Käytöstapojen lukulaite

Onko “käytöstapojen lukulaite” vanhentunut vai antaako se vääriä lukemia?

Kirjoittanut: Iranin apu lännen pelastamiseksi (IARW). 4. syyskuuta 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.

Is “Respect Code Reader Machine” out of date, or does it receive wrong codes?

Written by: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). September 04, 2017. All rights reserved.

 

Onko jokainen uskonto sinällään kunnioitettava? Löytääksemme vastauksen käymme läpi joitain esimerkkejä ja sitten kysymme itseltämme saman kysymyksen uudelleen.

Esimerkiksi jos jokin uskonto opettaa näin:

 • Vihaa ihmisiä, jotka käyttävät sinistä T-paitaa
 • Riko kaikkien punaisten autojen ikkunat yleisellä pysäköintialueella
 • Osoita paheksuntasi naapureille siksi, että heillä on koira
 • Kaikki ihmiset, jotka eivät noudata samaa säännöstöä, ovat saastaisia
 • Naiset ovat vähäarvoisempia kuin miehet
 • Kaikkien muiden uskontoja tulee loukata

 

Kysytäänpä taas itseltämme, ansaitseeko jokin ylläolevista uskomuksista kunnioituksesi? Vetääkö mikään noista uskomuksista puoleensa sellaista, joka ei itse usko samoin? Onko yleensä järkevää, että joku odottaa muun yhteisön kunnioittavan tällaisia uskomuksia?

Vastaus on “ei”. Yksikään näistä uskomuksista ei saa muiden hyväksyntää. Ja tämä ei ole niiden muiden vika, päinvastoin. Tällainen usko ei vedä puoleensa hyväksyntää; koska tällainen uskonto sinällään on ongelma.

Kunnioituksessa on kyse jostain, minkä odotetaan tulevan  ulkoa päin. Kunnioituksen osoittaa aina se toinen ihminen tai ihmiset. Lyhyesti sanottuna kunnioitus tai epäkunnioitus tulee meiltä, muilta ihmisiltä.

Saadakseen kunnioitusta täytyy muistaa, että se on kaksisuuntainen tie. Tämän tien toisella kaistalla voimme antaa mitä meillä on tarjottavana. Tien toisella kaistalla tulevat sitten reaktiot riippuen siitä, miten me olemme aloittaneet.

Yleisesti ottaen, jos tarjoamme ystävällisyyttä tai väkivaltaa, vastaukseksi saamme samalla mitalla. Voi myös olla poikkeuksia, joissa joku saa hyvää, mutta vastaa siihen huonolla käytöksellä. Mutta tässä tarkastelemme tätä aihetta yleisesti. Mutta tähän asti sanotulla on ollut tarkoituksena päästä tähän:

Jos kylvää vihaa, ei ole järkevää odottaa saavansa rakkautta!

Siispä vastataksemme kysymykseen (onko jokainen uskonto kunnioittava vai ei?) meidän on tutkittava millaisia ajatuksia, sanoja ja tekoja tämän uskonnon seuraajat käyttävät muihin osapuoliin? Jos muiden uskontojen tuottama hedelmä on vaaraton ulkopuolisille, on mahdollista, että sitä uskontoa käsitellään kohteliaasti. Mutta kun lähetyspaketti on tuhoisa ja sillä on ikäviä sivuvaikutuksia, on järkevää päätellä, että tällaisen uskonnon tuottamat hedelmät eivät herätä kunnioitusta.

Johtopäätelmänä on, että vastaus alkuperäiseen kysymykseen on “ei”. Se on EI isoilla kirjaimilla. Kaikki uskonnot eivät ole kunnioituksen arvoisia, siihen ei riitä, että se on jonkun uskonto. Vaikka joku on täynnä omaa asennetta, voi uskoa uskontoonsa lujasti ja pitää sitä pyhänä ja taivaallisena, se ei tee hänen uskonnostaan arvostettua muiden silmissä.

“Believers, fight the unbelievers who are near you. Let them find firmness in you. Know that Allah is with those who are cautious.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 123. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Allah on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

 

”Fight those who neither believe in Allah nor the Last Day, who do not forbid what Allah and His Messenger have forbidden, and do not embrace the religion of the truth, being among those who have been given the Book (Bible and the Torah), until they pay tribute out of hand and have been humiliated. The Jews say Ezra is the son of Allah, while the Christians (who follow Paul) say the Messiah is the son of Allah. Such are their assertions, by which they imitate those who disbelieved before. Allah fights them! How perverted are they!”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verses 29 – 30. Translation of Qarib)

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Juutalaiset sanovat: »Esra on Allahin poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Allahin poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Allahin ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

 

“Whether lightly or heavily, march on and fight for the Way of Allah, with your wealth and your persons. This will be best for you, if you but knew.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 41. Translation of Qarib)

Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Allahin asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

 

 

“Fighting is made mandatory for you, but you dislike it. You may not like something which, in fact, is for your good and something that you may love, in fact, may be evil. Allah knows, but you do not know.”
(Quran, Sura 2: AL-BAQARA (THE COW), Verse 216. Translation of Sarwar)

Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Allah tietää, mutta te ette tiedä.

 

“The recompense of those who make war against Allah and His Messenger and spread corruption in the land is that they are to be killed or crucified, or have their hand and a foot cut off on opposite sides, or be expelled from the land. For them is shame in this world and a great punishment in the Everlasting Life; except those who repent before you have power over them. For you must know that Allah is Forgiving, the Most Merciful.”
(Quran, Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verses 33 – 34. Translation of Qarib)

Ainoa palkka niille, jotka sotivat Allahia ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Allah on pitkämielinen, laupias.

 

”Thus, (Muhammad), fight for the cause of Allah. You are only responsible for yourself. Rouse the believers and perhaps Allah will stop the evil designs of the unbelievers. Allah’s punishment and retribution is the most severe.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 84. Translation of Sarwar)

Taistele siis, Muhammed, Allahin asian puolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannusta oikeauskoisia! Ehkä Allah lannistaa uskottomain mahdin. Allah on mahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

 

”So let those who sell the worldly life for the Everlasting Life fight in the way of Allah, whoever fights in the way of Allah, and is killed or conquers, We shall give him a great wage.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 74. Translation of Qarib)

Taistelkoot siis Allahin retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Allahin retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon.

 

“Eat of what you have taken from the spoils; such is lawful and good, and fear Allah. Allah is Forgiving and Most Merciful.”
(Quran, Sura 8: AL-ANFAL (SPOILS OF WAR), Verse 69. Translation of Qarib)

Nauttikaa nyt saamastanne saaliista, siitä, mikä on luvallista ja hyvää, ja antakaa kunnia Allahille!  Allah on totisesti anteeksiantava, armollinen.

 

“But the Messenger of Allah and the believers with him fought for the cause of God with their possessions and in person and their reward will be all good things and everlasting happiness.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 88. Translation of Sarwar)

Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä.  Sellaisille ihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia.

 

“You are forbidden to marry married women except your slave-girls. This is the decree of Allah. Besides these, it is lawful for you to marry other women if you pay their dower, maintain chastity and do not commit indecency. If you marry them for the appointed time you must pay their dowries. There is no harm if you reach an understanding among yourselves about the dowry, Allah is All-knowing and All-wise.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 24. Translation of Sarwar)

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Allah teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Allah on kaikissa asioissa tietävä, viisas.

In the verse below, the word “Prophet” is about Prophet Muhammad.

 

“Prophet, We have made lawful for you your wives whom you have given their dowry, slave girls whom Allah has given to you as gifts, the daughters of your uncles and aunts, both paternal and maternal, who have migrated with you. The believing woman, who has offered herself to the Prophet and whom the Prophet may want to marry, will be specially for him, not for other believers. We knew what to make obligatory for them concerning their wives and slave girls so that you would face no hardship (because we have given distinction to you over the believers). Allah is All-forgiving and All-merciful.”
(Quran, Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verse 50. Translation of Sarwar)

Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Allahin antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Allah on anteeksiantava, laupias.

 

“With respect to marrying widows, if you are afraid of not being able to maintain justice with her children, marry another woman of your choice or two or three or four (who have no children). If you cannot maintain equality with more than one wife, marry only one or your slave-girl. This keeps you from acting against justice.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 3. Translation of Sarwar)

Jos pelkäätte, ett’ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

 

“Believers, the idolaters are unclean. Do not let them approach the Sacred Mosque after this year. If you fear poverty, Allah, if He wills, will enrich you through His bounty. He is Knowing, Wise.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 28. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Allah runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Allah on totisesti tietävä, viisas.

 

“Men are the protectors of women because of the greater preference that Allah has given to some of them and because they financially support them. Among virtuous women are those who are steadfast in prayer and dependable in keeping the secrets that Allah has protected. Admonish women who disobey (Allah’s laws), do not sleep with them and beat them. If they obey (the laws of Allah), do not try to find fault in them. Allah is High and Supreme.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 34. Translation of Sarwar)

Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Allah on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Allah on ylevä ja suuri.

 

“If any of your women commit indecency, call in four witnesses from among yourselves against them, if they testify, confine them to their houses till death overtakes them or till Allah makes for them a way.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 15. Translation of Qarib)

Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa tai Allah osoittaa heitä varten jonkun muun mahdollisuuden (uuden lainsäädännön kautta).

 

“Believers, why do you say what you never do? It is most hateful to Allah that you should say that which you do not do. Allah loves those who fight in His Way lining up as if they were a stacked building.”
(Quran, Sura 61: AS-SAFF (THE RANKS), Verses 2 – 4. Translation of Qarib)

Uskovaiset, miksi lupaatte sanoilla sellaista, mitä ette tee?

Allahin silmissä on inhottavaa se, että lupaatte sellaista, mitä ette tee.

Allah rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.

 

 

Reference for the Quranic Verses, which has been used, in this article:

http://www.parsquran.com/eng/

Tämä teksti on ensimmäinen artikkelisarjasta FDL:lle
Iranin apu lännen pelastamiseksi / Iranian Aid To Rescue West (IARW)

 

 

 

Speech in Enschede

Speech Enschede      (suomeksi – alempana)

I would like to thank you for this opportunity to attend this event and to be one of the speakers. Best wishes and greetings from Finland. I represent the Finnish Defence League as a chairman and I truly believe that all nationalists or patriots in Finland share my thoughts I am about to tell you.

The name of this event today is “AGAINST TERRORISM”. However, Antifa and other ignorant people call these events organized by Nazis.

Antifa is classified as a terrorist organization at least in the state of New Jersey and FBI is investigating Antifa suspected of terrorist operations. No wonder Antifa has a need to protect all terrorists invaded in Europe. My opinion is that Antifa should be declared as a terrorist organization globally, like ISIS.

Being genuinely nationalist or patriot has nothing to do with being a racist or a Nazi. As a matter of fact, I personally know many real refugees who live in Finland. Surprisingly, they are much more patriot than many origin Finnish people. They are as worried as me of how politicians are destroying our country, and peaceful way of life – both in Finland and in rest of the Europe.

Huge terrorist attacks and other sad events that has occurred around Europe have not effected to some of our politicians and fellow citizens. This must be a result of severely unbalanced mental health and lack of common sense.

Two years ago, when over 30.000 (thirty thousand) refugees invaded in Finland, more than 15.000 (fifteen thousand) Finnish ignorant people and celebrities organized big event “against racism”.

Theme of that event was to welcome all asylums to Finland. The event was called “we have a dream”. Hear now you Finnish politicians – you had a dream – now take responsibility of your dreams and actions!

 

August 18th this year, Finland sadly joined countries in which Islamist terrorist attacks were cowardly executed in the name of Allah in the city of Turku.

Moroccan Abderrahman Bouanane, born 1994, murdered two (2) defenseless women and wounded 6 women and 2 men trying to defend the female victims. Bouanane used two knives in the attack. Bouanane arrived in Finland with the wrong name as an asylum seeker in the spring of 2016 and received a negative asylum decision.

Bouanane had adopted ISIS propaganda and had radicalized. When living in asylum center in Finland. He had judged Finnish people being infidel and he had made inquiries how to join ISIS forces.

How is this possible in our peaceful country – Finland? I tell you.

 1. Our prime minister Mr. Juha Sipilä made a public announcement that he will give his big seaside house for the use of asylum seekers. This public promise was also one of the headline news in Iraq television channel. When refugees were later interviewed they told that this news was one of the reasons why they had chosen Finland as a country to apply for asylum.
 2. The promise of our Prime Minister, which he didn´t keep, caused partly the invasion of more than 32.000 (thirty-two -thousand) asylum seekers in 2015. Most of which were healthy young men and not however real refugees under distress and in life danger.
 3. Our Ministry of Domestic Affairs published last spring a proposal of collaboration between Finnish officials to reduce threats by integrating foreign fighters and other people arriving from the war zone by Finnish social services and benefits.
 4. It is beneficial to those who arrive from war zone to arrange his / her basic elements of life including apartment and a work place as published in the statement of Ministry of Domestic Affairs. It is planned that these people could enjoy a bypass line. This would put their matters first in line instead of ordinary Finnish people.
 5. More than 5100 persons have disappeared without any notice from Finnish asylum centers. Their whereabouts are unknown. They may have stayed in Finland without identification papers or they may have moved to other European Union countries or they may have returned to home countries by themselves.
 6. The Evangelical Lutheran Church in Finland and some of our citizens are accommodating or hiding those who have received a negative asylum decision. In addition, some of our citizens intentionally interfere with the authorities in carrying out their duties, disturbing the implementation of forced return flights, protesting, and providing people with negative asylum decisions information and ideas how to misbehave on an airplane so that it could not even get airborne.

So, it is no wonder that even in Finland the first jihadist terrorist attack was executed a while ago. These “golden eggs” are protected by Finnish politicians and good-doers. At the same time, common people and real refugees feel unsafe and unprotected in our country.

This year is in many ways significant for Finland. Finland celebrates its 100th anniversary of Independence. Responsibility of preparation and co-ordination of the jubilee year is given to the Finland 100 project set by the Prime Minister’s Office.

However, the Government´s minutes are scandalous reading, money has been allocated to many projects which are not – based on their project names – related to the independence of Finland in any way. Some of the projects seemed to be even like those in which someone is trying to rewrite the Finnish history. Force-feeding of multiculturalism seems to be a common factor for many projects. I will list some of the scariest;

Coding bus in Africa, 30 000€
How is this bus in Africa related to Finland´s 100th Anniversary? There must be huge number of coders in the bus?

Startup Refugees, 150 000€
Why do we spend the jubilee money on asylum seekers’ Startup companies when they are not in any way related to the 100th anniversary of Finland’s history?

Redefinition of being Finnish, 50 000€
Apparently, the form of being Finnish that has developed over 100 years is for some people so hairy lime that it needs to be redefined?

There is also a plan to build a great mosque for our capital, Helsinki. The project cost estimate is € 110-140 million, most of which is available from the Gulf countries. The fundraiser is Bahrain, which co-ordinates funding and finances the training of mosque imams. Funding is reported to come from Arabic business men representing Saudi Arabia and the most conservative interpretation of Islam.

Project spokesperson Pia Jardi has told the planned mosque to be about 3,000 square feet, plus a 15,000-square-meter multifunctional center including cultural, sports, social and educational facilities.

The German Intelligence Service recently wrote a report linking extremist Islamist thinking and funding origin from the Arabian Peninsula. The funding is intended to buy influence and is intended to spread Islamist thinking in Finland. International experiences show that the ideology of the fundraiser is reflected in the way in which mosques operate.

Researcher Alan Salehzadeh is opposing to the construction of a Grand Mosque. He said there would be teaching of doctrines of Islam which would most certainly conflict with, for example, gender equality. According to Salehzadeh, “the brain of a small child absorbs information like a sponge and can carry out doctrines in the future. Where less Islam is taught, there are also the least jihadists.

In the autumn of 2017, the city of Helsinki will decide on reserving a site for a grand mosque building project. If our decision makers authorize the construction of such an Islamist center in Finland, Finland is on its way to destruction. Under no circumstances should permission be given for the construction of such a jihadist center. Let’s keep even Finland clean of these cancerous colonies!

European politicians are under good command of Mrs. Merkel on their way to destroy Europe. Last week, I spoke with the right refugees who had been forced to flee violent Islam from their homeland. One of them was imprisoned in his home country, pulled all his toe nails, and he had been receiving electric shocks for months, every day. One of them said how amazing it is that Finns do not realize what’s happening in our country. Even they did not understand why people who left Finland to join Isis, should be welcomed back to our country and why they should be ” adapted or integrated ” back to Finnish society.

They did not understand why we let tens of thousands of “refugees” to our country who had “lost” their papers during their journey. These people I talked to were as concerned about these things going on in Finland as you and me.

In Finland, the Green party and Left party are concerned about the “human rights of jihadists”. Where are the human rights of ordinary people? The right to a safe life. Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi said at a press conference that “in Iraq we will kill terrorists, we will not negotiate with them.” I do not think human rights are anymore belonging to jihadists. The only right they have is to die and rot in hell.

” The refusal of the Western elite class to protect their nations from jihadist infiltration is the biggest betrayal in history.”

 

What can we do? We must continue our work peacefully as we have done, even though certain people consider us dangerous Nazis, but at the same time jihadists can walk on our streets free. We must continue to tell people honestly about the facts while media houses do not want or dare to, or try to conceal and distort the facts. We MUST intensify our cooperation. Cooperation is our only salvation.

I am afraid that in the future our politicians and good-doers who have deceived our people realize, that they have made very bad mistakes. But will they ever admit it? HARDLY. But people will remember and they will all be condemned by the worst of treasonable offense.

After that, a new foundation will be created for the new Europe, with all the people who respect Western ways of life, values ​​and traditions without fear of terrorism.

It will be huge reward of our long-term work!

Together, we will make Europe great again!

THANK YOU!!

Hooligans gegen salafisten

Kiitän tästä tilaisuudesta, olla yhtenä osallistujana näin hienossa puhujajoukossa. Tuon teille kaikille terveisiä Suomesta. Itse edustan Finnish Defence League yhdistystä, mutta uskon, että kaikki kansallismieliset Suomessa jakavat nämä ajatukseni, joista teille haluan nyt lyhyesti kertoa.

Tämän tapahtuman aihe on ”terrorismia vastaan”. Siitä huolimatta, Antifa ja muut idiootit kutsuvat näitä tapahtumia natsien järjestämiksi. (Antifa on julistettu terroristiorganisaatioksi ainakin New Jerseyn osavaltiossa. Myös FBI tutkii Antifaa terroristijärjestönä. Ei siis mikään ihme, että he itse haluavat suojella Eurooppaan tunkeutuneita terroristeja. Antifa pitäisikin julistaa terroristiorganisaatioksi kaikkialla, kuten ISIS.)

Aidossa Kansallismielisyydessä ei ole mitään rasistista tai natsimaista. Tunnen itseasiassa monta oikeaa pakolaista, jotka asuvat Suomessa, ja ovat paljon kansallismielisempiä, kuin moni kantasuomalainen, ja he ovat yhtä huolissaan kuin minä. Huolissaan siitä, miten poliitikot ovat tuhoamassa maatamme ja koko Eurooppaa. Se, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, täytyy olla jonkin virustaudin syytä, joka on vakavalla tavalla vaikuttanut eräiden poliitikkojemme ja tiettyjen kansalaisten mielenterveyteen.

Kun Suomeen tupsahti kaksi vuotta sitten yli 30.000 turvapaikanhakijaa, niin noin 15.000 idioottia + suomalaisia tähtiartisteja kokoontuivat ”rasisminvastaiseen” tapahtumaan Helsingissä, toivottaen suurin piirtein kaikki turvapaikanhakijat tervetulleiksi maahamme. Tilaisuuden nimi oli ”Meillä on unelma”. Teillä oli unelma, kantakaa nyt vastuu unelmastanne!

Viime kuussa, elokuun 18. päivä, Suomi valitettavasti liittyi niiden maiden joukkoon, joissa on tehty islamistisia terroritekoja Allahin nimeen. Marokkolainen 1994 syntynyt marokkolainen Abderrahman Bouanane tappoi puukottamalla kaksi naista ja haavoitti 8 muuta. Bouanane saapui Suomeen väärällä nimellä, turvapaikanhakijana keväällä 2016, ja hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Bouanane oli omaksunut Isisin propagandaa ja hän oli radikalisoitunut.

Vastaanottokeskuksessa Bouanane oli puhunut suomalaisista vääräuskoisina ja hän oli kysellyt neuvoja, miten Isisiin voi liittyä.

Miten on mahdollista, että tähän asti rauhallisessa maassamme Suomessa, tapahtuu islamistinen terroriteko? Minäpä kerron teille:

 1. Pääministerimme Juha Sipilä lupasi syyskuussa 2015, antaa oman merenrantatalonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Sipilän lupaus antaa Kempeleen-kotinsa pakolaisten käyttöön esiteltiin myös Irakin televisiossa. Irakilaisturvapaikanhakijoiden mukaan se vaikutti siihen, että moni valitsi hakukohteekseen juuri Suomen.
 2. Tämä pääministerimme lupaus, jota hän ei sitten pitänytkään, aiheutti osittain sen, että maahamme saapui vuonna 2015 yli 32.000 ”turvapaikanhakijaa”, joista ehdottomasti suurin osa on terveitä nuoria miehiä, eikä suinkaan hädänalaisia, oikeita pakolaisia.
 3. Sisäministeriömme julkaisi viime keväänä ehdotuksen viranomaisyhteistyöstä, jolla pyritään vähentämään uhkia edistämällä vierastaistelijoiden ja muiden alueella olleiden integroimista yhteiskuntaan muun muassa sosiaalipalveluiden avulla. – Taistelualueelta palaavan yhteiskuntaan integroitumisen kannalta on keskeistä saada hänen elämäänsä liittyvät perusasiat, kuten asunto ja toimeentulo, kuntoon, ministeriön ehdotuksessa kerrotaan. Heille on kaavailtu ns. ohituskaistaa, joilla he menisivät kaikissa jonoissa tavallisten kansalaisten edelle.
 4. Vastaanottokeskuksista on “kadonnut”, eli poistunut ilmoittamatta 5 100 henkilöä. Heidän olinpaikkaansa ei tiedetä. Henkilöt ovat voineet jäädä Suomeen paperittomina, he ovat voineet poistua muihin EU-maihin, tai palanneet kotimaihinsa omatoimisesti.
 5. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja osa kansalaisistamme majoittavat tai piilottelevat niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Lisäksi osa näistä kansalaisistamme häiritsevät tahallisesti viranomaisia toteuttamasta tehtäviään, hankaloittamalla pakkopalautuslentojen toteuttamista, mielenosoituksilla, sekä antamalla kielteisten turvapaikkapäätösten saaneille henkilöille ohjeita, kuinka käyttäytyä lentokoneessa, jotta se ei voisi edes nousta ilmaan.

Ei siis ole mikään ihme, että Suomessakin koettiin ensimmäinen jihadistinen terroriteko. Nämä ”kultamunat” kun ovat poliitikkojemme ja suvakkien (good-doers) suojeluksessa. Samaan aikaan kun, tavallinen kansa ja oikeat pakolaiset tuntevat olonsa turvattomaksi maassamme.

Tämä vuosi on Suomelle monella tavalla merkittävä. Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden valmistelusta ja koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke. Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat kuitenkin pöyristyttävää luettavaa, rahaa on jaeltu auliisti joka puolelle hankkeisiin, joiden ei pitäisi ainakaan nimensä perusteella liittyä Suomen itsenäisyyteen millään lailla. Osa hankkeista tuntui olevan jopa sellaisia, joissa Suomen historiaa suorastaan yritetään kirjoittaa uudelleen. Monikulttuurisuuden pakkosyöttäminen tuntuu olevan yhteinen nimittäjä useille hankkeille.

Luettelen muutamia pöyristyttävimpiä:

Koodaribussi Afrikassa, 30 000€

Miten joku Afrikassa pyörivä bussi ja sen tukeminen liittyy Suomen 100-vuotisjuhlaan. Onko siellä paljonkin suomalaisia koodareita?

 

Startup Refugees, 150 000€

Miksi ihmeessä juhlavuoden rahoja ohjataan turvapaikanhakijoiden StartUp-yrityksiin, kun sellaiset eivät millään tavalla kuulu Suomen 100-vuotiseen historiaan?

Suomalaisuuden uudelleenmäärittely, 50 000€

Ilmeisesti 100 vuoden aikana muodostunut suomalaisuus on joillekin niin karvasta kalkkia, että se pitää määritellä uudelleen?

 

Pääkaupunkiimme Helsinkiin on myöskin suunnitteilla suurmoskeija. Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 110–140 miljoonaa euroa, josta suurin osa on saatavissa Persianlahden maista. Varainhankinnan järjestäjä on Bahrain, joka koordinoi rahoitusta ja rahoittaa moskeijan imaamien koulutusta. Rahoitus tulee tiettävästi Saudi-Arabiasta ja islamin konservatiivisinta tulkintaa edustavista arabiliikemiehistä.

Hankkeen tiedottaja Pia Jardi on kertonut suunnitellun moskeijan kooksi noin 3 000 neliötä, jonka lisäksi siihen liittyisi 15 000 neliön monitoimikeskus, joka sisältäisi muun muassa kulttuuri-, liikunta-, sosiaali- ja koulutustiloja.

Saksan tiedustelupalvelu kirjoitti hiljattain raportin, jossa todettiin yhteys ääri-islamistisen ajattelun ja Arabian niemimaalta lähtöisin olevan rahoituksen välillä. Rahoituksella on tarkoitus ostaa vaikutusvaltaa ja sillä pyritään vaikuttamaan islamistiseen ajatteluun Suomessa.

Päätöksen tontinvarauksesta suurmoskeijahanketta varten Helsingin kaupunki tekee syksyllä 2017. Mikäli päättäjämme antavat luvan rakentaa tällaisen islamistikeskuksen maahamme, on Suomi matkalla kohti tuhoaan. Tällaisen jihadistikeskuksen rakentamiselle ei saa missään nimessä antaa lupaa. Pidetään edes Suomi puhtaana näistä syöpäpesäkkeistä!

Eurooppalaiset poliitikot ovat rouva Merkelin johdolla hyvää vauhtia tuhoamassa Eurooppaa. Keskustelin viime viikolla oikeiden pakolaisten kanssa, jotka olivat joutuneet pakenemaan kotimaastaan väkivaltaista islamia. Yhdeltä heistä oli kotimaansa vankilassa vedetty kaikki varpaankynnet irti ja hän oli saanut kuukausien ajan, päivittäin sähköshokkeja. Yksi heistä sanoi, että hän ei tajua, miksi suomalaiset eivät tajua, mitä maassamme on tapahtumassa. Hekään eivät ymmärtäneet, miksi Suomesta lähteneet, Isikseen liittyneet henkilöt, pitäisi toivottaa tervetulleeksi takaisin maahamme, ja yrittää “sopeuttaa heidät” takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan. He eivät ymmärtäneet, miksi päästimme maahamme kymmeniä tuhansia “pakolaisia”, jotka olivat “kadottaneet” paperinsa matkalla. He olivat yhtä huolissaan näistä asioista kuin sinä ja minä.

Suomessa vihreät ja vasemmistolaiset ovat huolissaan ”jihadistien ihmisoikeuksista”. Missä ovat tavallisten ihmisten ihmisoikeudet? Oikeus turvalliseen elämään. Irakin Pääministeri Haidar al-Abadi sanoi eräässä pressitilaisuudessa, että “Irakissa me tapamme terroristit, emme neuvottele näiden kanssa.” Minustakaan ihmisoikeudet eivät enää kuulu jihadisteille. Heille kuuluu ainoastaan oikeus kuolla ja mädäntyä helvetissä.

”The refusal of the Western elite class to protect their nations from jihadist infiltration is the biggest betrayal in history.”

Mitä me voimme tehdä? Meidän tulee jatkaa omaa työtämme rauhanomaisesti kuten tähänkin asti, vaikka tietyt tahot pitävät meitä vaarallisina natseina, mutta jihadistit saavat kävellä vapaina kaduillamme.

Meidän tulee edelleen kertoa kansalle rehellisesti tosiasioista, kun mediatalot eivät halua tai uskalla tai he yrittävät salata ja vääristellä tosiasioita. Meidän tulee tiivistää yhteistyötämme. Yhteistyö on meidän ainoa pelastuksemme. Pelkään pahoin, että tulevaisuudessa tulee aika, kun kansamme pettäneet poliitikot ja suvakit huomaavat tehneensä pahoja virheitä. Tulevatko he silloinkaan sitä myöntämään? Tuskinpa vain. Kansa kyllä muistaa ja heidät kaikki tullaan tuomitsemaan ankarimman mukaan maanpetoksista.

Tämän jälkeen luodaan uusi perusta uudelle Euroopalle, kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka kunnioittavat länsimaalaisia elämäntapoja, arvoja ja perinteitä, ilman terrorismin pelkoa. Se tulee olemaan pitkäjänteisen työmme palkkio!

Together, we will make Europe great again!

Haluatko islamistikeskuksen Suomeen?

Vastustamme Suomeen suunnitteilla olevaa suurmoskeijaa/islamistikeskusta.

Islam ja demokratia ovat ristiriidassa keskenään, eikä tiukka islam siksi sovi länsimaiseen hyvinvointivaltioon.

Koraania tulkittaessa mm. tasa-arvokysymykset, valtion rooli ja perintökysymykset ovat selkeästi eri lailla kuin suomalaisessa kulttuurissa.

Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että tällainen arabimaiden rahoittama moskeija ei edusta kaikkia muslimeja. Moskeijan edustama islam on aina rahoittajamaiden näkemyksen mukainen. Tästä myöskin Suojelupoliisi on huolissaan. 21 kansanedustajaa on allekirjoittanut kysymyksen Helsingin mahdollisen suurmoskeijan vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen.

Shiialaisen Resalat-yhdyskunnan kulttuurisihteeri Madjid Bahmanpour on pohtinut sitä, miksi suurmoskeijaa pitää valmistella salassa? Hänen mielestään tässä ei ole kyse shiiojen ja sunnien väleistä, vaan valtataistelusta jossa salafistit yrittävät houkutella sunneja mukaansa.

Maahanmuuttajien eriytyminen omiin tiloihinsa ei lähtökohtaisesti edistä integroitumista.

Päivi Räsänen on sitä mieltä, että rinnakkaisen islamilaisen yhteiskuntajärjestyksen syntymistä tulee välttää viimeiseen asti.

Useat Euroopan valtiot, kuten Belgia ovat pitkään yrittäneet avokätisellä suvaitsevaisuudella kotouttaa muslimitaustaisia maahanmuuttajia.
Tulokset ovat päinvastaisia kuin tavoiteltu rauhaisa rinnakkaiselo.

Mikäli päättäjät hyväksyvät tällaisen keskuksen rakentamisen maahamme, tulevat he samalla hyväksyneeksi kansakuntamme astumisen tuhon polulle.

Tämän asian vuoksi, pyydämme kaikkia suurmoskeijahankkeen vastaisia henkilöitä, uskonnosta tai taustastaan huolimatta, kokoontumaan kanssamme 19. elokuuta hankkeen vastaiseen, rauhanomaiseen mielenosoitukseen Helsinkiin.
Tapahtumapaikaksi on suunniteltu Senaatintoria.

Tilaisuus on päihteetön, ja toivomme sinun kunnioittavan tätä. Päihtymiseen tarkoitettu aika on sitten jälkipeleissä tapahtuman jälkeen.
Rasistisia puheita tai mielenosoituskylttejä ei tulla hyväksymään paikan päällä. Rasismilla emme edistä asiaamme mitenkään.
Islamin/suurmoskeijakeskuksen kritisoiminen ei kuitenkaan ole rasismia.

Toivomme runsasta osanottoa!

Finnish Defence League Ry

Linkki tapahtumasivulle Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1567972173501626

Tapahtumaa tukee Kansallismielisten Liittouma!

 

 

In english:

To our friends abroad!
We are resisting grand mosque/islamist center which is planned to build in Finland.
Islam is in conflict with democracy and it doesn’t fit in with western welfare state.
For example, equality, role of the state and inheritance are very dissimilar by construing Qur’an than they are in Finnish culture.
Welat Nehri, the chairman of Kurdish association in Finland says that mosque funded by Arab countries is not representing all muslims. Islam represented by mosque is always in accordance with it’s funders. Finnish Security Intelligence Service is also worried about this and 21 members of parliament have signed a question about grand mosques effect on internal security.

Madjid Bahmanpour, Secretary of Cultural Affairs in shiite Resalat-community is wondering why grand mosque is being prepared in secret. According to him this is not about relations between sunnis and shi’as, but struggle for power and salafists trying to persuade sunnis.

Basically immigrants’ seclusion to different facilities is not helping integration.
According to Päivi Räsänen, growth of collateral islamic social order should be prevented to the last.

Belgium and many other European countries have tried to integrate muslim immigrants with generous tolerance for a long time. The results are opposite to targeted peaceful coexistence.

If our decision-makers accept building grand mosque to our country, they will also accept our nation stepping on the path of destruction.

Because of this we convene all persons who are resisting grand mosque plan regardless of religion or background with us to peaceful demonstration against this plan in Helsinki, 19th of August. The location of our event will be Helsinki Senate Square.

The event is sober and we wish everybody will obey this rule. There will be time for getting drunk in aftermath.
Racist speeches or signs are not allowed in our event. Racism is not helping our matter.
Criticism of islam and grand mosque is not racism, though.
We wish a lot of participation!
Finnish Defence League Ry

Palautetta “Suomen Breivik” -kirjoituksesta

Olemme saaneet palautetta koskien Vieraskynän kirjoitusta “Suomen Breivik syntymässä?”

Eräät kansalaiset ovat olleet yhteydessä kun ovat olleet huolissaan siitä mitä tuolla alla olevalla kirjoituksella halutaan sanoa.
Nyt pitää olla TODELLA HUOLISSAAN. Eräät henkilöt eivät siis ymmärrä, mitä kirjoituksella halutaan sanoa?
Itse ymmärsin heti kun luin tekstin kertaalleen.

Me kansallismieliset olemme jo pitkän aikaa varoitelleet tietyistä asioista, jotka ovat vakava uhka maamme turvallisuudelle.
Tästä hyvästä me olemme maahanmuutto- ja islamkriittisinä saaneet palkinnoksi natsi- ja rasistileimoja.
(kyllä, myönnän että oikeitakin rasisteja on olemassa, natseja ei – yhtään polttovalmista uunia en ole nähnyt)
Kukaan järkevä kansallismielinen ei hyökkää Breivikin tavoin kenenkään viattoman päälle, oli hän sitten uskonnoltaan tai ihonväriltään mikä tahansa.
Me olemme kuitenkin nostaneet esiin maamme turvallisuudelle oikeasti vaarallisia uhkatekijöitä. Ja sitten vielä kysytään, että onko tilanne todella niin huono, että Suomen Breivik voisi syntyä.
Voi jeesus. En osaa sanoa tähän enää mitään…mietipä ihan itse…

Vieraskynän kirjoitus on kuvitteellinen, tietenkin. Kirjoituksessa on kuitenkin tuotu esiin näkökohtia, jotka ovat maamme turvallisuudelle vakava uhka,
ja joihin sen enempää viranomaiset kuin poliittiset päättäjätkään eivät ole halukkaita tarttumaan. Vieraskynän huoli on kuitenkin aiheellinen!

Kukaan järkevä kansallismielinen ei myöskään toivo Suomen Breivikin syntymistä. Sellaisen syntyminen on kuitenkin erittäin mahdollista.
Johan jo jokin aika sitten pidätettiin henkilöitä, jotka suunnittelivat yliopistoon joukkosurmaa. Pahoittelen voimasanojen käyttöä tässä omassa kirjoituksessa,
mutta on se nyt s****na, jos viranomaiset ja poliitikot eivät ole tosissaan ottaneet huomioon sitä, mitä maassamme on juuri tällä hetkellä tapahtumassa!
Pidetään “rasismin vastaisia viikkoja” ja puhutaan liiba-laabaa sillä aikaa, kun heidän pitäisi tosissaan toimia tämän maan turvallisuuden puolesta!
Ei jum****ta! Ilmeisesti tässäkin maassa pitää jotakin ikävää sattua, ennen kuin viranomaiset ja päättäjät hieraisevat unihiekat silmistään!
Ja tapahtuuko senkään jälkeen mitään? En osaa sanoa.

Odotan mielenkiinnolla Vieraskynän seuraavaa kirjoitusta.

Ystävällisin terveisin,

Jukka Ketonen
Puheenjohtaja

Finnish Defence League Ry

Vieraskynä – Suomen Breivik syntymässä?

Tapahtumat entisessä lintukodossamme ovat luomassa ihan omaa Breivikiä.
Suomen Breivik on jo kauan seurannut erilaisia some-ryhmiä, kotimaisia ja ulkomaisia.
Hän on seurannut hyvin huolissaan myös kotimaisten ja ulkomaisten (vale)medioiden(kin) uutisia.
Hän on kiinnittänyt huomiota eri poliitikkojen, pastorien, yhdistysten ja järjestöjen sanomisiin ja toimintaan.
Hän on erityisesti kiinnittänyt huomion punavihermädättäjäpoliitikkojen lausuntoihin.
Hän lukee päivittäin Rasmus-ryhmän julkaisuja ja kommentteja. Hän tarkkailee näiden facebook-profiileja ja tekee merkintöjä.
Hän lukee päivittäin myöskin MV-Lehdessä julkaistuja juttuja, vaikka tietääkin että osa niistä on tehty erittäin provosoivassa mielessä.
Hän ei kannata Ilja Janitskinia presidentiksi, koska hän on kansallismielinen ja fiksu – mutta ei mikään typerys.
Hänellä ei ole välttämättä Facebookissa montaa ystävää, sillä hänen aikansa menee valmisteluihin ja tiedusteluihin.
Hänellä voi olla oma perhe.

Hän on huolissaan siitä, kuinka pääministeri Juha Sipilä kutsui maahamme yli 30.000 vierasta elätettäväksi, koska osa näistä vieraista on todettu vaarallisiksi.
Hän ei hyväksy näitä maassamme olevia vieraita, joiden avulla eliitti tahkoaa itselleen rahaa, samalla kun oma kansa jonottaa ruokajonoissa.
Hän ei ymmärrä,
-miksi vieraat on asetettu etusijalle ja korotettu kunniakansalaisiksi.
-miksi 15.000 hyödyllistä idioottia toivottivat konsertin kera kaikki tulijat tervetulleiksi.
-miksi nämä vieraat rumentavat Helsingin keskustaa leirillään, vaatien suomalaisia pyörtämään laillisesti tehtyjä päätöksiä.
-miksi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ei saa näitä vieraita poistettua paikalta.
-miksi vieraiden joukossa ei ole montaakaan naista tai lasta.
-miksi parhaassa iässä olevat miehet eivät ole puolustamassa kotimaataan hengellään, vaan nämä vieraat mieluummin yrittävät muka tappaa itsensä maassamme.
-miksi telttaleirissä olevien henkilöllisyyttä ei ole tarkastettu poliisin toimesta, vaikka joukossa voi olla laittomasti maassamme oleskelevia ihmisiä.
-miksi pastorit kuten Marjaana Toiviainen ja muut “hyvää tarkoittavat” idiootit ovat Rautatientorin leirillä viihdyttämässä ja tukemassa näitä karkureita.
– miksi kirkko suojelee laittomasti maassamme olevia henkilöitä.
-miksi Isis-joukoista takaisin palaaville hirviöille ollaan rakentamassa suojaverkostoa, jolla nämä hirviöt pitäisi muka sopeuttaa takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan.
-miksi paperittomille tarjotaan ilmaista terveydenhoitoa ja miksi heistä ei voida ilmoittaa poliisille.
-miksi päättäjät eivät ole valmiita perustamaan kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin, että kansalaisten turvallisuus paranisi.
-miksi toiset poliitikot kuten Helsingin pormestariehdokas Anni Sinnemäki, ovat niin innoissaan suurmoskeijahankkeesta, jonka rahoitus osittain tulee Bahrainin kuninkaalta, sekä muilta epäillyttäviltä tahoilta.
-miksi osa päättäjistä ja suvaitsevaisto haluavat tarkoituksellisesti olla tuhoamassa tätä maata, joka on pitkään ollut kantasuomalaisille turvallinen.
-MIKSI OSA POLIITIKOISTA EI HALUA PUOLUSTAA MAASSAMME ASUVIA KANTASUOMALAISIA JA MAAHAMME AIEMMIN SAAPUNEITA, ARVOIHIMME SOPEUTUNEITA IHMISIÄ.

Hän ei ymmärrä, ja hän on vihainen. Ja hän ei jaksa enää. Hänen selkärankaansa on venytetty jo liian pitkään. Hän on valmistautumassa.
Ja kun hän on valmis, jälki ei tule olemaan kaunista.

Suomen Breivik on syntynyt?

Tieto lisää tuskaa II

Puheenjohtajan puhe:

“Kiitos järjestäjille tästä tilaisuudesta päästä puhumaan maatamme uhkaavasta suurmoskeijahankkeesta.

Kiitos myös siitä, että kukaan keskustelijoista ei käsittääkseni jäänyt minun takiani pois tilaisuudesta. Näinkin on joskus tapahtunut.

Olen tullut puhumaan teille suurongelmasta. Voidaan myöskin puhua suuronnettomuudesta, joka tulee kohtaamaan koko maatamme, mikäli helsinkiläiset päättäjät tekevät virhearvioinnin. Continue reading “Tieto lisää tuskaa II”

Suurmoskeijalle EI

Ei suurmoskeijaa Suomeen

Tässä muutama huomattavan tärkeä pointti koskien suurmoskeija/dialogikeskusta:

Shiialaisen Resalat-yhdyskunnan kulttuurisihteeri Madjid Bahmanpour on pohtinut sitä, miksi suurmoskeijaa pitää valmistella salassa? Hänen mielestään tässä ei ole kyse shiiojen ja sunnien väleistä vaan valtataistelusta, jossa salafistit yrittävät houkutella sunneja mukaansa. Continue reading “Suurmoskeijalle EI”

Tieto lisää tuskaa II

Suosittelemme:

Tieto lisää tuskaa II järjestetään lauantaina 25.2.2017 Ravintola Kaisaniemessä alkaen kello 17:30. Salin ovet avataan vieraille kello 17:00. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin kolme tuntia, jonka jälkeen vapaata keskustelua voidaan jatkaa aina kello 23:00 saakka. Tapahtumassa ei ole ruokailumahdollisuutta. Anniskeluoikeudet löytyvät. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen, narikkamaksu on 2,5€ per henkilö. Tapahtumassa puhujina Kristiina Ojuland Virosta, Veera Ruoho, Marko Hamilo, Tiina Keskimäki ja Jukka Ketonen. Tervetuloa kuulemaan yhteiskunnassamme vellovista ongelmista, löytämään ratkaisuja niihin ja viettämään mukavaa lauantai-iltaa asioista keskustellen samanhenkisten ihmisten parissa!

Facebook:  https://www.facebook.com/events/234736990318578/