Haluatko islamistikeskuksen Suomeen?

Vastustamme Suomeen suunnitteilla olevaa suurmoskeijaa/islamistikeskusta.

Islam ja demokratia ovat ristiriidassa keskenään, eikä tiukka islam siksi sovi länsimaiseen hyvinvointivaltioon.

Koraania tulkittaessa mm. tasa-arvokysymykset, valtion rooli ja perintökysymykset ovat selkeästi eri lailla kuin suomalaisessa kulttuurissa.

Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että tällainen arabimaiden rahoittama moskeija ei edusta kaikkia muslimeja. Moskeijan edustama islam on aina rahoittajamaiden näkemyksen mukainen. Tästä myöskin Suojelupoliisi on huolissaan. 21 kansanedustajaa on allekirjoittanut kysymyksen Helsingin mahdollisen suurmoskeijan vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen.

Shiialaisen Resalat-yhdyskunnan kulttuurisihteeri Madjid Bahmanpour on pohtinut sitä, miksi suurmoskeijaa pitää valmistella salassa? Hänen mielestään tässä ei ole kyse shiiojen ja sunnien väleistä, vaan valtataistelusta jossa salafistit yrittävät houkutella sunneja mukaansa.

Maahanmuuttajien eriytyminen omiin tiloihinsa ei lähtökohtaisesti edistä integroitumista.

Päivi Räsänen on sitä mieltä, että rinnakkaisen islamilaisen yhteiskuntajärjestyksen syntymistä tulee välttää viimeiseen asti.

Useat Euroopan valtiot, kuten Belgia ovat pitkään yrittäneet avokätisellä suvaitsevaisuudella kotouttaa muslimitaustaisia maahanmuuttajia.
Tulokset ovat päinvastaisia kuin tavoiteltu rauhaisa rinnakkaiselo.

Mikäli päättäjät hyväksyvät tällaisen keskuksen rakentamisen maahamme, tulevat he samalla hyväksyneeksi kansakuntamme astumisen tuhon polulle.

Tämän asian vuoksi, pyydämme kaikkia suurmoskeijahankkeen vastaisia henkilöitä, uskonnosta tai taustastaan huolimatta, kokoontumaan kanssamme 19. elokuuta hankkeen vastaiseen, rauhanomaiseen mielenosoitukseen Helsinkiin.
Tapahtumapaikaksi on suunniteltu Senaatintoria.

Tilaisuus on päihteetön, ja toivomme sinun kunnioittavan tätä. Päihtymiseen tarkoitettu aika on sitten jälkipeleissä tapahtuman jälkeen.
Rasistisia puheita tai mielenosoituskylttejä ei tulla hyväksymään paikan päällä. Rasismilla emme edistä asiaamme mitenkään.
Islamin/suurmoskeijakeskuksen kritisoiminen ei kuitenkaan ole rasismia.

Toivomme runsasta osanottoa!

Finnish Defence League Ry

Linkki tapahtumasivulle Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1567972173501626

Tapahtumaa tukee Kansallismielisten Liittouma!

 

 

In english:

To our friends abroad!
We are resisting grand mosque/islamist center which is planned to build in Finland.
Islam is in conflict with democracy and it doesn’t fit in with western welfare state.
For example, equality, role of the state and inheritance are very dissimilar by construing Qur’an than they are in Finnish culture.
Welat Nehri, the chairman of Kurdish association in Finland says that mosque funded by Arab countries is not representing all muslims. Islam represented by mosque is always in accordance with it’s funders. Finnish Security Intelligence Service is also worried about this and 21 members of parliament have signed a question about grand mosques effect on internal security.

Madjid Bahmanpour, Secretary of Cultural Affairs in shiite Resalat-community is wondering why grand mosque is being prepared in secret. According to him this is not about relations between sunnis and shi’as, but struggle for power and salafists trying to persuade sunnis.

Basically immigrants’ seclusion to different facilities is not helping integration.
According to Päivi Räsänen, growth of collateral islamic social order should be prevented to the last.

Belgium and many other European countries have tried to integrate muslim immigrants with generous tolerance for a long time. The results are opposite to targeted peaceful coexistence.

If our decision-makers accept building grand mosque to our country, they will also accept our nation stepping on the path of destruction.

Because of this we convene all persons who are resisting grand mosque plan regardless of religion or background with us to peaceful demonstration against this plan in Helsinki, 19th of August. The location of our event will be Helsinki Senate Square.

The event is sober and we wish everybody will obey this rule. There will be time for getting drunk in aftermath.
Racist speeches or signs are not allowed in our event. Racism is not helping our matter.
Criticism of islam and grand mosque is not racism, though.
We wish a lot of participation!
Finnish Defence League Ry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: