ja monesti myös vihaamaan niitä. He oppivat jo kotonaan halveksimaan länsimaisuutta, länsimaista kultturia ja sen ihmisiä, ja ajattelemaan itsensä länsimaisia ihmisiä yläpuolella oleviksi.  Tällainen kasvatustapa kostautuukin yhteiskunnassa monin eri tavoin. Kunnioitus  opettajia, naapurustoa ja eri palvelualojen henkilökuntaa kohtaan katoaa. Viranomaisetkaan, poliiseja myöten eivät  ansaitse kunnioitusta , syystä että hekään eivät noudata kaiken yläpuolella olevia islamin lakeja ja määräyksiä.

 

Rinnakkaisyhteiskunnat, no-go alueet

 

Jotta islamin harjoittaminen ja lasten kasvattaminen helpottuisi, muslimit muuttavat  monesti samoille asuinalueille ja syntyy niin sanottuja rinnakkaisyhteiskuntia.  Näistä rinnakkaisyhteiskunnista muodostuu islamkeskeisiä alueita, joissa muslimeilla on omia liikeyrityksiä, kauppoja, matkatoimistoja, ravintoloita ja moskeijoita. Rinnakkaisyhteiskunnat kuitenkin kostautuvat sillä, että lasten kielitaito asuinmaan kielen oppimiseksi ei kehity. Länsimaisia tapoja ei opita ja vanhempien malli  korostuu entisestään, se miten nainen perheessä on lähinnä kotona ja miestenkin heikko työllisyys ja siitä huolimatta toimiva toimeentulo kaikkien tukien muodossa, ei sekään kannusta toimimaan itsekkään eri tavoin.
Islamisoituneiden rinnakkaisyhteiskuntien ja ylipäätään muslimien heikosta integroitumisesta ja ongelmista, syytetään jatkuvasti huonoa kotouttamista ja rasismia, vaikka todellisuudessa siinä on pitkälti kyse muslimien omasta tarkoitushakuisesta toiminnasta, jotta länsimaistumista ei tapahtuisi.

 

Taqiyya

 

Yksi islamin leviämistä edistävä asia on Taqiyya joka arabiankielellä  tarkoittaa suojautumista. Se on  islamin oppijärjestelmä  jonka mukaan muslimi saa valehdella ja kieltää jopa uskonsa, mikäli  kokee olevan uhattuna tai itsensä ahdistetuksi.  Tagiyyassa muslimi saa esitää ystävyyttä eriuskoisille, kunhan eriuskoisuus on vain ulkoista ja hän sisimmässään siitä huolimatta uskoo Allahiin.
Kun muslimi elää tilanteessa ja yhteiskunnassa, jossa hän ei voi esiintyä muslimina tai hänen tavoitteensa on edistää kyseisellä alueella islamin leviämistä, hänen tulee salata taqiyyan avulla uskonsa tai tarkoitusperänsä.
Taqiyyan merkitys tulee esille turvapaikan hakijoiden omissa puheissa. Kun Suomeen tuli kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg väitti, että kaikkien tuljoiden taustat tunnetaan ja myöhemmin tuli esille että 70-80 % kaikista tulijoista tuli Suomeen ilman henkilöpapereita. Mihin taustojen tunteminen perustui? Tulijoiden omiin kertomuksiin. Kertomusten valhellisuus tuli todistettavasti esille esimerkiksi siinä, että noin 70 % itsensä alaikäisiksi väittäneistä osoittautuikin täysi-ikäisiksi. Turvapaikkahakemusten ongelmina ovatkin olleet ristiriitaiset kertomukset turvapaikan tarpeen perusteista ja lukemattomat oikeuskäsittelykierrokset kielteisten päätösten jälkeen muuttuneilla perusteilla. Milloin on unohdettu kertoa jotain jo tapahtunutta, milloin käännytty kristinuskoon tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaksi, jolloin joutuisi vainotuksi kotimaassaan.

 

Muita islamin leviämisen syitä Euroopassa

 

Koraanin käsky saattaa koko maailma islamin alaisuuteen ei ole ainoa syy siihen, miksi Eurooppa on nyt islamin invaasion kohteena. Euroopassa on monia asioita,  jotka auttavat Euroopan islamin valloitusta. Euroopan typeryys vedota suvaitsevaisuuteen, taakanjakoon, kolmansissa maissa oleviin katastrofeihin ja nyt myös paljon  julkisuudessa olleeseen ilmastonmuutokseen, jonka kohdalla vihervasemmisto muistaa nostaa esille , ei vain maailman ja luonnon suojelun, vaan myös, että sen vuoksi on avattava ovia lisää Eurooppaan Afrikan alueen väestölle.
Lähtömaihin verrattuna Euroopassa  rikoksista saatavat mitättömän pienet tuomiot, joissa raiskauksesta  voi päästä ehdollisella vankeusrangaistuksella ja toisen ihmisen tappamisestakin joutuu vankilaan vain muutamiksi vuosiksi. Lisäksi että tuomion suoritettuaan, voi vedota siihen, että lähtömaassaan tulisi vainotuksi rikoksensa vuoksi.  Jatkuva sosiaaliturva, ilmainen asunto, terveyspalvelut, lukemattomat valitusmahdollisuudet eri oikeusasteisiin kielteisistä päätöksistä ja sen seurauksena myös ajan kuluminen jonka jälkeen voikin jo vedota integroitumiseen ja ystäväpiirin rakentumiseen perusteena myöteiselle päätökselle. Kielteisenkin päätöksen saaneille lisääntyvät palvelut ja monet muut asiat houkuttelevat tulijoita Eurooppaan. Lisänä vielä se suuri joukko tosiasioille  sokeita ja kuuroja vihervasemmistolaisia, jotka unelman ja  monikultturin  huumassaan  ovat valmiit uskomaan minkä valheen tahansa  ja ovat valmiina taistelemaan palautettavien turvapaikanhakijoiden puolesta, tietämättä edes sitä kuinka vaarallista rikollista  ovat puolustamassa.
Kaikista palvelusta  huolimatta, monetkaan tulijat eivät ole tyytyväisiä, vaan kaikesta mahdollisesta valitetaan  ja vaaditaan aina vain lisää heidän huomioimistaan, uskontoaan ja kultturiaan erilaisista palveluista varhaiskasvatukseen ja työelämään asti, perusteena milloin tasa-arvo,  milloin mielensä pahoittaminen tai rasismi, jos ei saa olla jopa etuoikeutetussa asemassa kantaväestöön nähden. Edes niiden kohdalla jotka ovat päätyneet työelämään, ei voida juurikaan puhua maata hyödyttävästä muutosta, koska tulot eivät useimmiten kata elinkustannuksia suurien perhekokojen vuoksi , vaan eläminen vaatii enemmän tukia kuin he tuottavat yhteiskunnalle. Edes toisen polven maahanmuuttajat eivät ole osoittaneet merkittävää muutosta kouluttautumisessa ja yhteiskuntaan tuottavina yksilöinä integroitumisessa.  Missä on kiitollisuus ja kunnioitus sitä maata, kansaa ja sen kulttuuria kohtaan, jossa he saavat asua???
Edes täysin selkästi näkyvät ristiriitaisuudet, eivät ole saaneet vihervasemmistoa heräämään. Tulijan on niin vaarallista elää kotimaassaan että oleskelulupa on saatava, mutta sen saatuaan ei olekkaan mitään ongelmaa lomailla kotimaassaan. Jokainen hakija sanoo olevansa rehellinen ja vain haluavansa elää rauhassa ja pelkäämättä. Miksi heistä niin merkittävä suuri määrä sitten kohdistaa esimerkiksi seksuaalirikoksia kantaväestöön? Miksi musliminaisia ei ole sekoittunut eli avioitunut länsimaisten miesten kanssa jos he haluavat vapautta ja tasa-arvoa??  Jopa feministit  ovat huutamassa islamin huomioimisen puolesta, mutta aatteensa vastaisesti sivuuttavat sen, että islamissa ei ole naisen ja miehen välistä tasa-arvoa.
Jopa evankelisluterilainen kirkko, joka muutoinkin toimii monesti tänä päivänä Jumalansa ja Raamatun oppien vastaisesti, on lähtenyt tukemaan islamin asemaa, unohtamalla esimerkiksi taqiyyan, jonka avulla islamia pyritään saamaan valtauskonnoksi ja syrjäyttämään niin kristityt kuin juutalaisetkin. Koraani sanoonkin  Suurassa 5:51 “Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.”
Turvapaikanhakijoiden ja islamin suojelun kohdalla on menty järjettömyyksiin ja alettu toimimaan oman maan arvojen vastaisesti. Rasisminvastaisuus ja rasisminvastainen kasvatus on lähinnä islaminuskoisia huomioivaa, vaikka nykypäivänä monissa kouluissa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on jo huomattavan suuri ja monet suomalaislapset joutuvat kohtaamaan jatkuvaa ongelmakäytöstä ja kiusaamista maahanmuttajien puolelta.
Rasismikortille on kaikenlaisessa toiminnassa annettu niin suuri valta, että monilla työpaikoilla työntekijät eivät uskalla enää nostaa esille niitä vakaviakaan ongelmia, mitä jatkuvasti lisääntyvä islaminuskoisten määrä aiheuttaa varhaiskasvatuksesta lähtien. Vaarana on työpaikan menetys jos uskaltaa arvostella islamia tai islaminuskoisia.
Miksi Suomessa on saanut rekisteröidä islamilaisia yhdistyksiä vaikka yhdistyslaki ja uskonnonvapausulaki perustuvat myös Suomen Perustuslakiin ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmsioikeuksien julistukseen, joita islam rikkoo monin eri tavoin? Miksi meillä hyäksytään kouluissa islaminopetus, vaikka islam rikkoo Suomen perustuslakia ja uskonnonvapauslakia? Muslimin lapsella ei ole mahdollisuutta valita uskontoaan. Koulujen islaminopetus vain vahvistaa  muslimilasten ajatusta siitä, että islam on oikein, miksi sitä muutoin opetettaisiin kouluissa.  Miten edes muslimilapset, joista kasvaa tämä maan aikuisia, voisivat oppia kyseenalaistamaan islamin alistavia opetuksia, kun edes yhteiskunta ei niitä uskalla kyseenalaistaa eikä vastustaa???

 

Muslimiveljeskunta

 

Islamin leviämisessä Eurooppaan, kyse ei ole vain lisääntyvästä muslimien  määrästä. Muslimiveljeskunnalla, 1920-luvulla perustetulla maailman vaikutusvaltaisimmalla islamistisella herätysliikkeellä on laaja satojen järjestöjen verkosto länsimaissa. Muslimiveljeskunta esiintyy demokratian ja monikultturin ystävänä ja sen soluja on myös Suomessa. Muslimiveljeskunnan ideologian mielestä maailman ongelmat ratkeavat sillä, kun kaikki yhteiskunnat saadaan noudattamaan islamin uskonnollista lakia.
Monella Euroopan islamilaisella avustusjärjestöllä sanotaan olevan yhdyssiteitä Muslimiveljeskuntaan ja auttamistyönsä ohessa, nämä järjestöt ovat vuosikymmenien aikana ohjanneet kymmenien miljoonien eurojen edestä varoja terrorismille. Näiden järjestöjen toimijoita on myös tuomittu rahanpesusta radikaalin islamin ja terrorismin tukemiseen.
Suomessa Muslimiveljeskunnan ideologiaa on edustanut vuonna 1987 perustettu Suomen islamilainen yhdyskunta ja Ruotsin oikeusministerön mukaan Ruotsissa kanavoidaan rahoja Ruotsin muslimiveljeskunnan rahoittamiseen ja maailmanlaajuiselle Muslimiveljeskunnalle.

 

OIC (Organisation of Islamic Cooperation )

 

Toinen Euroopan islamisoitumista ajava merkittävä järjestö on OIC, vuonna 1969 perustettu kansainvälinen islamilainen yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsenmaidensa keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja se katsoo ajavansa kaikkien maailman muslimien etua. OIC:hen kuuluu lähes 60 pääasiassa islamilaisenemmistöistä valtiota ja sen jäsenmaita on neljässä eri maanosassa.  OIC pyrkii säilyttämään islamin sosiaaliset ja taloudelliset arvot ja  sanoo puolustavansa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Siitä huolimatta OIC ei hyväksynyt vuonna  1948 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttyä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, jota islamilaiset maat pitävät liian länsimaisena, ja jonka vaatimusta uskonnonvapaudesta ne eivät voineet hyväksyä. Vuonna 1990 OIC julkaisikin vastineen YK:n ihmisoikeuksen julistukselle,  Kairon julistuksen joka mukauttaa ihmisoikeudet islamilaisen sharialain mukaisiksi.

 

Seksuaalirikollisuus

 

Seksuaalirikollisuus on asia, joka on noussut laajaksi  puheenaikeeksi liittyen Eurooppaan suuntautuneeseen turvapaikanhakijoiden massamuuttoon. Ainakin Suomessa on viimeaikojen satunnaisia valtamedian uutisia lukuun ottamatta, pyritty kaikenaikaa salaamaan kolmansista maista tulleiden maahanmuuttajien huomattavan korkeaa seksuaalisrikollisuutta kantaväestöön verrattuna. Uutiset ovat kertoneet harhaanjohtavasti seksuaalirikoksista maahanmuuttajien kohdalla, esittämällä niitä kyseisten rikosten kokonaismäärään verrattuna. Koska kantaväestön määrä on moninkertainen  maahanmuuttajiin verrattuna, saadaan rikostilastot tällä tavalla näyttämään siltä, että kantaväestö olisi suurempi riskiyhmä seksuaalirikoksiin.
Poliisi kirjasi Euroopassa vuonna 2015  215 000 väkivaltaista seksuaalirikosta. Kolmasosa näistä eli 88 000 oli raiskauksia. Englannissa ja Walesissa esiintyi eniten väkivaltaisia seksuaalirikoksia, joita oli  64 500 kpl, toiseksi eniten Saksassa 34 300 kpl , Ranskassa 32 900,  ja Ruotsissa 17 300.
Suhteutettuna maan väestömäärään seksuaalirikoksia sataatuhatta asukasta kohden, korkein seksuaalirikollisuus oli Ruotsissa, 178 seksuaalirikosta sataatuhatta asukasta kohden , Pohjois-Irlannissa vastaava luku oli 156, Englannissa ja Walesissa 113 ja Belgiassa 91.
Ruotsissa jossa on kaikkien korkeimmat seksuaalirikostilastot suhteessa maan väestömäärään, raiskaukseen syyllistyneistä ja tuomituista 58 prosenttia on syntynyt ulkomailla. Vajaa 51 prosenttia kaikista tuomituista, on syntynyt Euroopan ulkopuolella ja heistä suurin osa syntynyt Lähi-idässä tai  Afrikassa. Kun otetaan huomioon vain ne tapaukset joissa tekijä ja uhri eivät tunne toisiaan, ulkomaalaistaustaisten osuus raiskauksissa nousee yli 80 prosentin.
40 prosentissa näistä tapauksista tekijä on ollut Ruotsissa korkeintaan vuoden.
Suomessa maahanmuuttajataustaisten lukumäärä suhteessa kokonaisväestön määrään on vielä huomattavasti pienempi kuin Ruotsissa , mutta keskusrikospoliisin analyysin mukaan tuhatta Suomessa oleskelevaa Irakin kansalaista kohden oli 12,9 seksuaalirikosepäilyä. Afganistanilaisten suhteellinen luku 10,9. Tuhatta Suomen kansalaista kohden vastaava luku oli vain 0,3.
Toinen hälyttävä merkki seksuaalirikoksissa on se,  että  turvapaikanhakijoiden uhreista lähes puolet oli alaikäisiä. Alle 18 vuotiaiden osuus uhreista on 48%.  Jatkuvasti ympäri Eurooppaa tapahtuvat joukkoraiskaukset ja myös raiskauksessa uhrin surmaamiset ovat myös koko ajan lisääntyvä ongelma Euroopassa. Myös Suomessa olemme lehdistä saaneet lukea aina vain enemmän maahanmuuttajataustaisten tekemistä joukkoraiskauksista.
Jokaisessa ihmisryhmässä syntyperästä ja ammatistaan riippumatta esiintyy seksuaalirikollisuutta. Islamilainen naista alistava uskonto ja kulttuuri sekä länsimaisen naisen vapautta toimia ja elää ja pukeutua haluammallaan tavalla, halveksiva ja islamin mukaan rangaistava elämäntapa on varmasti yksi merkittävä syy siihen, miksi juuri islaminuskoisista maista tulleilla miehillä seksuaalirikollisuus Euroopassa on on moninkertainen.

 

Valtamedian harjoittama islamin valkopesu ja sen vaikutus

 

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä asiana Euroopan islamisaatiossa, haluan puhua mediasta, enkä mistä tahansa mediasta, vaan ihmisille harhaanjohtavaa ja valhellistakin tietoa syöttävästä valtamediasta , sosiaalisesta mediasta, sekä Euroopan ja myös Suomen valtaapitävistä politikoista joiden äänitorvena valtamediat toimivat.
Vaikka nykypäivänänä on internet ja sen kautta saatavilla tietoa ja uutisia ympäri maailmaa, merikittävä osa ihmisistä  on kuitenkin edelleen valtamediasta saadun tiedon varassa, ja edelleen uskovat valtamedian puolueettomuuteen ja rehellisyyteen.
Tutkimusten mukaan tietyntyyppiset ihmiset hakeutuvat tietyille ammatialueille ja  sen mukaan journalistien polittinen kanta on suuntautunut voimakkaasti vihreiden ja vasemmiston kannattajiin ja tämä myös näkyy median uutisissa. Yksittäisten turavpaikanhakijoiden kohtaloista, kielteisestä turvapaikkapäätöksestä tai yksittäisen turvapaikanhakijan satunnaista onnistumista saatetaan uutisoida suurin otsikoin.   Islaminuskontoa valkopestään ja turvapaikanhakijoiden merkitystä Suomelle korostetaan milloin Suomeen työtä tekemään tulevina ihmisinä ja milloin korvaamaan matalaa kantaväestön syntyvyttä.
Kun kyse on kansallismielisenä tunnetun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yksittäisestä lauseesta tai vaikka henkilökohtaisesta elämästä, siitä tehdään suuria uutisotsikoita, joissa paheksutaan Trumpin toimintaa  miilloin mistäkin asiasta. Afrikkaa nostetaan esille, miten ilmastonmuutoksenkin takia pitää ottaa vastaan Aftrikan alueen ihmisiä ihmisoikeuksien, taakanjaon ja auttamisen nimissä ,mutta ei kerrota että heidän mukanaan tulee samat ongelmat kuin lähtömaissa, ja sitä  että tulijoiden määrä on loputon kyseisen ihmisryhmän räjähdysmäisen väsetönkasvun  vuoksi, joka liittyy myös heidän kulttuuriinsa ja uskontoonsa. Muu maailma ei voi kantaa vastuuta jonkin maanosan kyvyttömyydestä saada itse aikaan muutosta.
Nämä ihmiset eivät ole kyenneet muuttamaan omia toimintatapojaan omilla lähtöalueillaan, eivätäkä kykene siihen merkittävästi myöskään Euroopassa. Onko valtamedia uutisoinut juuri mitään siitäkään tämän hetkisestä Afrikan tilanteesta, millaista rasistista vainoa siellä tällä hetkellä kohdistuu kristittyihin? Miten kristityiltä valkoihoisilta on oikeutettu viemään heidän omaisuutensa ja heitä kidutetaan ja teurastetaan mitä hirvittävimmillä tavoilla?
Valtamedia pyrkii kaikin tavoin tuomaan esiin islamia tavalla, jotta sitä hyväksyttäisiin aina vain enemmän ja  kansallismielisyydestä on tehty mediassa vaarallinen uhka Euroopalle, vaikka kansallismielisyys  on kuitenkin itsenäisen ja demokraattisen maan perusta. Ilman kansallismielisyyttä, Suomikaan tuskin olisi itsenäinen. Valtamediassa ja sosiaalisessa mediassa  kansallismieliset on vapaasti saanut leimata äärioikeistoksi, rasisteiksi ja natseiksi, mutta jos kansallismielinen kirjoittaa että maahanmuuttajataustaiset ovat korostuneesti esillä seksuaalirikoksissa , niin bannia tulee vihapuheesta.
Suomalaiset ovat pieni vähemmistökansa maailmassa, mutta suomalaiset ovat vihervasemmistolle  rasisteja, koska haluavat säilyttää oman kansansa, eivätkä hyväksy oman kultturinsa ja arvojensa syrjäyttämistä. Islamin vastustaminen ei ole islamofobiaa, niinkuin sitä monesti nykyään nimitetään. Fobia on sairaalloista ja perusteetonta pelkoa jotain asiaa kohtaan ja islamin vastustaminen perustuu tosiasioihin, joten kyse on realismista ja järjenkäytöstä ja ihmisen oikeudesta suojella itseään ja omaa kansaansa.
Vaikka samat ongelmat ovat ympäri Eurooppaa, otan valtamedian ja poliitikkojen valheellisesta toiminnasta tähän esimerkkinä Ruotsin.
Jo alkuvuodesta 2017 Ruotsin ambulanssiliiton puheenjohtaja Gordon Grattidge kertoi julkisuudessa miten maahanmuuttajavaltaisille rinnakkaisyhteiskuntien eli no go alueille auttamaan menevät työntekijät tarvitsevat  poliiseja turvaamaan tehtäviään, koska  no go alueille auttamaan menneisiin työntekijöihin kohdistetaan niin paljon väkivaltaa. Vielä vuoden 2018 alussa Ruotsin pääminiteri Stefan Löfven kuitenkin väitti  toimittajille tavatessaan  Yhdysvalloissa Donald  Trumpin, että Ruotsissa ei ole no go -alueita ja Ruotsin sosiaaliministeri Annika Strandhällin mukaan Ruotsin ongelmat eivät johtuneet turvapaikanhakijoista, vaan heidän omista vanhuksistaan, eivätkä turvapaikanhakijat kuormittaneet Ruotsia.
Suomen valtamedia toisti näitä Ruotsin politikkojen  lausuntoja ja median uutisia. Suomen vaihtoehtomedioita syytettiin näissäkin, niinkuin monissa muissakin asioissa, valheellisista uutisista. Mutta kuinkas kävikään, asioita ei voi salata, eikä turvapaikanhakijoiden perusteeton puolustaminen ja heidän ja toimintansa valkopeseminen onnistu loputtomasti.
Vain noin puoli vuotta näiden lausuntojen jälkeen ettei no-go alueita muka ole Ruotsissa ja etteivät maahanmuuttajataustaiset ole ongelma, saimmekin lukea uutisista, miten  tilanne Ruotsissa oli riistäytynyt käsistä ja miten poliiseilla ei ollutkaan enää resursseja ja keinoja suojella omaa kansaa ja heidän omaisuuttaan. Yhteensä tuhansien autojen autopoltot ja  toistuvat katuampumiset olivatkin merkittävästi toisen maanmuuttajasukupolven aikaansaamaa rikollisuutta.  Miksi niin tapahtui ? Järjettömän avoimen rajapolitiikan ja liian suuren turvapaikanhakijoiden ottamisen vuoksi. Toisen polven maahanmuuttajat eivät olletkaan integroituneet niinkuin oli väitetty, vaan alkaneet vihaamaan ruotsalaista yhteiskuntaa ja toimivat sen mukaisesti.   Silloin Ruotsin poliisi myös varoitti   Suomea tekemstä samoja virheitä mitkä Ruotsi oli tehnyt pitkään jatkuneessa avoimessa maahanmuuttopolitiikassaan, jonka seurauksena Ruotsin väestössä liian suuri osa on maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.

 

Loppusanat

 

Siitä tosiasiasta ei päästä mihinkään, että sellaista yhteiskuntajärjestelmää missä kukaan ihminen ei kokisi mitään vääryyttä, niin kaunis ajatus kuin se onkin, on mahdotonta luoda. Ihmiset tekevät työtä ja tapahtuu myös inhimillisiä virheitä. Niin on terveydenhuollossa kuin eri virastoissa ja oikeusjärjestelmässä kantaväestön kohdalla ja niin voi tapahtua myös Maahanmuuttovirastossa tai oikeudessa jonkin yksittäisen turvapaikanhakijan kohdalla. Te virkaa tekevät politikot ja päättäjät ja suvaitsevaisto lakatkaa huutamasta yksittäisen turvapaikanhakijan nimeen, avatkaa silmänne totuudelle ja alkakaa puhumaan niiden satojen ja tuhansien uhrien ja heidän läheistensä puolesta, jotka ovat joutuneet kärsimään teidän tahtonne seurauksista, kolmansista maista Eurooppaan suuntautuneen massamuuton vuoksi.
Vihervasemmistolaiset päättäjät, vihervasemmistolainen valtamedia, vihervasemmistolainen sosiaalimedia, te leimaatte kansallismieliset rasisteiksi ja nimeätte turvapaikanhakijat Eurooppaan ja myös Suomeen  tulleiksi rauhaa rakastaviksi hädänalaisiksi ihmisiksi. Te väitätte että kansallismielisyys on aate ja tapa, joka on Euroopalle vaarallista. Te syytätte kansallismielisiä kansan kahtia jakautumisesta, vaikka te itse olette valheillanne syyllisiä siihen. Mikään kansa ei siedä loputtomasti valheita, eikä sitä että se annetaan kuin tarjottimella muiden tuhottavaksi. Vaikka te kuinka valehtelette, vaikka te kuinka uutisoitte valheellisesti ja harhaanjohtavasti, vaikka te kuinka bannaatte sosiaalisesta mediasta vihapuheena asiallisiakin, mutta kriittisistä puheita siitä, mitä avoimet rajat tarkoittavat Euroopalle, te ette voi nykypäivän mahdollisuudet ja tekniikka huomioon ottaen estää totuuden leviämistä. Se tieto ja totuus leviää kokoajan vain laajemmalle. Kansallismielisyys ja sen nousu on ainoa keino millä Eurooppa voidaan pelastaa.

Hannele Al-Hamzawi

https://youtu.be/nAU9Tss8vbs

Kiitos Hannelelle erittäin valaisevasta tekstistä/puheesta! Tällaisia asioita soisi maamme päättäjienkin pohdiskelevan ja keskittyä todellisiin ongelmiin. Tällä hetkellä päättäjienkin yksi suurimpia huolia tuntuu kuitenkin olevan vihapuheen estäminen/rajoittaminen/ilmiantaminen ja siitä syyttäminen.

Käytän tässä tilaisuuden mainostaa Hege Storhaugin kirjaa: Islam – Yhdestoista vitsaus.
Yksi katkelma tästä mahtavasta kirjasta:
“Tämä tilanne, johon on tultu, tämä todellinen islamofobia – pelko tarkastella islamia rehellisesti – muistuttaa minua kahdenkeskisestä keskustelusta erään ministerin kanssa Kööpenhaminassa vuonna 2003. Ministeri muotoili asian näin; “Mitä luulet, milloin voimme sanoa asian niin kuin se on, että juuri islam aiheuttaa sopeutumisongelmia?” Niin, vuosi sen jälkeen viillettiin “jumalanpilkkaaja”, taiteilija Theo van Goghilta kurkku auki Amsterdamissa. Tekijä, marokkolaistaustainen Muhammed Boyer, sanoi toimineensa pyhien kirjoitusten mukaan. Ei edes tämä eläimellinen teko, keskellä katua kaupungissa, joka aikanaan otti vastaan uskonnon vuoksi vainottuja ihmisiä keskiajan Euroopassa, saanut nukkuvaa eliittiä hereille.”

Jukka Ketonen, puheenjohtaja
Finnish Defence League Ry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: