Isis

Onko ISIS ylipäätään tehnyt mitään väärää?

Esitettyyn kysymykseen on kaksi erilaista vastausta, nämä vastaukset kumpuavat kahdesta eri näkökulmasta, joilla kummallakin on omat kannattajansa. Ensimmäistä vastausta kannattavat suurin osa sivistyneistä ihmisistä, sekä myös yleinen moraalikäsitys. Toista vastausta kannattaa Islamin Allah.

Ensimmäisellä joukolla on esittää faktoja siitä, että ISIS on tappanut ja vahingoittanut viattomia ihmisiä, ISIS on ottanut naisia ja tyttöjä seksiorjikseen, ISIS on julmalla tavalla tuonut surua ihmisille; tästä voimme vain päätellä, että ISIS on tehnyt paljonkin väärää! Tämä väite ei kuitenkaan merkitse Allahin näkökulmasta mitään, kuten hän selvästi sanoo Koraanissa:

“Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.”
(Lehmän suura, jae 216)

 

Aiomme tämän takia tutkia tässä artikkelissa mikä oikeasti on Allahin mielipide ISIS operaatioista. Haluamme selvittää ovatko ISIS ja muut samankaltaiset ryhmittymät kuten Al-Qaeda, Boko-Haram sekä Al-Shabaab oikeassa vai väärässä Allahin mukaan. Aiomme paljastaa joitakin merkityksellisiä Allahin omia sanoja. Loppujen lopuksi lukijat saavat itse päättää lukemastaan.

 

”Uskovaiset sanovat: »Miksi ei ole yhtään suuraa ilmoitettu?» Mutta kun selkeä suura ilmoitetaan ja siinä mainitaan taistelu, näet kuinka ne, joiden sydämessä on sairaus, katsovat sinuun niinkuin se, jonka valtaa kuoleman uupumus. Voi heitä silloin!
Kuuliaisuus ja lempeä sana sopisi heille paremmin; mutta kun asia on päätöksessä, olisi heille totisesti parempi, jos he pysyisivät Jumalalle uskollisina.

Mutta jos teillä olisi valta, tekisitte varmasti ilkitöitä ja katkoisitte sukulaisuussiteenne.”
(Muhammadin suura, jakeet 20-22)

 

”Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.
He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole mitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskon sanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivat hankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä he muuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänen lähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heille olisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumala langettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa, eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.”
(Katumuksen suura, jakeet 73, 74)

 

”Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia.

Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.

Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias.

Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan.

Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa.”
(Lehmän suura, jakeet 190-194)

 

 

”Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.»

Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan.

Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitä siis! Uskottomia varten on tulen tuska.

Te, jotka uskotte. kun kohtaatte uskottomia taistelutantereella, älkää kääntäkö heille selkäänne.

Sillä se, joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä, paitsi sotaliikkeen yhteydessä tai yhtyessään omiensa ryhmään, vetää totisesti päällensä Jumalan vihan; hänen olinpaikakseen tulee helvetti, ja kurjaa on joutua sinne.

Ette te (muslimit) surmanneet heitä, vaan Jumala heidät surmasi; etkä sinä (Muhammed) ampunut, kun joustasi käytit, vaan Jumala ampui, sillä hän halusi koetella oikeauskoisia suosiollaan. Jumala on totisesti kuuleva, tietävä.

Niihin kuuluvat nekin, jotka tekivät kanssasi sopimuksen ja sitten rikkoivat sopimuksensa joka kerta, eivätkä mitään kunnioita.

Jos saat heidät sodassa vangiksi, tee heistä varoittava esimerkki, jotta heidän seuraajansa ottaisivat varoituksesta vaarin.”
(Sotasaaliin suura, jakeet 12-17, 56-57)

 

”Profeetta, taistele sitkeästi epäuskoisia ja tekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan; heidän olinpaikkansa on oleva helvetti. Kurja on moinen määränpää.”
(Kiellon suura, jae 9)

 

”Sano niille, jotka eivät usko, että jos he herkeävät epäuskostaan, annetaan heille heidän entiset tekonsa anteeksi, mutta jos lankeavat uudelleen, niin on entisten rangaistus heidän silmiensä edessä.

Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.”
(Sotasaaliin suura, jae 38,39)

”Taistelkaa heitä vastaan, Jumala rankaisee heitä teidän kädellänne ja saattaa heidät häpeään; Hän auttaa teitä vastustaessanne heitä ja parantaa oikeauskoisten rinnat.”
(Katumuksen suura, jae 14)

”Taistele siis, Muhammed, Jumalan asian puolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannusta oikeauskoisia! Ehkä Jumala lannistaa uskottomain mahdin. Jumala on mahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Jumala on kaikissa asioissa tietävä, viisas.”
(Naisen suura jakeet 84,24.)

 

”Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.”
(Katumuksen suura, jakeet 29, 123)

 

”Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Jumala on pitkämielinen, laupias.”
(Pöydän suura, jae 33, 34)

 

Kuten voi todeta Allahin vastaus ISISin toimista on kristallinkirkasta. Useat Koraanin jakeet todistavat tämän, ISIS täyttää Allahin tahdon. Toisaalta Koraani on Islamilaisen opin päälähde ja tämän artikkelin johtopäätös on että ISIS on Islamin todellinen versio eikä Allahin silmissä ISIS tee mitään väärää. Kun kirja itsessään tukee väkivaltaista toimintaa, jihadia sekä kovuutta epä-yhteiskuntaa kohtaan. Iranilainen sananlasku sanookin ”Samaa nestettä tulee purkista ulos, mitä sen sisällä on”.

On vielä syytä korostaa että heidän on mahdollista käyttää aikaa, voimia sekä rahaa Allahin sanan vakiinnuttamiselle, näyttääkseen meille Islamin kauniit kasvot. Sivuuttamalla tuota tosiasiaa emme voi muuttaa sitä.

Reference for the Quranic Verses that have been used in this article:
http://www.parsquran.com/eng/.

Suomalainen koraaninkäännös: http://www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

 

Written by/Kirjoittanut: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). December 19, 2017. All rights reserved/Kaikki oikeudet pidätetään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: