Islam ja raiskaukset

Amnesty Internationalin mukaan raiskauksesta on tullut osa sodankäyntiä.

Profeetta Muhammadin elämäkerrasta noin kolme neljäsosaa on omistettu jihadille. Profeetan elämän perimätiedosta eli haditheista aseellista jihadia käsittelevät etenkin Sahih al-Bukharin kokoamat hadithit, joissa profeetta korostaa useasti pyhän sodan tärkeyttä.

Aseellinen jihad on sallittua perinteisen tulkinnan mukaan islamin puolustamiseksi tai islamin vahvistamiseksi ja levittämiseksi, ja sille on laadittu tarkat eettiset säännöt. Myös hyökkäyssota islamin valtapiirin laajentamiseksi on perinteisissä tulkinnoissa oikeutettu jihadina.
Islamilaisessa perinteessä maailma on jaettu islamin alueeseen (dar al-islam) ja sodan alueeseen (dar al-harb), joista jälkimmäinen tarkoittaa kaikkia niitä maita, jotka eivät ole kääntyneet islamiin vaikka kutsu (da’wa) on esitetty.

Suomessa raiskauksista tuomituista oli 34 % ulkomaalaisia vuosina 2006–2009, vaikka heidän väestöosuutensa oli vain 3 %, etenkin Lähi-idästä tulleita. Esimerkiksi vuonna 2011 irakilaisia epäiltiin 5 %:sta raiskauksista, vaikka heidän väestöosuutensa on 0,1 %. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelija Hannu Niemi arvioi syyksi, että ongelmaryhmien kotimaissa vähäpukeisia humalaisia naisia pidetään toisenlaisina kuin Suomessa.
Syntyperäisten suomalaisten osuus raiskausepäillyistä on ollut noin 80 prosenttia, loput ovat ulkomaalaistaustaisia (ulkomaan kansalaisia tai Suomen kansalaisia, joiden syntymämaa on jokin muu kuin Suomi).
(tuoreemmat tilastot: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/04/rpk_2018_04_2019-01-17_tie_001_fi.html)

Maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa lähes kahdeksankertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna.
Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.

 

Voidaanko siis katsoa, että tietyt tahot Suomessa ovat päättäneet Suomen kuuluvan dar al-harb alueeseen ja haluavat näin heikentää yhteiskuntaa lapsiemme kautta?

Onko niin, että tiettyjä “turvapaikanhakijoita” ympäröi siviiliväestö, joka edustaa heille vihollista tai alempaa kulttuuria?
Onko niin, että rikoksentekijän motiivi ei ole seksuaalinen, vaan vihan, väkivallan ja naisen yli ulottuvan vallan osoitus?
Tarkoituksena on halventaa, nöyryyttää ja alistaa naista.

Lisäksi naisen raiskaaminen on viesti mieheltä miehelle: vastapuoli on kykenemätön suojelemaan “omia” naisiaan, minkä alleviivaaminen loukkaa miehistä ylpeyttä.

Jos kulttuuri halutaan tuhota, naiset ovat ensisijaisia kohteita kulttuurillisen asemansa ja perherakenteen sisäisen tärkeän roolinsa vuoksi.
Elaine Scarryn mukaan kulttuurin tuhoamista voidaan pitää sodankäynnin päätarkoituksena – ei niinkään vihollisarmeijan luomista – koska vastapuoli voidaan pakottaa ratkaisuun vain tuhoamalla kulttuuri.
(Lähteet: Wikipedia ja Maailman Kuvalehti)

Toisaalta Alan Salehzadeh kertoo, että “Raiskaus ei kuuluu uskontoon eikä kulttuuriin”
(https://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/11/22/raiskaus-ei-kuuluu-uskontoon-eika-kulttuuriin/)

“Suomessa toimivien raiskaajien teot aiheuttavat laajaa paheksuntaa myös heidän kotimaassaan. Siksi ei ole hyvä leimata kenenkään kulttuuria näiden synkkien tekojen seurauksena. Tietyt tahot myös käyttävät tämän kaltaisia rikoksia mustamaalatakseen muita kulttuureita ja ajaakseen sitä kautta omia etujaan.”

Niin, mihin nämä asiat sitten kuuluvat? Kun mikään paha ei ilmeisesti koskaan liity islamiin, eikä minkään maan kulttuuriinkaan…?

Arabikulttuurin asiantuntija Päivi Käri-Zein mukaan Lähi-idässä raiskaus on aina naisen syy. Sikäläisen tulkinnan mukaan nainen on pukeutumisellaan tai käyttäytymisellään tällöin vietellyt miehen.

– Lähi-idästä tulevat nuoret miehet ovat tottuneet, että jos nainen pukeutuu tietyllä tavalla, hän lähettää selvän viestin, Käri-Zein huomauttaa.
(https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Arabikulttuurin-asiantuntija-ISssa-L%C3%A4hi-id%C3%A4ss%C3%A4-raiskaus-on-aina-naisen-syy/551055)

“– Olemme sinisilmäisiä ajatellessamme, että iso määrä nuoria miehiä voidaan tuoda vieraasta kulttuurista ja istuttaa heihin heti länsimaisia arvoja, Sohrabi sanoo IS:lle.
Toinen syy seksuaalirikoksiin voi hänen mukaansa olla islaminuskoon perustuva patriarkaalinen kulttuuri, jossa naiset elävät isien, veljien ja aviomiesten vallan alla.
– Joissain yhteisöissä nainen on kuin aasin jälkeen tuleva henkilö, jolla ei ole mitään arvoa. Jos he eivät pysty naista suojelemaan, ja hän kulkee kaupungilla ilman huivia, niin on ajatus, että naiset ovat vapaata riistaa, ja heille voi tehdä mitä haluaa, Sohrabi sanoo.
Irakin Naisten Yhdistyksen jäsen Samira Fathullahin mielestä tulo Suomeen voi olla irakilaismiehelle kulttuurishokki.
– Jotkut eivät ehkä tiedä, että alaikäisen kanssa oleminen on rikos, koska monet menevät Irakissa naimisiin alaikäisinä, Fathullah sanoo IS:lle.”

Molemmat IS:n haastattelemat naiset tuomitsevat seksuaalirikokset.”
(Lähde: https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/736377-irakista-suomeen-muuttaneet-naiset-lataavat-karua-tekstia-kulttuurieroista-islle)

Voidaanko myös ajatella, että länsimaisen/suomalaisen naisen raiskaaminen ei ole viesti vain länsimaisille vääräuskoisille naisille (eli ei-musliminaisille) heidän halvemmasta ihmisarvostaan,
vaan viesti myös ei-muslimi miehille heidän halveksittavuudestaan, kun he eivät vaadi naisiltaan islamin naiselle asettamia määräyksiä ja sääntöjä, vaan antavat naisten olla kanssaan tasa-arvoisia, pukeutua ja toimia vapaasti haluamallaan tavalla.?
Ei pidä unohtaa sitä että islamissa nainen on miehen hallittavana, ensin isänsä ja veljiensä ja sitten aviomiehensä.
Halventamalla raiskausrikoksilla suomalaisia naisia , he samalla osoittavat halveksuntansa myös suomalaiselle miehelle.

Näitä asioita kun tutkii ja pohtii, niin ei tule pohtineeksi “omaa etua”, muuta kuin siinä mielessä, että miettii minkälaisista ratkaisuista olisi eniten etua kaikille suomalaisille.
Minä taidan kuitenkin olla vääränlainen ihminen tuomaan näitä asioita esiin. Tämä artikkeli koetaan todennäköisesti rasistiseksi ja islamofobiseksi vihapuheeksi…

Todellista islamofobiaa on kuitenkin se, että islamiin liittyvistä asioista ei uskalleta keskustella! Vielä vähiten uskalletaan pohtia sitä, kuuluuko islam ollenkaan Eurooppaan. Mitä mieltä sinä olet?

Jukka Ketonen
Puheenjohtaja

Finnish Defence League Ry

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: