Agenda


1. Ihmisoikeuksien puolustaminen ja edistäminen

Finnish Defence League on kansalaisjärjestö joka puolustaa ihmisten oikeutta protestoida ei-muslimien elämään tunkeutuvaa radikaalia islamia. Puolustamme suomalaisia arvoja ja ihmisten samanarvoisuutta. Islam pitäisi voida uudistaa niin että se vastaisi modernin maailman vaatimuksia ja käsityksiä samanarvoisuudesta ja tasavertaisuudesta.

2. Demokratian ja oikeusvaltion kunnioittaminen ja näiden edistäminen sharia-lakia vastaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että ”sharia on ristiriidassa demokratian perusperiaatteita vastaan”. Sharia-laki merkitsee suurta eroa muslimien ja ei-muslimien välillä ja FDL ei tule koskaan antamaan tällaisen epäoikeuden mukaisen apartheid-järjestelmän juurtua maahamme. FDL vastustaa myönnytyspolitiikkaa sharia lakia kohtaan sen kaikissa muodoissa.
Halal-ruoan yleistäminen, islamilaisten tuomioistuinten arvostus ja islamin täydellinen kunnioitus ovat osa sharia-lakia ja tarkoituksena on heikentää muunlaista eli maan lainmukaista sekä perinteistä elämäntapaa tiellä totaaliseen sharia-lakiin.

3. Julkinen tiedottaminen, joka varmistaa että ihmiset saavat oikean kuvan islamista. Tämä on keskeinen osa FDL.n toimintaa ja tulemme käyttämään sananvapautta ja sen suomia oikeuksia tietouden levittämiseen ihmisille.

4. Omien perinteiden kunnioittaminen sekä vaaliminen mutta myös muiden kulttuurien vastaanottaminen. FDL uskoo, että paikallisella kulttuurilla ja perinteillä on oikeus tulla esiin omassa maassaan. Se kuitenkin tunnustaa, että kulttuuri ei ole pysyvästi samanlainen ja ajanmyötä luonnollisia muutoksia tapahtuu. Se ei kuitenkaan anna lupaa päättäjien tietoisesti heikentää alkuperäiskulttuuria.

5. Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden samanmielisten kanssa ympäri maailmaa. FDL on yhteistyössä niiden kanssa jotka jakavat samat ajatukset, riippumatta siitä missäpäin maailmaa nämä ovat tai millaisesta kulttuurisesta/rodullisesta taustasta he ovat. FDL uskoo että islamin vaatimus saada sharia-laki maailmanlaajuiseksi on yhteinen ongelma, jota pitää käsitellä suuremmassa mittakaavassa. Näin ollen FDL tekee lukuisien ulkomaistenkin tahojen kanssa yhteistyötä.

6.  Haitallisen maahanmuuton vastustaminen. Nykyisen järjettömän maahanmuuton seurauksena maahan pyrkii myös ääri-islamilaisia henkilöitä. Suomen ei tule missään nimessä seurata Ruotsin esimerkkiä.
Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus asua rauhassa ja turvallisesti, omassa kotimaassaan.
“Mamu-business” lopetettava. Kansalaisten työllisyyttä tulee pyrkiä lisäämään muilla tavoin, kuin lisäämällä Suomeen
otettavien pakolaisten määrää. Mamubisneksen ympärille on syntynyt runsaasti erilaisia toimia ja virkanimikkeitä!

7.  Monikulttuurisuuden ihannointi lopetettava! Erilaiset kulttuurit mahtuvat Suomeen, kunhan Suomen omaa kulttuuria, tapoja kunnioitetaan ja Suomen maallista lainsäädäntöä noudatetaan.
Maahanmuuttajien on sopeuduttava suomalaiseen kulttuuriin, eikä päinvastoin! Sopeuttaminen ei tarkoita sitä, että meidän tulee sopeutua ulkoa tuleviin kulttuureihin,
vaan, Suomeen ulkopuolelta tulevien, pitää sopeutua suomalaisiin tapoihin ja kunnioittaa niitä. Monikulttuurisuuden tuputtaminen suomalaisille lopetettava!

8.  Ennakkoluuloja ja kaikenpuolista rasismia vastaan on kuitenkin taisteltava erilaisia vuoropuheluja lisäämällä. Kaikkien Suomessa asuvien ihmisten tulee yhdessä toimia
radikalismia vastaan. Kaikkien pystyttävä elämään rinnakkain, kunnioittaen maamme tapoja ja lakeja uskonnosta ja ihonväristä riippumatta!

FDL tulee jatkossakin lisäämään vuoropuhelua erilaisten uskonnollisten ja/tai isänmaallisten ryhmien kanssa, myös kasvokkain tapahtuvien tapaamisten merkeissä.
Keskusteluyhteyksien avaaminen vähentää erilaisia ennakkoluuloja. Kaikki ryhmittymät ovat tervetulleita keskustelemaan kanssamme Suomen turvallisuudesta!

Tulemme tulevissa julkaisuissamme myös vaatimaan viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos, hoitohenkilökunta, tulli, rajavartiosto jne.) resurssien maksimointia kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi!