Käytöstapojen lukulaite

Onko “käytöstapojen lukulaite” vanhentunut vai antaako se vääriä lukemia?

Kirjoittanut: Iranin apu lännen pelastamiseksi (IARW). 4. syyskuuta 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.

Is “Respect Code Reader Machine” out of date, or does it receive wrong codes?

Written by: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). September 04, 2017. All rights reserved.

 

Onko jokainen uskonto sinällään kunnioitettava? Löytääksemme vastauksen käymme läpi joitain esimerkkejä ja sitten kysymme itseltämme saman kysymyksen uudelleen.

Esimerkiksi jos jokin uskonto opettaa näin:

  • Vihaa ihmisiä, jotka käyttävät sinistä T-paitaa
  • Riko kaikkien punaisten autojen ikkunat yleisellä pysäköintialueella
  • Osoita paheksuntasi naapureille siksi, että heillä on koira
  • Kaikki ihmiset, jotka eivät noudata samaa säännöstöä, ovat saastaisia
  • Naiset ovat vähäarvoisempia kuin miehet
  • Kaikkien muiden uskontoja tulee loukata

 

Kysytäänpä taas itseltämme, ansaitseeko jokin ylläolevista uskomuksista kunnioituksesi? Vetääkö mikään noista uskomuksista puoleensa sellaista, joka ei itse usko samoin? Onko yleensä järkevää, että joku odottaa muun yhteisön kunnioittavan tällaisia uskomuksia?

Vastaus on “ei”. Yksikään näistä uskomuksista ei saa muiden hyväksyntää. Ja tämä ei ole niiden muiden vika, päinvastoin. Tällainen usko ei vedä puoleensa hyväksyntää; koska tällainen uskonto sinällään on ongelma.

Kunnioituksessa on kyse jostain, minkä odotetaan tulevan  ulkoa päin. Kunnioituksen osoittaa aina se toinen ihminen tai ihmiset. Lyhyesti sanottuna kunnioitus tai epäkunnioitus tulee meiltä, muilta ihmisiltä.

Saadakseen kunnioitusta täytyy muistaa, että se on kaksisuuntainen tie. Tämän tien toisella kaistalla voimme antaa mitä meillä on tarjottavana. Tien toisella kaistalla tulevat sitten reaktiot riippuen siitä, miten me olemme aloittaneet.

Yleisesti ottaen, jos tarjoamme ystävällisyyttä tai väkivaltaa, vastaukseksi saamme samalla mitalla. Voi myös olla poikkeuksia, joissa joku saa hyvää, mutta vastaa siihen huonolla käytöksellä. Mutta tässä tarkastelemme tätä aihetta yleisesti. Mutta tähän asti sanotulla on ollut tarkoituksena päästä tähän:

Jos kylvää vihaa, ei ole järkevää odottaa saavansa rakkautta!

Siispä vastataksemme kysymykseen (onko jokainen uskonto kunnioittava vai ei?) meidän on tutkittava millaisia ajatuksia, sanoja ja tekoja tämän uskonnon seuraajat käyttävät muihin osapuoliin? Jos muiden uskontojen tuottama hedelmä on vaaraton ulkopuolisille, on mahdollista, että sitä uskontoa käsitellään kohteliaasti. Mutta kun lähetyspaketti on tuhoisa ja sillä on ikäviä sivuvaikutuksia, on järkevää päätellä, että tällaisen uskonnon tuottamat hedelmät eivät herätä kunnioitusta.

Johtopäätelmänä on, että vastaus alkuperäiseen kysymykseen on “ei”. Se on EI isoilla kirjaimilla. Kaikki uskonnot eivät ole kunnioituksen arvoisia, siihen ei riitä, että se on jonkun uskonto. Vaikka joku on täynnä omaa asennetta, voi uskoa uskontoonsa lujasti ja pitää sitä pyhänä ja taivaallisena, se ei tee hänen uskonnostaan arvostettua muiden silmissä.

“Believers, fight the unbelievers who are near you. Let them find firmness in you. Know that Allah is with those who are cautious.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 123. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Allah on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

 

”Fight those who neither believe in Allah nor the Last Day, who do not forbid what Allah and His Messenger have forbidden, and do not embrace the religion of the truth, being among those who have been given the Book (Bible and the Torah), until they pay tribute out of hand and have been humiliated. The Jews say Ezra is the son of Allah, while the Christians (who follow Paul) say the Messiah is the son of Allah. Such are their assertions, by which they imitate those who disbelieved before. Allah fights them! How perverted are they!”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verses 29 – 30. Translation of Qarib)

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Juutalaiset sanovat: »Esra on Allahin poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Allahin poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Allahin ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

 

“Whether lightly or heavily, march on and fight for the Way of Allah, with your wealth and your persons. This will be best for you, if you but knew.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 41. Translation of Qarib)

Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Allahin asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

 

 

“Fighting is made mandatory for you, but you dislike it. You may not like something which, in fact, is for your good and something that you may love, in fact, may be evil. Allah knows, but you do not know.”
(Quran, Sura 2: AL-BAQARA (THE COW), Verse 216. Translation of Sarwar)

Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Allah tietää, mutta te ette tiedä.

 

“The recompense of those who make war against Allah and His Messenger and spread corruption in the land is that they are to be killed or crucified, or have their hand and a foot cut off on opposite sides, or be expelled from the land. For them is shame in this world and a great punishment in the Everlasting Life; except those who repent before you have power over them. For you must know that Allah is Forgiving, the Most Merciful.”
(Quran, Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verses 33 – 34. Translation of Qarib)

Ainoa palkka niille, jotka sotivat Allahia ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Allah on pitkämielinen, laupias.

 

”Thus, (Muhammad), fight for the cause of Allah. You are only responsible for yourself. Rouse the believers and perhaps Allah will stop the evil designs of the unbelievers. Allah’s punishment and retribution is the most severe.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 84. Translation of Sarwar)

Taistele siis, Muhammed, Allahin asian puolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannusta oikeauskoisia! Ehkä Allah lannistaa uskottomain mahdin. Allah on mahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

 

”So let those who sell the worldly life for the Everlasting Life fight in the way of Allah, whoever fights in the way of Allah, and is killed or conquers, We shall give him a great wage.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 74. Translation of Qarib)

Taistelkoot siis Allahin retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Allahin retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon.

 

“Eat of what you have taken from the spoils; such is lawful and good, and fear Allah. Allah is Forgiving and Most Merciful.”
(Quran, Sura 8: AL-ANFAL (SPOILS OF WAR), Verse 69. Translation of Qarib)

Nauttikaa nyt saamastanne saaliista, siitä, mikä on luvallista ja hyvää, ja antakaa kunnia Allahille!  Allah on totisesti anteeksiantava, armollinen.

 

“But the Messenger of Allah and the believers with him fought for the cause of God with their possessions and in person and their reward will be all good things and everlasting happiness.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 88. Translation of Sarwar)

Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä.  Sellaisille ihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia.

 

“You are forbidden to marry married women except your slave-girls. This is the decree of Allah. Besides these, it is lawful for you to marry other women if you pay their dower, maintain chastity and do not commit indecency. If you marry them for the appointed time you must pay their dowries. There is no harm if you reach an understanding among yourselves about the dowry, Allah is All-knowing and All-wise.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 24. Translation of Sarwar)

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Allah teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Allah on kaikissa asioissa tietävä, viisas.

In the verse below, the word “Prophet” is about Prophet Muhammad.

 

“Prophet, We have made lawful for you your wives whom you have given their dowry, slave girls whom Allah has given to you as gifts, the daughters of your uncles and aunts, both paternal and maternal, who have migrated with you. The believing woman, who has offered herself to the Prophet and whom the Prophet may want to marry, will be specially for him, not for other believers. We knew what to make obligatory for them concerning their wives and slave girls so that you would face no hardship (because we have given distinction to you over the believers). Allah is All-forgiving and All-merciful.”
(Quran, Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verse 50. Translation of Sarwar)

Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Allahin antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Allah on anteeksiantava, laupias.

 

“With respect to marrying widows, if you are afraid of not being able to maintain justice with her children, marry another woman of your choice or two or three or four (who have no children). If you cannot maintain equality with more than one wife, marry only one or your slave-girl. This keeps you from acting against justice.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 3. Translation of Sarwar)

Jos pelkäätte, ett’ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

 

“Believers, the idolaters are unclean. Do not let them approach the Sacred Mosque after this year. If you fear poverty, Allah, if He wills, will enrich you through His bounty. He is Knowing, Wise.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 28. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Allah runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Allah on totisesti tietävä, viisas.

 

“Men are the protectors of women because of the greater preference that Allah has given to some of them and because they financially support them. Among virtuous women are those who are steadfast in prayer and dependable in keeping the secrets that Allah has protected. Admonish women who disobey (Allah’s laws), do not sleep with them and beat them. If they obey (the laws of Allah), do not try to find fault in them. Allah is High and Supreme.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 34. Translation of Sarwar)

Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Allah on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Allah on ylevä ja suuri.

 

“If any of your women commit indecency, call in four witnesses from among yourselves against them, if they testify, confine them to their houses till death overtakes them or till Allah makes for them a way.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 15. Translation of Qarib)

Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa tai Allah osoittaa heitä varten jonkun muun mahdollisuuden (uuden lainsäädännön kautta).

 

“Believers, why do you say what you never do? It is most hateful to Allah that you should say that which you do not do. Allah loves those who fight in His Way lining up as if they were a stacked building.”
(Quran, Sura 61: AS-SAFF (THE RANKS), Verses 2 – 4. Translation of Qarib)

Uskovaiset, miksi lupaatte sanoilla sellaista, mitä ette tee?

Allahin silmissä on inhottavaa se, että lupaatte sellaista, mitä ette tee.

Allah rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.

 

 

Reference for the Quranic Verses, which has been used, in this article:

http://www.parsquran.com/eng/

Tämä teksti on ensimmäinen artikkelisarjasta FDL:lle
Iranin apu lännen pelastamiseksi / Iranian Aid To Rescue West (IARW)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: