Suurmoskeijalle EI

Ei suurmoskeijaa Suomeen

Tässä muutama huomattavan tärkeä pointti koskien suurmoskeija/dialogikeskusta:

Shiialaisen Resalat-yhdyskunnan kulttuurisihteeri Madjid Bahmanpour on pohtinut sitä, miksi suurmoskeijaa pitää valmistella salassa? Hänen mielestään tässä ei ole kyse shiiojen ja sunnien väleistä vaan valtataistelusta, jossa salafistit yrittävät houkutella sunneja mukaansa.

Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että tällainen arabimaiden rahoittama moskeija ei edusta kaikkia muslimeja. Moskeijan edustama islam on aina rahoittajamaiden näkemyksen mukainen.


21 kansanedustajaa on allekirjoittanut kysymyksen Helsingin mahdollisen suurmoskeijan vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen.

Alan Salehzadeh kirjoittaa blogissaan lokakuun 31. päivä 2015:
” Julkisuudessa on esitetty vaatimuksia siitä, että Helsinkiin tulisi avata peräti viisi uutta moskeijaa. Perusteena moskeijoiden rakentamiselle niitä vaatinut imaami sanoi, että niiden avulla voidaan hillitä ja kontrolloida ääri-islamilaisuutta ja radikalisoitumista. Sama imaami halusi muslimeille verotusoikeuden, valtionuskontojen tapaan.
Olen imaamin kanssa eri mieltä siitä, että moskeijoita rakentamalla voidaan vähentää radikalisoitumista. Opetettaisiinko niissä muka fysiikkaa tai ihmisoikeuksia? Tuskin, vaan niissä saarnattaisiin islamin oppeja. Koraania tulkittaessa mm. tasa-arvokysymykset, valtion rooli ja perintökysymykset ovat selkeästi erilailla kuin suomalaisessa kulttuurissa. Valtaosa imaameista rakastaa omaa uskontoaan ja saarnaa sen 100 prosenttisen noudattamisen puolesta. Tämä on omiaan syventämään kuilua valtaväestön ja islaminuskoisten välillä.
Suomessa asuu runsaasti ns. ”liberaalimuslimeja”, jotka vastustavat moskeijoiden rakentamisesta ja liiallisen tilan tai näkyvyyden antamista islaminuskoisille. Liberaalimuslimit ovat islamilaisista maista kotoisin olevia ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka eivät noudata islamin uskonnollisia oppeja eivätkä samaistu islamin uskontoon. Heidän mukaansa islam ja demokratia ovat ristiriidassa keskenään, eikä tiukka islam siksi sovi länsimaiseen hyvinvointivaltioon. Heidän mukaan pitäisi tiukemmin valvoa, mitä esimerkiksi kouluissa opetettava islaminuskonto pitää sisällään, ja myös saarnat moskeijoissa olisi hyvä kierrättää viranomaisilla. Liberaalimuslimit Suomessa ja kansainvälisesti ovatkin korostaneet, kuinka sananvapaus ei tarkoita sitä että antaa tilaa kaikille epätasa-arvoisille ideologioille, vaan yhteiskuntamme rakenteiden tulisi tukea kohti liberaalia ja tasa-arvoista maailmankuvaa. Tästä olen samaa mieltä.”

Erään ystäväni sanoja lainaten:
” Se (suurmoskeija/dialogikeskus) tosiaan vaan lisäisi Suomen houkuttelevuutta muslimien kohdemaana ja muslimiväestön kasvaessa yhteisön vaatimukset lisääntyvät. Oikein mitkään islaminuskon periaatteet eivät sovi suomalaiseen arvomaailmaan – tyttöjen ja poikien erilaisesta kasvatuksesta lähtien, mikä nyt on minimijuttu, jota maltillisimmatkin muslimit noudattavat.”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä maahanmuuttajien eriytyminen omiin tiloihinsa ei lähtökohtaisesti edistä integroitumista. (https://www.suomenuutiset.fi/helsinkiin-ei-haluta-suurmoskeijaa-ei-edista-kotoutumista/)

Suomessa kymmeniä vuosia asunut muslimi ja yrittäjä Akim Baya ei ymmärrä, miksi Suomeen pitäisi rakentaa uusi suurmoskeija. (http://yle.fi/uutiset/suomessa_pitkaan_asunut_muslimi_kriittisena_suomi_ei_tarvitse_uutta_suurmoskeijaa/8427491)

Päivi Räsänen on sitä mieltä, että – Rinnakkaisen islamilaisen yhteiskuntajärjestyksen syntymistä tulee välttää viimeiseen asti. Suurmoskeija/dialogikeskus varmasti edistäisi tätä!

Hanketta ei ole puitu avoimesti muslimiyhteisöjen kesken, vaan hankkeen vetäjinä toimivat Ilari Rantakari sekä Pia Jardi.

Suurmoskeijahankkeen takana on 8 yhdistystä:
Suomi-Bahrain Ystävyysseura Ry, jonka puheenjohtaja on Ilari Rantakari.
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, jonka puheenjohtaja on Ilari Rantakari.
Suomen Muslimiliitto Ry, jonka puheenjohtaja on Pia Jardi.
Suomen Musliminaiset Ry, jonka puheenjohtaja on Pia Jardi.
Tariq Al-Hidaya (Johdatuksen Tie) Islamilainen Yhdyskunta, jonka puheenjohtaja on Pia Jardi.
Suomen Bosnjakkien Islam-yhdyskunta ent. Suomen Bosnialainen Islam Yhdyskunta, jonka puheenjohtaja on Pia Jardi.
BEHAR kulttuuriyhdistys ry, jonka puheenjohtaja on Gladovic Nedzad.
Islamilaisen kasvatuksen tuki PILARIT ry, jonka puheenjohtaja on Ben Hachemi Hamid.

Mitkä ovat Jardin ja Rantakarin yhteydet rahoitusmaihin? Kuka siellä päässä heiluttelee naruja ja mitkä ovat motiivit? En ymmärrä Jardin ja Rantakarinkaan motiiveja, vaikka olen nuo ”perustelut” lukenut. Jardi toimii neljän yhdistyksen puheenjohtajana ja Rantakari kahden. Onko kyseessä oman egon nostaminen tiettyjen muslimiyhteisöjen silmissä? Allahin silmissä?

Kun maamme on jo nyt (kiitos suomalaisten päättäjien yksinkertaisuuden ja sinisilmäisyyden takia) erilaisten ”turvapaikanhakijoiden” kiinnostama pääteasema, miksi tekisimme maastamme vieläkin houkuttelevamman suurmoskeijan avulla? Varmasti tällainen uskontokeskus lisäisi ääri-islamistien ja värväreiden maahantuloa. Siitä tuskin on epäilystäkään!

Eräs muslimiyhteisö toi muutama vuosi takaperin maahamme vihapuhuja Anjem Choudaryn. Hän puhui Suomessa asuville muslimeille ja julisti samalla Islamin lipun liehuvan eduskuntatalon katolla tulevaisuudessa. Tämän, meidän ”viisaat” päättäjämme ovat jotenkin sopivasti unohtaneet. Nyt osa päättäjistämme kehuu kilpaa, kuinka tällainen uskontokeskus sopisi niin luontevasti maahamme. Jos tällaiselle islamkeskukselle annetaan lupa, voivat seuraukset olla samanlaiset kuin muualla Euroopassa.

Huoli vanhakantaisen islamin leviämisestä Suomeen on aiheellinen ja Bahrainin kautta tuleva rahoitus ongelmallista. Näin arvioi myös professori Mohammad Fazlhashemi Uppsalan yliopistosta Ruotsista. Hän on islamilaisen teologian professori.
Fazlhashemi kertoo, mitä on tapahtunut Göteborgissa ja Gävlessä. Ruotsissakin muslimit ovat vähävaraisia, eivätkä kunta tai valtio rahoita moskeijaurakoita.
Göteborgin moskeija otettiin käyttöön kesällä 2011. Sen rahoitti Saudi-Arabia, ja kulut olivat Suomen hankkeeseen verrattuna mikroskooppisen pienet, seitsemän miljoonaa euroa. Kuten Helsingissäkin, hankkeen johtajat vannoivat, että raha on annettu ilman ehtoja.

Gävlessä qatarilainen säätiö osti muslimien rukoushuoneeksi metodistikirkon runsaalla puolella miljoonalla eurolla. Korjauksiin kului noin kaksisataatuhatta euroa. Sitten erästä säätiön perustajista syytettiin al-Qaidan rahoittamisesta. Hän jätti säätiön, mutta Gävlen moskeijan yhteydet salafismiin ovat yhä olemassa.
Tällaisista moskeijoista voi Fazlhashemin sanoin tulla ”taimistoja jihadismille”. Niillä on yhteyksiä jyrkän islamintulkinnan kannattajiin, ja niistä on nähty, että raha on ohjannut sitä, millaista islamia moskeijassa saarnataan.

Itävallassa päädyttiin viime vuonna kieltämään moskeijoiden rahoitus ulkomailta. Kielto koskee erityisesti imaamien palkkaamista, ja lain on tarkoitus estää rahavirrat islamisteille.

” Oikein johdettuna moskeija voisi lausunnon mukaan ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja saada muslimit kotoutumaan hyvin.” Ei ihmisen kotoutuminen ole mistään moskeijasta kiinni. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että toisissa muslimiperheissä, lasten ei anneta oikeasti kotoutua ja suomalaistua. Annetaanko lasten tai nuorten itse päättää miten he elämäänsä haluavat elää? En usko, ja tästä radikalisoituminen lähtee liikkeelle. Kyse on lähinnä siitä, että islamilaisista tavoista pyritään kaikin tavoin pitämään kiinni ja saada ne jatkumaan myöskin tulevaisuudessa. Kotoutuminen ja sopeutuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikista omista kulttuuri- ja uskontoperinteistä pitäisi luopua. Omalle ajattelulle ja järjen käytölle pitää suoda mahdollisuus ja vapaus.

Mikäli päättäjämme aikovat sallia islamkeskuksen/megamoskeijan rakentamisen, tulevat he edistämään fundamentalistisen, salafistisen ääriajattelun leviämistä maassamme. Samalla he tulevat tukemaan niitä tahoja, jotka eivät halua hyväksyä länsimaisia arvoja tasa-arvosta, vapaudesta ja demokratiasta.
TÄMÄ EI KÄY!
 

Sharialakia Tanskassa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: