Isis

Onko ISIS ylipäätään tehnyt mitään väärää?

Esitettyyn kysymykseen on kaksi erilaista vastausta, nämä vastaukset kumpuavat kahdesta eri näkökulmasta, joilla kummallakin on omat kannattajansa. Ensimmäistä vastausta kannattavat suurin osa sivistyneistä ihmisistä, sekä myös yleinen moraalikäsitys. Toista vastausta kannattaa Islamin Allah.

Ensimmäisellä joukolla on esittää faktoja siitä, että ISIS on tappanut ja vahingoittanut viattomia ihmisiä, ISIS on ottanut naisia ja tyttöjä seksiorjikseen, ISIS on julmalla tavalla tuonut surua ihmisille; tästä voimme vain päätellä, että ISIS on tehnyt paljonkin väärää! Tämä väite ei kuitenkaan merkitse Allahin näkökulmasta mitään, kuten hän selvästi sanoo Koraanissa:

“Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.”
(Lehmän suura, jae 216)

 

Aiomme tämän takia tutkia tässä artikkelissa mikä oikeasti on Allahin mielipide ISIS operaatioista. Haluamme selvittää ovatko ISIS ja muut samankaltaiset ryhmittymät kuten Al-Qaeda, Boko-Haram sekä Al-Shabaab oikeassa vai väärässä Allahin mukaan. Aiomme paljastaa joitakin merkityksellisiä Allahin omia sanoja. Loppujen lopuksi lukijat saavat itse päättää lukemastaan.

 

”Uskovaiset sanovat: »Miksi ei ole yhtään suuraa ilmoitettu?» Mutta kun selkeä suura ilmoitetaan ja siinä mainitaan taistelu, näet kuinka ne, joiden sydämessä on sairaus, katsovat sinuun niinkuin se, jonka valtaa kuoleman uupumus. Voi heitä silloin!
Kuuliaisuus ja lempeä sana sopisi heille paremmin; mutta kun asia on päätöksessä, olisi heille totisesti parempi, jos he pysyisivät Jumalalle uskollisina.

Mutta jos teillä olisi valta, tekisitte varmasti ilkitöitä ja katkoisitte sukulaisuussiteenne.”
(Muhammadin suura, jakeet 20-22)

 

”Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää.
He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole mitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskon sanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivat hankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä he muuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänen lähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heille olisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumala langettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa, eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.”
(Katumuksen suura, jakeet 73, 74)

 

”Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia.

Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.

Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias.

Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan.

Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa.”
(Lehmän suura, jakeet 190-194)

 

 

”Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.»

Ja tämä siksi, että he niskoittelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, sillä jos joku niskoittelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan.

Tässä on rangaistus teille; maistakaa sitä siis! Uskottomia varten on tulen tuska.

Te, jotka uskotte. kun kohtaatte uskottomia taistelutantereella, älkää kääntäkö heille selkäänne.

Sillä se, joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä, paitsi sotaliikkeen yhteydessä tai yhtyessään omiensa ryhmään, vetää totisesti päällensä Jumalan vihan; hänen olinpaikakseen tulee helvetti, ja kurjaa on joutua sinne.

Ette te (muslimit) surmanneet heitä, vaan Jumala heidät surmasi; etkä sinä (Muhammed) ampunut, kun joustasi käytit, vaan Jumala ampui, sillä hän halusi koetella oikeauskoisia suosiollaan. Jumala on totisesti kuuleva, tietävä.

Niihin kuuluvat nekin, jotka tekivät kanssasi sopimuksen ja sitten rikkoivat sopimuksensa joka kerta, eivätkä mitään kunnioita.

Jos saat heidät sodassa vangiksi, tee heistä varoittava esimerkki, jotta heidän seuraajansa ottaisivat varoituksesta vaarin.”
(Sotasaaliin suura, jakeet 12-17, 56-57)

 

”Profeetta, taistele sitkeästi epäuskoisia ja tekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan; heidän olinpaikkansa on oleva helvetti. Kurja on moinen määränpää.”
(Kiellon suura, jae 9)

 

”Sano niille, jotka eivät usko, että jos he herkeävät epäuskostaan, annetaan heille heidän entiset tekonsa anteeksi, mutta jos lankeavat uudelleen, niin on entisten rangaistus heidän silmiensä edessä.

Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät.”
(Sotasaaliin suura, jae 38,39)

”Taistelkaa heitä vastaan, Jumala rankaisee heitä teidän kädellänne ja saattaa heidät häpeään; Hän auttaa teitä vastustaessanne heitä ja parantaa oikeauskoisten rinnat.”
(Katumuksen suura, jae 14)

”Taistele siis, Muhammed, Jumalan asian puolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannusta oikeauskoisia! Ehkä Jumala lannistaa uskottomain mahdin. Jumala on mahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Jumala on kaikissa asioissa tietävä, viisas.”
(Naisen suura jakeet 84,24.)

 

”Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.”
(Katumuksen suura, jakeet 29, 123)

 

”Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Jumala on pitkämielinen, laupias.”
(Pöydän suura, jae 33, 34)

 

Kuten voi todeta Allahin vastaus ISISin toimista on kristallinkirkasta. Useat Koraanin jakeet todistavat tämän, ISIS täyttää Allahin tahdon. Toisaalta Koraani on Islamilaisen opin päälähde ja tämän artikkelin johtopäätös on että ISIS on Islamin todellinen versio eikä Allahin silmissä ISIS tee mitään väärää. Kun kirja itsessään tukee väkivaltaista toimintaa, jihadia sekä kovuutta epä-yhteiskuntaa kohtaan. Iranilainen sananlasku sanookin ”Samaa nestettä tulee purkista ulos, mitä sen sisällä on”.

On vielä syytä korostaa että heidän on mahdollista käyttää aikaa, voimia sekä rahaa Allahin sanan vakiinnuttamiselle, näyttääkseen meille Islamin kauniit kasvot. Sivuuttamalla tuota tosiasiaa emme voi muuttaa sitä.

Reference for the Quranic Verses that have been used in this article:
http://www.parsquran.com/eng/.

Suomalainen koraaninkäännös: http://www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

 

Written by/Kirjoittanut: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). December 19, 2017. All rights reserved/Kaikki oikeudet pidätetään.

Dovalpa

Sano EI Suurmoskeijalle, se on Dovalpa.
Written by: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). Dec 09, 2017. All rights reserved.

 

Dovalpa on Iranialaisissa taruissa esiintyvä kuvitteellinen olento. Tällä olennolla on samankaltainen vartalo kuin ihmisellä, mutta sen kaksi jalkaa ovat liian pitkät liian irralliset ja liian joustavat, jottei tämä olento kykene kävelemään. Dovalpat istuskelevat metsäpolkujen läheisyydessä metsästääkseen ihmisen.” 

Nähdessään lähistöllä kulkijan hän kertoo kuinka on kykenemätön kävelemään ja pyytää kantamaan itsensä kotiin. Kulkijan katsoessa Dovalpan viattomia ja ystävällisiä kasvoja päättää hän auttaa tätä, ottaa Dovalpan hartioilleen ja aloittaa kulkemisen. 

Istuessaan turvallisesti ihmisen harteilla kiertää Dovalpa pitkät säärensä ihmisen niskan ja kehon ympärille. Tämän jälkeen Dovalpa kiristää jalkojensa otetta tuottaakseen kipua kantajalleen. Silloin se kertoo ihmiselle: ”Minulla on valta sinusta ja sinun täytyy kuunnella käskyjäni, ellet halua minun tuottavan lisää kipua sinulle”. 

Silloin ihminen tajuaa tulleensa pahasti huijatuksi. Tästä eteenpäin ihminen elää ja työskentelee Dovalpalle. Dovalpan mielitekoihin kuuluu hedelmien syönti suoraan puusta istuessaan ihmisen hartioilla. Ihmisorjan täytyy valmistaa Dovalpalle ruokaa sekä viedä hänet minne ikinä tämä haluaa mennä. Dovalpa rakastaa orjansa käskyttämistä kunnes orja lopulta kuolee uupumukseen. 

Taru kertoo meille kuinka ihminen pääsi lopulta viinin avulla eroon olennosta. Hän teki viiniä ja tarjosi sitä Dovalpalle. Dovalpan humaltuessa sen jalkojen ote irtoaa ja ihminen vapautuu sen vallasta.

 

Tässä artikkelissa haluamme tuoda esille sen seikan, että Suurmoskeijan rakentaminen on sama kuin Dovalpa istuisi maan olkapäille. Syy tälle väittämälle on se, että Islamin opilla on kahdet kasvot.. Yhdet kasvot ovat ystävälliset, onnelliset ja rauhalliset. Nämä kasvot näyttäytyvät silloin kun Islamilla ei vielä ole tarpeeksi valtaa tietyllä alueella. Surullista mutta totta niin nämä ovat Islamin valheelliset kasvot. Uskonnon keino näyttääkseen pieneltä lempeältä Dovalpalta.

 Islamin toiset kasvot näyttäytyvät moskeijoiden ja Islam-keskusten saadessa enenevässä määrin lisää valtaa. Tässä vaiheessa ilmenevät Islamin todelliset kasvot. Ne ovat villit, kovat sekä julmat. Islam alkaa kontrolloimaan yhteiskuntaa muuttaen yhteiskuntarakennetta. Tästä eteenpäin Islamin pyrkimyksenä on lisätä Islamiin liittyvien asujen käyttöä sekä uskonnon tapoja yhteiskunnassamme.

 

Dovalpasta tulee maan hallitukselle kallis lasku. Islamin todelliset kasvot tuovat tullessaan ei toivottuja muutoksia paikallisen väestön todistaessa tapahtumaa. Islamin oppien levittäminen luo ristiriidan kansan keskuudessa, koska Dovalpa ei pidä uskottomista.

 

Suurmoskeija suosii Hijabin käyttöä, mutta koulun opettajat eivät käytä sitä. Dovalpa haluaa perjantait vapaiksi, mutta tähän ei suostuta. Suurmoskeija vihaa sianlihaa, alkoholia sekä yökerhoja. Kaupungin valoissa siintävät kuitenkin sianliha, alkoholi sekä yökerhot. Saadakseen vaatimuksensa läpi käyttää Dovalpa pitkiä sääriään hyväkseen. Jihadistit ilmaantuvat paikalle täyttääkseen Suurmoskeijan vaatimukset. Kun jihadistit aloittavat toimintansa niin me tiedämme miten tuolle maalle käy..

 

Todistaaksemme, että Islam käyttäytyy kuin Dovalpa esitämme teille tämän artikkelin lopussa neljä Koraanin jaetta. Kaksi ensimmäistä jaetta osoittavat meille Islamin lempeät ja vääristyneet kasvot. Kaksi jälkimmäistä jaetta osoittavat Dovalpan todelliset kasvot.

 

Laupeimman armahtajan palvelijoita ovat ne, jotka nöyrinä vaeltavat maan päällä ja tietämättömien heitä puhutellessa lausuvat: »Rauha!
(Koraani suura 25, jae 63) 

Älkää häväiskö niitä, joita he rukoilevat Jumalan rinnalla, jotteivät he kiivaudessaan ja ymmärtämättömyydessään häväisisi Jumalaa. Niin olemme jokaiselle kansalle kaunistanut heidän tekonsa; onhan heidän senjälkeen palattava Herransa luo, ja Hän on julistava heille, mitä he ovat tehneet. (Koraani suura 6, jae 108).

 

Kaikki, mitä on taivaassa, ja kaikki, mitä on maassa, julistaa Jumalan kunniaa, sillä Hän on kaikkivoipa, viisas.

Hän ensimmäisessä maastamuutossa karkoitti kodeistaan ne Pyhän kirjan saajista , jotka olivat epäuskoisia. Te ette luulleet, että he siirtyisivät pois, ja he uskoivat, että heidän linnoituksensa suojelisivat heitä Jumalaa vastaan, mutta Jumala tuli heidän luokseen sieltä, mistä he eivät odottaneet, ja nosti pelon heidän sydämiinsä, niin että he hävittivät talonsa omin käsin ja uskovaisten avulla. Ottakaa siis tästä oppiaksenne te, joilla on silmät.

Ja ellei Jumala olisi määrännyt heille karkoitusta, Hän olisi varmasti antanut heille kärsimyksiä tässä maailmassa; ja tulevassa elämässä heitä odottaa tulen tuska

Näin on, koska he vastustivat Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa; sillä jos joku vastustaa Jumalaa, on Jumala totisesti ankara rangaistessaan.(Koraani Suura 59, jakeet 1-4).

 

Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.
(Koraani Suura 9, jae 5)

 Sitten palaamme ydinkysymykseen: Kuka pystyy takaamaan sen, ettei Helsingin Suurmoskeijasta tule yhteiskunnalle samanlaista uhkaa kuin Dovalpasta?

 

 

Kirjoittanut: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). Dec 09, 2017. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suurmoskeijahanke

Päättävätkö helsinkiläiset virkamiehet tuhota kansakuntamme ja lastensa tulevaisuuden? Syöpäkeskushanke näyttää etenevän?
https://yle.fi/uutiset/3-9966033

Keskisuomalaisen artikkeli

Ottavatko virkamiehet myöhemmin vastuun tästä, mikäli he suostuvat tähän? Kuinka he selittävät lapsilleen ja lapsenlapsilleen, että olivat osallisina tähän jihadistikeskushankkeeseen?
Kaupunginhallituksen jäsenten tiedot löytyvät täältä, mikäli joku haluaa lähettää heille terveisiä:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jasenet/

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta käsittelee asian ensin. Heidän yhteystietonsa löydät täältä:

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/yhteystiedot

Ostakaa, ostakaa!

 

Ota tämä tuote, se on hyväksi sinulle!

(Written by: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). November 6, 2017. All rights reserved.)

Vaikkakin olen itse kärsinyt sen sivuvaikutuksista.

 

Tässä kirjoituksessa aiomme aluksi käydä läpi keskustelun kahden henkilön välillä. Toinen heistä käyttää tiettyä vitamiinia ja uskoo vakaasti siihen. Hän kokee velvollisuudekseen suositella sitä muille, jotta hekin alkaisivat käyttämään juuri sitä tuotetta.

Toinen heistä ei tiedä mitään tuosta vitamiinista, mutta hän on kohderyhmä asiakas myyntiedustajalle. Hänestä saattaa tulevaisuudessa tulla tuotteen kuluttaja, kunhan myyjä suostuttelee.

Lyhyesti, keskustelu myyntiedustajan, (henkilö M) ja kohderyhmän asiakkaan välillä. (henkilö C).

 

M: Hyvää päivää olisiko sinulla hetki aikaa keskustella kanssani?

C: Kyllä, kuinka voin olla avuksi?

 

M: Haluaisin esitellä sinulle tämän taivaallisen hyvän vitamiinin.

C: Käytätkö sitä itse?

 

M: Kyllä, uskon siihen hartaasti ja vakavasti. Olen myös uskollinen tälle tuoteryhmälle. Sitä paitsi minähän myyn tätä. Kotikaupungissani suurin osa ihmisistä käyttävät tätä vitamiinia.

C: Miksi lähdit kotikaupungistasi jos sinulla kerran oli käytössäsi niin upea tuote?

 

M: Tätä tuotetta on saatavana ilmaiseksi kotikaupungissani. Lähdin kuitenkin maastani kun muut tämän tuotteen käyttäjistä uhkailivat minua.

C: Tarkoitatko että kuluttajat vahingoittavat toisiaan?

 

M: Täsmälleen. Tiedätkö, että tämä tuote on paras eikä siinä ole mitään huonoa. Se on 100 % hyödyllistä, koska se on siunattu. Meillä on myös pyhä kirja, minkä jumala on lähettänyt taatakseen tämän. Vääryys on ihmisissä. He käyttävät sitä väärin, koska eivät tiedä oikeaa ohjetta. En paennut kotikaupungistani, koska tässä tuotteessa olisi jotakin vikaa vaan ihmisten takia, jotka väärinkäyttivät sitä.

C: Hetkinen, pakenit kotimaastasi tuotteen haittavaikutuksien takia.
En ymmärrä, sillä jokaisen vitamiinin käytöstä on olemassa ohje. Kuinka sitten ihmiset väärinkäyttävät sitä? Eivätkö he tiedä väärinkäyttävänsä sitä?

 

M: Ei, ei. He luulevat käyttävänsä sitä oikein ja että muut kuluttajat ovat väärässä.

C: No, mitenkä tiedät että he ovat väärässä ja sinä olet oikeassa?

 

M: Tällä tabletilla on tuhansia käyttäjiä ja suurin osa heistä ovat hyviä. Ainoastaan jotkut kuluttajat ovat tulleet hulluksi ja vahingoittavat muita. Tämän takia niin monen ihmisen, mukaan lukien itseni, oli paettava maastamme.

C: Anteeksi, mutta sanomassasi ei ole järkeä. Kenties tuhannet väärinkäyttävät sitä, mutta jotkut, kuten sanoit käyttävät sitä ohjeen mukaisesti.

Sen vuoksi, ehkä tuotteessa itsessään on jotain vikaa? Ehkä se ei ole kenenkään vika, vaan tuote itse on haitallinen?

 

M: Oletko rasisti?

C: Mitä tarkoitat? Miksi olet niin raivoissasi?

 

M: Kysyin sinulta, oletko rasisti?

C: Rauhoitu nyt. Mitä tekemistä rasismilla on keskustelumme kanssa? Tämän tuotteen myyntiedustajana yritit rohkaista minua käyttämään tätä vitamiinia. Minulla taas on täysi oikeus kysellä tuotteesta. Nyt sitten syytät minua rasismista, mikä on hölynpölyä. En välitä siitä pidätkö itse tästä tabletista, mutta silti yritit määrätä sitä minulle. Tällöin minulla on oikeus tutkia ehdotustasi. Mikäli tarpeellista voin jopa kritisoida sitä. Sinun ei tulisi ärsyyntyä ja alkaa huutamaan minulle. Kutsut minua rasistiksi ja luulen sen olevan tämän tuotteen sivuvaikutuksia.

 

M: Ok. Yritän parhaani mukaan todistaa sinulle, että tämä vitamiini ei ole lainkaan huono. Tosiasiassa se on paras lahja minkä olet ikinä elämässäsi saanut. Ole kiltti ja anna minulle toinen mahdollisuus todistaa se sinulle.

C: Ok.

 

M: Kuten sanoin monet käyttävät väärin tätä vitamiinia. Sen vuoksi toisten oli lähdettävä ennen kuin heidän kimppuunsa hyökättiin. Nyt voit kysellä minulta.

C: Mitä tuoteseloste sanoo?

 

M: Tiedätkö, olemme ainoat ketkä ymmärtävät ohjeen. Pahat ihmiset eivät ymmärrä ohjetta.

C: Mitä tarkoitat? Mikäli tuote on taivaallinen ja suoraan jumalalta niin kuinka on mahdollista että jumala ei ole kyennyt tekemään ymmärrettäviä ohjeita jokaiselle, jokaisella kielellä? Lasketko leikkiä?

 

M: Tiedätkö, se on Jumalan sanaa ja Jumalan sanat ovat erittäin monimutkaisia. Siksi niitä ei ole helppo ymmärtää. Toiset ymmärtävät ne väärin ja sen takia he myös käyttävät tuotetta väärin.

C: Kenties tuossa Jumalassa on sitten jotakin vikaa?

 

M: Hei, varo kieltäsi äläkä suhtaudu epäkunnioittavasti Jumalaani. Kunnioita hieman toisen uskoa.

C: Muistathan olevasi myyjä joka yrittää myydä minulle tätä tuotetta. Minulla on täysi oikeus kysellä eikä se ole epäkunnioittavaa. Onko tällä tuotteella kansainvälisiä käyttäjiä?

 

M: Kyllä on, tuhansia käyttäjiä ympäri maailman.

C: Onko olemassa sellaista maata missä yli 95 % väestöstä käyttää sitä?

M: Voi kyllä, monessakin maassa ympäri maailman.

C: Rehellisesti sanottuna, koska suutuit kyselyistäni, suhtaudun hiukan epäillen koko tilanteeseen. Sanoit että monessa maassa yli 95 % väestöstä käyttää tätä tuotetta. Voitko nimetä yhden maan, missä kansalaiset voivat vapaasti valita toisen tuotteen tämän sijaan? Saavatko he mainostaa toista tuotetta niin kuin sinäkin tässä?

M: Eivät!

C: Miksei, onko tässä tuotteessa jotakin huonoa?

M: Ei tietenkään! Taivas varjelkoon. Tässä tuotteessa ei ole mitään vikaa, mutta kun vastaan sinulle on minun huomioitava monta asiaa.

Sinulle on hyväksi käyttää tätä vitamiinia. Sinun on parasta olla mainostamatta toista tuotetta tai sinä et saa armahdusta kuollessasi. Vain minun jumalani tietää mikä on sinulle hyväksi. Käytämme tätä tuotetta, koska Jumalamme on hyväksynyt sen. Meitä ei myöskään haittaa ne jotka valitsevat toisen tuotteen, koska lopulta Jumalamme tuomitsee heidät.

Syy siihen ettei kukaan voi markkinoida toista tuotetta on siinä, että jotkut ovat tulleet hulluiksi käytettyään tätä tuotetta, eivätkä he salli muiden päättää itse. Nuo hullut hallitsevat monessa maassa missä on diktatuuri.

On myös toinenkin syy miksi ei tulisi mainostaa toista tuotetta. Tämän tuotteen käyttäjissä on muutamia kouluja käymättömiä, julmia käyttäjiä, jotka eivät salli muun tuotteen myynninedistämistä. Tämän tabletin ohjeen mukaan kukaan ei saa koskaan mainostaa muuta tuotetta. Mikäli he löytävät toisen myyntiedustajan, joka edistää toisen tuotteen myyntiä, he luultavasti tappavat hänet.

Tiedätkö, en ole samaa mieltä heidän kanssaan. He ovat niitä hulluja kuluttajia joista kerroin sinulle aiemmin. Heidän määränsä on alhainen tällä hetkellä. Eräät politiikotkin noissa maissa, väärinkäyttävät tätä tuotetta. Lyhyesti sanottuna tässä tabletissa ei ole mitään vikaa. Ongelma on niissä käyttäjissä, joilla on jokin poliittinen virka tai asema.

 

C: Kuulostaa pelottavalta käyttää tuotetta joka aiheuttaa edes pienen riskin hulluuteen joissain käyttäjissä. Entäpä jos käytän tätä, mutta haluankin myöhemmin lopettaa?

M: Koska sinun maassasi tämän tuotteen käyttö on vähäistä voit lopettaa käytön vapaasti.

 

C: Entäpä sinun maassasi, missä enemmistö käyttää sitä?

M: Mikäli otat tämän tuotteen on sinun aina oltava uskollinen sille.

 

C: Entä jos mielipiteeni muuttuu?

M: Joissakin maissa hallitus tai tämän tuotteen väärinkäyttäjät saattavat tappaa sinut uskottomuudesta tuotetta kohtaan.

Ei ole syytä lakata olemasta uskollinen tälle tuotteelle. On itsellesikin hyväksi mikäli jatkat tämän tuotteen käyttöä.. Tätä käyttämällä pääset taivaaseen ja joudut helvettiin mikäli et käytä tätä. Tämä on itsesi parhaaksi. On typerää lopettaa tämän tuotteen käyttö.

 

C: No nyt ymmärrän miksi sinun täytyi lähteä maastasi. Syynä olivat tämän tuotteen sivuvaikutukset.

Ei kiitos, en aio ikinä käyttää tätä tuotetta. Hyvästi!

 

Tässä oli keskustelu myyjän ja kuluttajan välillä. Tästä eteenpäin vaihdamme Islamin täksi tuotteeksi.

 

Tämän uskonnon leviämistä edistetään länsimaissa sijaitsevista moskeijoista. Länsimaalaiset ovat tämän kampanjan kohderyhmä. Länsimaalaiset ovat saaneet kuulla niin monia hyviä asioita Islamista kuten mm. että ”Islam on rauhan uskonto”. Tästä huolimatta suurin osa heistä eivät koskaan lue Koraania, mikä on Islamin ensisijainen opas.

 

Tämän vuoksi tarkastelemme muutamia jakeita tästä kirjasta, mitkä kuulostavat epäpyhiltä länsimaalaiselle. Tarkoituksena on osoittaa muutamia sivuvaikutuksia ja vaaroja tästä uskonnollisesta oppaasta. On lukijasta kiinni miten hän arvioi tämän epäpyhän uskonnon vaarat.

 

 

 1. Mahdollisuus jakaa väestö Allahin uskoviin sekä uskottomiin  (kafireihin) käy ilmi Koraanista.

”Some dispute about Allah, though they have neither knowledge nor guidance, nor an illuminating Book.  There is for him who turns his side to lead (others) astray from the Path of Allah, degradation in this life and We shall let him taste the punishment of the burning on the Day of Resurrection.”
(Quran Sura 22: AL-HAJJ (THE PILGRIMAGE), Verses 8, 9. Translation of Qarib)

 

Ihmisten keskuudessa on joku, joka kiistelee Jumalasta, vaikka on vailla tietoa ja johdatusta ja valaisevaa kirjaa.

Hän kääntää halveksien selkänsä johtaakseen toisia harhaan Jumalan tieltä. Häntä kohtaa häpeä tässä maailmassa, ja ylösnousemuksen päivänä annamme hänen maistaa palamisen tuskaa.

The pagans do not have any right to establish (and patronize) the mosque of God while they testify against their souls to its disbelief. Their deeds are devoid of all virtue and they will live forever in hell fire. Only those who believe in God, the Day of Judgment, perform their prayers, pay the religious tax, and have fear of God alone have the right to establish and patronize the mosque of God so that perhaps they will have the right guidance. Do you (pagans), because you served water to the pilgrims and constructed the Sacred Mosque, consider yourselves equal to those who have believed in God, the Day of Judgment, and have fought for the cause of God? In the sight of God you (pagans) are not equal to the believers. God does not guide the unjust.”
(Quran Sura 9: AL-TAWBA, BARA’AH (REPENTANCE), Verses 17 – 19. Translation of Sarwar)

 

Monijumalaisten (pakanain) ei sovi käydä Jumalan temppelissä, koska heidän epäuskonsa todistaa heitä vastaan. Turhiksi osoittautuvat heidän tekonsa, ja tulessa saavat he ikuisesti olla.

Jumalan temppelissä saa vain se käydä, joka uskoo Jumalaan ja viimeiseen päivään ja harjoittaa rukoilemista ja antaa säädettyjä almuja eikä pelkää ketään muuta kuin Jumalaa; siksi nämä ovat niitä, jotka saavat toivoa olevansa johdatuksen omia.

“Believers, do not consider the Jews and Christians as your intimate friends for they are only friends with each other. Whoever does so will be considered as one of them. God does not guide the unjust people.”
(Quran Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verse 51. Translation of Sarwar)

Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.

“Let not the believers take the unbelievers for friends rather than believers; and whoever does this, he shall have nothing of (the guardianship of) Allah, but you should guard yourselves against them, guarding carefully; and Allah makes you cautious of (retribution from) Himself; and to Allah is the eventual coming.”
(Quran Sura 3: AL-E-IMRAN (THE FAMILY OF ‘IMRAN), Verse 28. Translation of Shakir)

 

Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan . Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte.

 

 

 

 1. Taisteluiden ja konfliktien mahdollisuus eri väestöryhmien kesken lisääntyy Koraanin mukaan.

  “O Prophet, urge the believers to fight. If there are twenty patient men among you, you shall overcome two hundred, and if there are a hundred, they shall overcome a thousand unbelievers, for they are a nation who do not understand.”
  (Quran Sura 8: AL-ANFAL (SPOILS OF WAR), Verse 65. Translation of Qarib)

  Oi Profeetta, innostuta oikeauskoiset taisteluun! jos joukossanne on edes kaksikymmentä sitkeätä, voittavat he kaksisataa, ja jos joukossanne on sata, voittavat he tuhat niistä, jotka eivät usko, siksi että nämä ovat ihmisiä, joilta puuttuu ymmärrys.

  “Believers, why is it that when it is said to you: ‘March in the Way of Allah, ‘ you linger with heaviness in the land? Are you content with this life rather than the Everlasting Life? Yet the enjoyment of this life in (comparison to) the Everlasting Life is little. If you do not go forth, He will punish you with a painful punishment and replace you by another nation. You will in no way harm Him; for Allah has power over all things.”
  (Quran Sura 9: AL-TAWBA, BARA’AH (REPENTANCE), Verse 38, 39. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte! Miksi te niin kiinteästi maahan juututte, kun teitä käsketään lähtemään Jumalan retkelle? Oletteko enemmän mieltyneitä tämän maailman elämään kuin tulevan? Tämän maailman mukavuus on vain vähäpätöistä verrattuna tulevaan.

Jos ette lähde Jumalan retkelle, Hän on langettava teille tuskallisen tuomion ja valitseva sijaanne toisen kansan, ettekä te kykene vahingoittamaan Häntä vähääkään. Sillä Jumala pystyy tekemään kaikki halunsa mukaan.

In the verse below, the word “he” is Allah himself:

“He brought down from their fortresses those who had supported them from among the People of the (Jewish) Book and cast terror into their hearts, so that some you killed and others you took captive. He made you inheritors of their land, their houses, and their possessions, and another land on which you had never set foot before. Truly, Allah is Powerful over everything.”
(Quran Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verses 26, 27. Translation of Qarib)

Hän masensi nekin, jotka olivat saaneet kirjoituksen, ja kylvi kauhua heidän sydämiinsä; osan heistä te tapoitte ja loput otitte vangiksi.

Ja Hän antoi teille perinnöksi heidän maansa, asumuksensa, omaisuutensa ja nekin alueet, joihin jalkanne eivät vielä ole astuneet, sillä Jumalalla on valta yli kaiken.

“The believers are only those who believe in Allah and His Messenger then they doubt not and struggle hard with their wealth and their lives in the way of Allah; they are the truthful ones.”
(Quran Sura 49: AL-HUJRAAT (THE PRIVATE APARTMENTS), Verse 15. Translation of Shakir)

Uskovaisia ovat vain ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa eivätkä epäile, vaan panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä ponnistellessaan Jumalan tiellä; nämä ovat vanhurskaita.

 

 

 

 1. Yksilön valinnanvapaus on vaarassa vähetä Koraanin opin mukaan.

  “The believers are only those who believe in Allah and His Messenger, and who, when gathered with him upon a common matter do not depart till they have asked his permission. Surely, those who ask your permission are those who believe in Allah and His Messenger. When they ask your permission for some of their affairs, grant it to whomever you please and ask Allah for forgiveness for them; Allah is the Forgiver, the Merciful.”
  (Quran Sura 24: AL-NOOR (THE LIGHT), Verse 62. Translation of Qarib)

  Todellisia uskovaisia ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä ja jotka toimittaessaan tämän kanssa jotakin yhteistä asiaa eivät lähde pois saamatta häneltä lupaa. Totisesti, ne, jotka pyytävät sinulta tällaista lupaa, ovat niitä, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä. Kun he pyytävät suostumustasi johonkin yritykseensä, anna se niille heistä, joille haluat, ja rukoile heille Jumalan anteeksiantoa. Totisesti, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

“It is not for any believer man or woman to have the choice in the affair when a matter is decreed by Allah and His Prophet. Whosoever disobeys Allah and His Messenger strays into clear error.”
(Quran Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verse 36. Translation of Qarib)

Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet ; kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan.
 

“Do not say of anything: ‘I will do it tomorrow, ‘ unless (you add) ‘if Allah wills. ‘ And remember your Lord when you forget and say: ‘It may be that my Lord will guide me to something nearer to rectitude than this. ‘”
(Quran Sura 18: AL-KAHF (THE CAVE), Verses 23 – 24. Translation of Qarib)

Äläkä puhu mistään näin: »Totisesti, tämän minä olen tekevä huomenna», lisäämättä: »jos Jumala niin sallii.»
Ja milloin ikinä satut sen unohtamaan, niin muista Herraasi ja sano: »Ehkä Herra johdattaa minut tielle, joka on oikeampi kuin tämä.»

 

 

 

 1. Silloin kun Koraanin viesti hyväksytään laajasti länsimaisissa yhteiskunnissa, yleisesti hyväksytyt arvot voisivat olla näiden kaltaisia:

  “You are forbidden (to consume) the dead, blood and the flesh of swine; also flesh dedicated to any other than Allah, the flesh of strangled (animals) and of those beaten, that which is killed by falling, gored to death, mangled by beasts of prey, unless you find it (still alive) and slaughter it; also of animals sacrificed on stones (to idols). … .”
  (Quran Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verse 3. Translation of Qarib)

  Kielletyt ovat teiltä itsestään kuolleet eläimet, veri, sianliha, ja (eläimet), joiden teurastus on tapahtunut jonkun muun nimeen kuin Jumalan , samoin kuristumalla tai iskuvammoista kuolleet eläimet tai pudotessaan surmansa saaneet, sarvilla kuoliaaksi pusketut, petojen raatelemat, ellette teurastamalla ole tehneet niitä nautittaviksi, ja vihdoin epäjumalille uhratut elukat. Kielletty on teitä jakamasta keskenänne (uhrielukoita) arpomalla nuolia. Tämä on pakanallista. Nykyään ei uskottomilla ole toivoa turmella teidän uskontoanne, joten älkää heitä pelätkö, pelätkää Minua! Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islaamin teidän uskonnoksenne. Kuka nälän pakottamana, ei tahallaan, rikkoo (äskenmainittuja) kieltojamme vastaan, (hänelle) Jumala on anteeksiantava, laupias.

“Believers, wine and gambling, idols and divining arrows are abominations from the work of satan. Avoid them, in order that you prosper.”
(Quran Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), verse 90. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja (uhripalvelus) pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset.

 

“As for the man or woman who is guilty of theft, recompense them by cutting off their hands for their crimes. That is the punishment from Allah. Allah is Mighty, Wise.”
(Quran Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verse 38. Translation of Qarib)

Varkailta taasen, olkootpa mies~ tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.

“If any two people commit fornication, punish them. If they repent and reform, let them go. God is All-forgiving and All-merciful.”
(Quran Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 16. Translation of Sarwar)

Sellaiseen häpeään (huorinteko) syyllistyviä on kumpaakin rangaistava, mutta jos he katuvat ja tekevät parannuksen, niin jättäkää heidät rauhaan. Katso, Jumala on sääliväinen ja laupias.

“Worship none except Allah. I am for you, a warner sent from Him and a bearer of glad tidings.”
(Quran Sura 11: HUD (HUD), Verse 2. Translation of Qarib)

Älkää palvoko ketään muuta kuin Allahia. Totisesti, minä olen varoittaja ja ilosanoman tuoja teille Hänen luotaan.

“You shall lash the fornicatress and the fornicator each with a hundred lashes. In the religion of Allah, let no tenderness for them seize you if you believe in Allah and the Last Day; and let their punishment be witnessed by a party of believers. The fornicator shall marry none but a fornicatress or an idolatress; and the fornicatress none shall marry her but a fornicator or an idolater; that is forbidden to the believers. Those who accuse chaste women, and cannot produce four witnesses, you shall lash them with eighty lashes. And never accept their testimony, for they are evildoers, except those among them that afterwards repent and mend their ways. Allah is Forgiving, Merciful.”
(Quran Sura 24: AL-NOOR (THE LIGHT), Verses 2 – 5. Translation of Qarib)

Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sata iskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaan estää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan ja tulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajina heitä rangaistaessa.

Älköön haureellinen mies naiko muuta kuin haureellisen naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty.

Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisesta elämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoon kahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaan milloinkaan vast’edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomia ihmisiä.

Mutta jotka tämän jälkeen kääntyvät Jumalan puoleen ja tekevät oikein, heille Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

 

 

“People of the Book, do not exaggerate your religion. Do not say about Allah except the truth. Indeed, the Messiah, Jesus son of Mary, is only a Messenger (and Prophet) of Allah, and His Word (Be) which He gave to Mary, and a (created) spirit by Him. So believe in Allah and His Messengers and do not say: ‘Trinity. ‘ Refrain, it is better for you. Allah is only One God. Exaltations to Him that He should have son! To Him belongs all that is in the heavens and in the earth, it is sufficient that Allah is the Guardian.”
(Quran Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 171. Translation of Qarib)

Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänen päällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa (Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksi ainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jotta Hänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa ja maan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi.
 

“And they say: The Beneficent Allah has taken (to Himself) a son

Certainly you have made an abominable assertion

The heavens may almost be rent thereat, and the earth cleave asunder, and the mountains fall down in pieces,

That they ascribe a son to the Beneficent Allah”
(Quran Sura 19: MARYAM (MARY), Verses 88 – 91. Translation of Shakir)

He väittävät, että Armahtaja on hankkinut itselleen lapsen.

Totisesti, te olette puhuneet sangen pahasti.

Taivaat saattavat puhjeta ja maa voi repeytyä kappaleiksi ja vuoret luhistua tomuksi,

koska he väittävät Laupeimman hankkineen lapsen.

 

 

5.Koraanin avulla muuttuvat yleisesti hyväksytyt tavat naisen ulkonäössä ja käytöksessä.

 

“And say to the believing women, that they lower their gaze cast down their eyes and guard their chastity, and do not reveal their adornment except that which is outward (face and hands); and let them draw their veils over their neck, and not reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husbands’ fathers, or their sons, or their husbands’ sons, or their brothers, or their brothers’ sons, or their sisters’ sons, or their women, or what their right hands own, or such male attendants having no sexual desire, or children who have not yet attained knowledge of women’s private parts; nor let them stamp their feet, so that their hidden ornament is known. And, O believers turn to Allah all together, in order that you prosper.”
(Quran Sura 24: AL-NOOR (THE LIGHT), Verse 31. Translation of Qarib)

Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovat silmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaan tavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin. Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleen tai apilleen tai pojalleen tai poikapuolilleen tai veljilleen tai veljiensä pojille tai sisariensa pojille tai palvelusnaisilleen tai orjattarilleen tai sellaisille palvelijoille, joilla ei ole vetoa naisiin, tai poikasille, jotka eivät ole tietoisia naisten salaisuuksista. Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidän kätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oi uskovaiset, jotta saisitte menestystä!

“O Prophet! say to your wives and your daughters and the women of the believers that they let down upon them their over-garments; this will be more proper, that they may be known, and thus they will not be given trouble; and Allah is Forgiving, Merciful.”
(Quran Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verse 59. Translation of Shakir)

Profeetta, sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovaisille naisille, että heidän tulee hunnuttaa kasvonsa; näin on sopivinta, jotta heidät kunniallisiksi naisiksi huomataan, niin ettei heitä tunkeilevasti lähestytä; Jumala on kaikessa viisas ja laupias.

 

6. Orjuuden uudelleensyntyminen; kafiireita orjuutetaan Koraanin tuella.

 

“Believers, your slaves and the immature people must ask your permission three times a day before entering your house: before the morning prayer, at noon time and after the late evening prayer; these are most private times. After your permission has been granted, there is no harm if they come into your presence from time to time. This is how God explains His revelations to you. God is All-knowing and All-wise.”
(Quran Sura 24: AL-NOOR (THE LIGHT), Verse 58. Translation of Sarwar)

Te, jotka uskotte, antakaa orjienne ja niiden, joilla ei vielä ikänsä vuoksi ole ymmärrystä, pyytää luoksenne pääsyä kolmena ajankohtana päivän mittaan: ennen aamurukousta ja keskipäivällä, jolloin riisutte vaatteenne, sekä iltarukouksen jälkeen. Nämä kolme aikaa viettäkää rauhassa, häiriöttä. Muina aikoina älköön teitä eikä heitäkään moitittako, onhan jonkun liikuttava palvellakseen teitä. Tällä tavoin Jumala ilmaisee teille ohjeitaan, sillä Jumala on tietävä, viisas.
 

“If any of you do not have the means to marry a chaste believing woman, marry your believing slave-girls. God knows best about your faith. You have the same faith. Marry them with the permission of their masters and if they are chaste and have avoided fornication and amorous activities, give them their just dowries. If after marriage they commit adultery, they should receive half of the punishment of a free woman who has committed the same crime. This is for those who fear falling into evil. It is better for you to have self-control. God is All-forgiving and All-merciful.”
(Quran Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 25. Translation of Sarwar)

Kenellä teistä ei ole varaa naida vartioituna kasvatettua uskovaista naista, ottakoon vaimokseen jonkun niistä uskovaisista palvelijattarista (orjattarista), jotka ovat vallassanne (heimonne keskuudessa), sillä Jumala tutkii parhaiten uskonne, ja te polveudutte toinen toisistanne. Naikaa heidät isäntiensä luvalla ja antakaa heille lahja sen mukaan, mikä kohtuullista on, ja heidän on elettävä kunniallisten naisten tavoin, niiden tavoin, jotka eivät harjoita haureutta julkisesti eivätkä omista rakastajaa salassa. Jos he, ollessaan naimisissa, rikkovat häpeällisesti avioliittoa vastaan, on heidän kärsittävä puolet siitä rangaistuksesta, mikä on säädetty vartioituina kasvatetuille naisille. Tämä on (sanottu) sille joukossanne, joka karttaa paheellisuutta; kuitenkin parempi olisi teille pidättyväisyys. Jumala on pitkämielinen ja laupias.

 

 

 

Reference for the Quranic Verses, which has been used, in this article:

http://www.parsquran.com/eng/

 

 

Käytöstapojen lukulaite

Onko “käytöstapojen lukulaite” vanhentunut vai antaako se vääriä lukemia?

Kirjoittanut: Iranin apu lännen pelastamiseksi (IARW). 4. syyskuuta 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.

Is “Respect Code Reader Machine” out of date, or does it receive wrong codes?

Written by: Iranian Aid to Rescue the West (IARW). September 04, 2017. All rights reserved.

 

Onko jokainen uskonto sinällään kunnioitettava? Löytääksemme vastauksen käymme läpi joitain esimerkkejä ja sitten kysymme itseltämme saman kysymyksen uudelleen.

Esimerkiksi jos jokin uskonto opettaa näin:

 • Vihaa ihmisiä, jotka käyttävät sinistä T-paitaa
 • Riko kaikkien punaisten autojen ikkunat yleisellä pysäköintialueella
 • Osoita paheksuntasi naapureille siksi, että heillä on koira
 • Kaikki ihmiset, jotka eivät noudata samaa säännöstöä, ovat saastaisia
 • Naiset ovat vähäarvoisempia kuin miehet
 • Kaikkien muiden uskontoja tulee loukata

 

Kysytäänpä taas itseltämme, ansaitseeko jokin ylläolevista uskomuksista kunnioituksesi? Vetääkö mikään noista uskomuksista puoleensa sellaista, joka ei itse usko samoin? Onko yleensä järkevää, että joku odottaa muun yhteisön kunnioittavan tällaisia uskomuksia?

Vastaus on “ei”. Yksikään näistä uskomuksista ei saa muiden hyväksyntää. Ja tämä ei ole niiden muiden vika, päinvastoin. Tällainen usko ei vedä puoleensa hyväksyntää; koska tällainen uskonto sinällään on ongelma.

Kunnioituksessa on kyse jostain, minkä odotetaan tulevan  ulkoa päin. Kunnioituksen osoittaa aina se toinen ihminen tai ihmiset. Lyhyesti sanottuna kunnioitus tai epäkunnioitus tulee meiltä, muilta ihmisiltä.

Saadakseen kunnioitusta täytyy muistaa, että se on kaksisuuntainen tie. Tämän tien toisella kaistalla voimme antaa mitä meillä on tarjottavana. Tien toisella kaistalla tulevat sitten reaktiot riippuen siitä, miten me olemme aloittaneet.

Yleisesti ottaen, jos tarjoamme ystävällisyyttä tai väkivaltaa, vastaukseksi saamme samalla mitalla. Voi myös olla poikkeuksia, joissa joku saa hyvää, mutta vastaa siihen huonolla käytöksellä. Mutta tässä tarkastelemme tätä aihetta yleisesti. Mutta tähän asti sanotulla on ollut tarkoituksena päästä tähän:

Jos kylvää vihaa, ei ole järkevää odottaa saavansa rakkautta!

Siispä vastataksemme kysymykseen (onko jokainen uskonto kunnioittava vai ei?) meidän on tutkittava millaisia ajatuksia, sanoja ja tekoja tämän uskonnon seuraajat käyttävät muihin osapuoliin? Jos muiden uskontojen tuottama hedelmä on vaaraton ulkopuolisille, on mahdollista, että sitä uskontoa käsitellään kohteliaasti. Mutta kun lähetyspaketti on tuhoisa ja sillä on ikäviä sivuvaikutuksia, on järkevää päätellä, että tällaisen uskonnon tuottamat hedelmät eivät herätä kunnioitusta.

Johtopäätelmänä on, että vastaus alkuperäiseen kysymykseen on “ei”. Se on EI isoilla kirjaimilla. Kaikki uskonnot eivät ole kunnioituksen arvoisia, siihen ei riitä, että se on jonkun uskonto. Vaikka joku on täynnä omaa asennetta, voi uskoa uskontoonsa lujasti ja pitää sitä pyhänä ja taivaallisena, se ei tee hänen uskonnostaan arvostettua muiden silmissä.

“Believers, fight the unbelievers who are near you. Let them find firmness in you. Know that Allah is with those who are cautious.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 123. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Allah on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

 

”Fight those who neither believe in Allah nor the Last Day, who do not forbid what Allah and His Messenger have forbidden, and do not embrace the religion of the truth, being among those who have been given the Book (Bible and the Torah), until they pay tribute out of hand and have been humiliated. The Jews say Ezra is the son of Allah, while the Christians (who follow Paul) say the Messiah is the son of Allah. Such are their assertions, by which they imitate those who disbelieved before. Allah fights them! How perverted are they!”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verses 29 – 30. Translation of Qarib)

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Juutalaiset sanovat: »Esra on Allahin poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Allahin poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Allahin ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

 

“Whether lightly or heavily, march on and fight for the Way of Allah, with your wealth and your persons. This will be best for you, if you but knew.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 41. Translation of Qarib)

Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Allahin asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

 

 

“Fighting is made mandatory for you, but you dislike it. You may not like something which, in fact, is for your good and something that you may love, in fact, may be evil. Allah knows, but you do not know.”
(Quran, Sura 2: AL-BAQARA (THE COW), Verse 216. Translation of Sarwar)

Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Allah tietää, mutta te ette tiedä.

 

“The recompense of those who make war against Allah and His Messenger and spread corruption in the land is that they are to be killed or crucified, or have their hand and a foot cut off on opposite sides, or be expelled from the land. For them is shame in this world and a great punishment in the Everlasting Life; except those who repent before you have power over them. For you must know that Allah is Forgiving, the Most Merciful.”
(Quran, Sura 5: AL-MAEDA (THE TABLE), Verses 33 – 34. Translation of Qarib)

Ainoa palkka niille, jotka sotivat Allahia ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässä elämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat, ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Allah on pitkämielinen, laupias.

 

”Thus, (Muhammad), fight for the cause of Allah. You are only responsible for yourself. Rouse the believers and perhaps Allah will stop the evil designs of the unbelievers. Allah’s punishment and retribution is the most severe.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 84. Translation of Sarwar)

Taistele siis, Muhammed, Allahin asian puolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannusta oikeauskoisia! Ehkä Allah lannistaa uskottomain mahdin. Allah on mahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

 

”So let those who sell the worldly life for the Everlasting Life fight in the way of Allah, whoever fights in the way of Allah, and is killed or conquers, We shall give him a great wage.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), Verse 74. Translation of Qarib)

Taistelkoot siis Allahin retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Allahin retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon.

 

“Eat of what you have taken from the spoils; such is lawful and good, and fear Allah. Allah is Forgiving and Most Merciful.”
(Quran, Sura 8: AL-ANFAL (SPOILS OF WAR), Verse 69. Translation of Qarib)

Nauttikaa nyt saamastanne saaliista, siitä, mikä on luvallista ja hyvää, ja antakaa kunnia Allahille!  Allah on totisesti anteeksiantava, armollinen.

 

“But the Messenger of Allah and the believers with him fought for the cause of God with their possessions and in person and their reward will be all good things and everlasting happiness.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 88. Translation of Sarwar)

Mutta lähettiläs, ja ne, jotka hänen kanssaan uskovat, panevat alttiiksi omaisuutensa ja henkensä.  Sellaisille ihmisille on käyvä hyvin, ja he ovat onnellisia.

 

“You are forbidden to marry married women except your slave-girls. This is the decree of Allah. Besides these, it is lawful for you to marry other women if you pay their dower, maintain chastity and do not commit indecency. If you marry them for the appointed time you must pay their dowries. There is no harm if you reach an understanding among yourselves about the dowry, Allah is All-knowing and All-wise.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 24. Translation of Sarwar)

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidut naiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Allah teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o. aviolahjan) sovitte keskenänne; Allah on kaikissa asioissa tietävä, viisas.

In the verse below, the word “Prophet” is about Prophet Muhammad.

 

“Prophet, We have made lawful for you your wives whom you have given their dowry, slave girls whom Allah has given to you as gifts, the daughters of your uncles and aunts, both paternal and maternal, who have migrated with you. The believing woman, who has offered herself to the Prophet and whom the Prophet may want to marry, will be specially for him, not for other believers. We knew what to make obligatory for them concerning their wives and slave girls so that you would face no hardship (because we have given distinction to you over the believers). Allah is All-forgiving and All-merciful.”
(Quran, Sura 33: AL-AHZAB (THE CLANS), Verse 50. Translation of Sarwar)

Profeetta, Me olemme totisesti vahvistanut sinun laillisiksi vaimoiksesi kaikki ne, joille olet myöntänyt lesken osuudet, sekä ne, jotka omistat Allahin antamina orjattarina sotasaaliista, sekä setäsi tyttäret ja isäsi sisaren tyttäret, myöskin enosi tyttäret ja äitisi sisarten tyttäret, jotka kanssani pakenivat vainottuina uskonnon vuoksi; samoin on laillinen vaimosi sellainen uskovainen nainen, joka pyrkii avioliittoon kanssasi, mikäli suostut naimaan hänet. Nämä säädökset ovat nimenomaan sinua, mutta eivät muita uskovaisia varten; me tiedämme hyvin, mitä olemme heille säätänyt vaimoista ja orjattarista. Älköön siis mikään parjaus sinuun koskeko; Allah on anteeksiantava, laupias.

 

“With respect to marrying widows, if you are afraid of not being able to maintain justice with her children, marry another woman of your choice or two or three or four (who have no children). If you cannot maintain equality with more than one wife, marry only one or your slave-girl. This keeps you from acting against justice.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 3. Translation of Sarwar)

Jos pelkäätte, ett’ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset (orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

 

“Believers, the idolaters are unclean. Do not let them approach the Sacred Mosque after this year. If you fear poverty, Allah, if He wills, will enrich you through His bounty. He is Knowing, Wise.”
(Quran, Sura 9: AL-TAWBA (REPENTANCE), Verse 28. Translation of Qarib)

Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Allah runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Allah on totisesti tietävä, viisas.

 

“Men are the protectors of women because of the greater preference that Allah has given to some of them and because they financially support them. Among virtuous women are those who are steadfast in prayer and dependable in keeping the secrets that Allah has protected. Admonish women who disobey (Allah’s laws), do not sleep with them and beat them. If they obey (the laws of Allah), do not try to find fault in them. Allah is High and Supreme.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 34. Translation of Sarwar)

Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Allah on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Allah on ylevä ja suuri.

 

“If any of your women commit indecency, call in four witnesses from among yourselves against them, if they testify, confine them to their houses till death overtakes them or till Allah makes for them a way.”
(Quran, Sura 4: AN-NISA (WOMEN), verse 15. Translation of Qarib)

Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekevät huorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos he todistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinä asunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa tai Allah osoittaa heitä varten jonkun muun mahdollisuuden (uuden lainsäädännön kautta).

 

“Believers, why do you say what you never do? It is most hateful to Allah that you should say that which you do not do. Allah loves those who fight in His Way lining up as if they were a stacked building.”
(Quran, Sura 61: AS-SAFF (THE RANKS), Verses 2 – 4. Translation of Qarib)

Uskovaiset, miksi lupaatte sanoilla sellaista, mitä ette tee?

Allahin silmissä on inhottavaa se, että lupaatte sellaista, mitä ette tee.

Allah rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri.

 

 

Reference for the Quranic Verses, which has been used, in this article:

http://www.parsquran.com/eng/

Tämä teksti on ensimmäinen artikkelisarjasta FDL:lle
Iranin apu lännen pelastamiseksi / Iranian Aid To Rescue West (IARW)

 

 

 

Speech in Enschede

Speech Enschede      (suomeksi – alempana)

I would like to thank you for this opportunity to attend this event and to be one of the speakers. Best wishes and greetings from Finland. I represent the Finnish Defence League as a chairman and I truly believe that all nationalists or patriots in Finland share my thoughts I am about to tell you.

The name of this event today is “AGAINST TERRORISM”. However, Antifa and other ignorant people call these events organized by Nazis.

Antifa is classified as a terrorist organization at least in the state of New Jersey and FBI is investigating Antifa suspected of terrorist operations. No wonder Antifa has a need to protect all terrorists invaded in Europe. My opinion is that Antifa should be declared as a terrorist organization globally, like ISIS.

Being genuinely nationalist or patriot has nothing to do with being a racist or a Nazi. As a matter of fact, I personally know many real refugees who live in Finland. Surprisingly, they are much more patriot than many origin Finnish people. They are as worried as me of how politicians are destroying our country, and peaceful way of life – both in Finland and in rest of the Europe.

Huge terrorist attacks and other sad events that has occurred around Europe have not effected to some of our politicians and fellow citizens. This must be a result of severely unbalanced mental health and lack of common sense.

Two years ago, when over 30.000 (thirty thousand) refugees invaded in Finland, more than 15.000 (fifteen thousand) Finnish ignorant people and celebrities organized big event “against racism”.

Theme of that event was to welcome all asylums to Finland. The event was called “we have a dream”. Hear now you Finnish politicians – you had a dream – now take responsibility of your dreams and actions!

 

August 18th this year, Finland sadly joined countries in which Islamist terrorist attacks were cowardly executed in the name of Allah in the city of Turku.

Moroccan Abderrahman Bouanane, born 1994, murdered two (2) defenseless women and wounded 6 women and 2 men trying to defend the female victims. Bouanane used two knives in the attack. Bouanane arrived in Finland with the wrong name as an asylum seeker in the spring of 2016 and received a negative asylum decision.

Bouanane had adopted ISIS propaganda and had radicalized. When living in asylum center in Finland. He had judged Finnish people being infidel and he had made inquiries how to join ISIS forces.

How is this possible in our peaceful country – Finland? I tell you.

 1. Our prime minister Mr. Juha Sipilä made a public announcement that he will give his big seaside house for the use of asylum seekers. This public promise was also one of the headline news in Iraq television channel. When refugees were later interviewed they told that this news was one of the reasons why they had chosen Finland as a country to apply for asylum.
 2. The promise of our Prime Minister, which he didn´t keep, caused partly the invasion of more than 32.000 (thirty-two -thousand) asylum seekers in 2015. Most of which were healthy young men and not however real refugees under distress and in life danger.
 3. Our Ministry of Domestic Affairs published last spring a proposal of collaboration between Finnish officials to reduce threats by integrating foreign fighters and other people arriving from the war zone by Finnish social services and benefits.
 4. It is beneficial to those who arrive from war zone to arrange his / her basic elements of life including apartment and a work place as published in the statement of Ministry of Domestic Affairs. It is planned that these people could enjoy a bypass line. This would put their matters first in line instead of ordinary Finnish people.
 5. More than 5100 persons have disappeared without any notice from Finnish asylum centers. Their whereabouts are unknown. They may have stayed in Finland without identification papers or they may have moved to other European Union countries or they may have returned to home countries by themselves.
 6. The Evangelical Lutheran Church in Finland and some of our citizens are accommodating or hiding those who have received a negative asylum decision. In addition, some of our citizens intentionally interfere with the authorities in carrying out their duties, disturbing the implementation of forced return flights, protesting, and providing people with negative asylum decisions information and ideas how to misbehave on an airplane so that it could not even get airborne.

So, it is no wonder that even in Finland the first jihadist terrorist attack was executed a while ago. These “golden eggs” are protected by Finnish politicians and good-doers. At the same time, common people and real refugees feel unsafe and unprotected in our country.

This year is in many ways significant for Finland. Finland celebrates its 100th anniversary of Independence. Responsibility of preparation and co-ordination of the jubilee year is given to the Finland 100 project set by the Prime Minister’s Office.

However, the Government´s minutes are scandalous reading, money has been allocated to many projects which are not – based on their project names – related to the independence of Finland in any way. Some of the projects seemed to be even like those in which someone is trying to rewrite the Finnish history. Force-feeding of multiculturalism seems to be a common factor for many projects. I will list some of the scariest;

Coding bus in Africa, 30 000€
How is this bus in Africa related to Finland´s 100th Anniversary? There must be huge number of coders in the bus?

Startup Refugees, 150 000€
Why do we spend the jubilee money on asylum seekers’ Startup companies when they are not in any way related to the 100th anniversary of Finland’s history?

Redefinition of being Finnish, 50 000€
Apparently, the form of being Finnish that has developed over 100 years is for some people so hairy lime that it needs to be redefined?

There is also a plan to build a great mosque for our capital, Helsinki. The project cost estimate is € 110-140 million, most of which is available from the Gulf countries. The fundraiser is Bahrain, which co-ordinates funding and finances the training of mosque imams. Funding is reported to come from Arabic business men representing Saudi Arabia and the most conservative interpretation of Islam.

Project spokesperson Pia Jardi has told the planned mosque to be about 3,000 square feet, plus a 15,000-square-meter multifunctional center including cultural, sports, social and educational facilities.

The German Intelligence Service recently wrote a report linking extremist Islamist thinking and funding origin from the Arabian Peninsula. The funding is intended to buy influence and is intended to spread Islamist thinking in Finland. International experiences show that the ideology of the fundraiser is reflected in the way in which mosques operate.

Researcher Alan Salehzadeh is opposing to the construction of a Grand Mosque. He said there would be teaching of doctrines of Islam which would most certainly conflict with, for example, gender equality. According to Salehzadeh, “the brain of a small child absorbs information like a sponge and can carry out doctrines in the future. Where less Islam is taught, there are also the least jihadists.

In the autumn of 2017, the city of Helsinki will decide on reserving a site for a grand mosque building project. If our decision makers authorize the construction of such an Islamist center in Finland, Finland is on its way to destruction. Under no circumstances should permission be given for the construction of such a jihadist center. Let’s keep even Finland clean of these cancerous colonies!

European politicians are under good command of Mrs. Merkel on their way to destroy Europe. Last week, I spoke with the right refugees who had been forced to flee violent Islam from their homeland. One of them was imprisoned in his home country, pulled all his toe nails, and he had been receiving electric shocks for months, every day. One of them said how amazing it is that Finns do not realize what’s happening in our country. Even they did not understand why people who left Finland to join Isis, should be welcomed back to our country and why they should be ” adapted or integrated ” back to Finnish society.

They did not understand why we let tens of thousands of “refugees” to our country who had “lost” their papers during their journey. These people I talked to were as concerned about these things going on in Finland as you and me.

In Finland, the Green party and Left party are concerned about the “human rights of jihadists”. Where are the human rights of ordinary people? The right to a safe life. Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi said at a press conference that “in Iraq we will kill terrorists, we will not negotiate with them.” I do not think human rights are anymore belonging to jihadists. The only right they have is to die and rot in hell.

” The refusal of the Western elite class to protect their nations from jihadist infiltration is the biggest betrayal in history.”

 

What can we do? We must continue our work peacefully as we have done, even though certain people consider us dangerous Nazis, but at the same time jihadists can walk on our streets free. We must continue to tell people honestly about the facts while media houses do not want or dare to, or try to conceal and distort the facts. We MUST intensify our cooperation. Cooperation is our only salvation.

I am afraid that in the future our politicians and good-doers who have deceived our people realize, that they have made very bad mistakes. But will they ever admit it? HARDLY. But people will remember and they will all be condemned by the worst of treasonable offense.

After that, a new foundation will be created for the new Europe, with all the people who respect Western ways of life, values ​​and traditions without fear of terrorism.

It will be huge reward of our long-term work!

Together, we will make Europe great again!

THANK YOU!!

Hooligans gegen salafisten

Kiitän tästä tilaisuudesta, olla yhtenä osallistujana näin hienossa puhujajoukossa. Tuon teille kaikille terveisiä Suomesta. Itse edustan Finnish Defence League yhdistystä, mutta uskon, että kaikki kansallismieliset Suomessa jakavat nämä ajatukseni, joista teille haluan nyt lyhyesti kertoa.

Tämän tapahtuman aihe on ”terrorismia vastaan”. Siitä huolimatta, Antifa ja muut idiootit kutsuvat näitä tapahtumia natsien järjestämiksi. (Antifa on julistettu terroristiorganisaatioksi ainakin New Jerseyn osavaltiossa. Myös FBI tutkii Antifaa terroristijärjestönä. Ei siis mikään ihme, että he itse haluavat suojella Eurooppaan tunkeutuneita terroristeja. Antifa pitäisikin julistaa terroristiorganisaatioksi kaikkialla, kuten ISIS.)

Aidossa Kansallismielisyydessä ei ole mitään rasistista tai natsimaista. Tunnen itseasiassa monta oikeaa pakolaista, jotka asuvat Suomessa, ja ovat paljon kansallismielisempiä, kuin moni kantasuomalainen, ja he ovat yhtä huolissaan kuin minä. Huolissaan siitä, miten poliitikot ovat tuhoamassa maatamme ja koko Eurooppaa. Se, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, täytyy olla jonkin virustaudin syytä, joka on vakavalla tavalla vaikuttanut eräiden poliitikkojemme ja tiettyjen kansalaisten mielenterveyteen.

Kun Suomeen tupsahti kaksi vuotta sitten yli 30.000 turvapaikanhakijaa, niin noin 15.000 idioottia + suomalaisia tähtiartisteja kokoontuivat ”rasisminvastaiseen” tapahtumaan Helsingissä, toivottaen suurin piirtein kaikki turvapaikanhakijat tervetulleiksi maahamme. Tilaisuuden nimi oli ”Meillä on unelma”. Teillä oli unelma, kantakaa nyt vastuu unelmastanne!

Viime kuussa, elokuun 18. päivä, Suomi valitettavasti liittyi niiden maiden joukkoon, joissa on tehty islamistisia terroritekoja Allahin nimeen. Marokkolainen 1994 syntynyt marokkolainen Abderrahman Bouanane tappoi puukottamalla kaksi naista ja haavoitti 8 muuta. Bouanane saapui Suomeen väärällä nimellä, turvapaikanhakijana keväällä 2016, ja hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Bouanane oli omaksunut Isisin propagandaa ja hän oli radikalisoitunut.

Vastaanottokeskuksessa Bouanane oli puhunut suomalaisista vääräuskoisina ja hän oli kysellyt neuvoja, miten Isisiin voi liittyä.

Miten on mahdollista, että tähän asti rauhallisessa maassamme Suomessa, tapahtuu islamistinen terroriteko? Minäpä kerron teille:

 1. Pääministerimme Juha Sipilä lupasi syyskuussa 2015, antaa oman merenrantatalonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Sipilän lupaus antaa Kempeleen-kotinsa pakolaisten käyttöön esiteltiin myös Irakin televisiossa. Irakilaisturvapaikanhakijoiden mukaan se vaikutti siihen, että moni valitsi hakukohteekseen juuri Suomen.
 2. Tämä pääministerimme lupaus, jota hän ei sitten pitänytkään, aiheutti osittain sen, että maahamme saapui vuonna 2015 yli 32.000 ”turvapaikanhakijaa”, joista ehdottomasti suurin osa on terveitä nuoria miehiä, eikä suinkaan hädänalaisia, oikeita pakolaisia.
 3. Sisäministeriömme julkaisi viime keväänä ehdotuksen viranomaisyhteistyöstä, jolla pyritään vähentämään uhkia edistämällä vierastaistelijoiden ja muiden alueella olleiden integroimista yhteiskuntaan muun muassa sosiaalipalveluiden avulla. – Taistelualueelta palaavan yhteiskuntaan integroitumisen kannalta on keskeistä saada hänen elämäänsä liittyvät perusasiat, kuten asunto ja toimeentulo, kuntoon, ministeriön ehdotuksessa kerrotaan. Heille on kaavailtu ns. ohituskaistaa, joilla he menisivät kaikissa jonoissa tavallisten kansalaisten edelle.
 4. Vastaanottokeskuksista on “kadonnut”, eli poistunut ilmoittamatta 5 100 henkilöä. Heidän olinpaikkaansa ei tiedetä. Henkilöt ovat voineet jäädä Suomeen paperittomina, he ovat voineet poistua muihin EU-maihin, tai palanneet kotimaihinsa omatoimisesti.
 5. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja osa kansalaisistamme majoittavat tai piilottelevat niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Lisäksi osa näistä kansalaisistamme häiritsevät tahallisesti viranomaisia toteuttamasta tehtäviään, hankaloittamalla pakkopalautuslentojen toteuttamista, mielenosoituksilla, sekä antamalla kielteisten turvapaikkapäätösten saaneille henkilöille ohjeita, kuinka käyttäytyä lentokoneessa, jotta se ei voisi edes nousta ilmaan.

Ei siis ole mikään ihme, että Suomessakin koettiin ensimmäinen jihadistinen terroriteko. Nämä ”kultamunat” kun ovat poliitikkojemme ja suvakkien (good-doers) suojeluksessa. Samaan aikaan kun, tavallinen kansa ja oikeat pakolaiset tuntevat olonsa turvattomaksi maassamme.

Tämä vuosi on Suomelle monella tavalla merkittävä. Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden valmistelusta ja koordinoinnista vastaa valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke. Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat kuitenkin pöyristyttävää luettavaa, rahaa on jaeltu auliisti joka puolelle hankkeisiin, joiden ei pitäisi ainakaan nimensä perusteella liittyä Suomen itsenäisyyteen millään lailla. Osa hankkeista tuntui olevan jopa sellaisia, joissa Suomen historiaa suorastaan yritetään kirjoittaa uudelleen. Monikulttuurisuuden pakkosyöttäminen tuntuu olevan yhteinen nimittäjä useille hankkeille.

Luettelen muutamia pöyristyttävimpiä:

Koodaribussi Afrikassa, 30 000€

Miten joku Afrikassa pyörivä bussi ja sen tukeminen liittyy Suomen 100-vuotisjuhlaan. Onko siellä paljonkin suomalaisia koodareita?

 

Startup Refugees, 150 000€

Miksi ihmeessä juhlavuoden rahoja ohjataan turvapaikanhakijoiden StartUp-yrityksiin, kun sellaiset eivät millään tavalla kuulu Suomen 100-vuotiseen historiaan?

Suomalaisuuden uudelleenmäärittely, 50 000€

Ilmeisesti 100 vuoden aikana muodostunut suomalaisuus on joillekin niin karvasta kalkkia, että se pitää määritellä uudelleen?

 

Pääkaupunkiimme Helsinkiin on myöskin suunnitteilla suurmoskeija. Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty 110–140 miljoonaa euroa, josta suurin osa on saatavissa Persianlahden maista. Varainhankinnan järjestäjä on Bahrain, joka koordinoi rahoitusta ja rahoittaa moskeijan imaamien koulutusta. Rahoitus tulee tiettävästi Saudi-Arabiasta ja islamin konservatiivisinta tulkintaa edustavista arabiliikemiehistä.

Hankkeen tiedottaja Pia Jardi on kertonut suunnitellun moskeijan kooksi noin 3 000 neliötä, jonka lisäksi siihen liittyisi 15 000 neliön monitoimikeskus, joka sisältäisi muun muassa kulttuuri-, liikunta-, sosiaali- ja koulutustiloja.

Saksan tiedustelupalvelu kirjoitti hiljattain raportin, jossa todettiin yhteys ääri-islamistisen ajattelun ja Arabian niemimaalta lähtöisin olevan rahoituksen välillä. Rahoituksella on tarkoitus ostaa vaikutusvaltaa ja sillä pyritään vaikuttamaan islamistiseen ajatteluun Suomessa.

Päätöksen tontinvarauksesta suurmoskeijahanketta varten Helsingin kaupunki tekee syksyllä 2017. Mikäli päättäjämme antavat luvan rakentaa tällaisen islamistikeskuksen maahamme, on Suomi matkalla kohti tuhoaan. Tällaisen jihadistikeskuksen rakentamiselle ei saa missään nimessä antaa lupaa. Pidetään edes Suomi puhtaana näistä syöpäpesäkkeistä!

Eurooppalaiset poliitikot ovat rouva Merkelin johdolla hyvää vauhtia tuhoamassa Eurooppaa. Keskustelin viime viikolla oikeiden pakolaisten kanssa, jotka olivat joutuneet pakenemaan kotimaastaan väkivaltaista islamia. Yhdeltä heistä oli kotimaansa vankilassa vedetty kaikki varpaankynnet irti ja hän oli saanut kuukausien ajan, päivittäin sähköshokkeja. Yksi heistä sanoi, että hän ei tajua, miksi suomalaiset eivät tajua, mitä maassamme on tapahtumassa. Hekään eivät ymmärtäneet, miksi Suomesta lähteneet, Isikseen liittyneet henkilöt, pitäisi toivottaa tervetulleeksi takaisin maahamme, ja yrittää “sopeuttaa heidät” takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan. He eivät ymmärtäneet, miksi päästimme maahamme kymmeniä tuhansia “pakolaisia”, jotka olivat “kadottaneet” paperinsa matkalla. He olivat yhtä huolissaan näistä asioista kuin sinä ja minä.

Suomessa vihreät ja vasemmistolaiset ovat huolissaan ”jihadistien ihmisoikeuksista”. Missä ovat tavallisten ihmisten ihmisoikeudet? Oikeus turvalliseen elämään. Irakin Pääministeri Haidar al-Abadi sanoi eräässä pressitilaisuudessa, että “Irakissa me tapamme terroristit, emme neuvottele näiden kanssa.” Minustakaan ihmisoikeudet eivät enää kuulu jihadisteille. Heille kuuluu ainoastaan oikeus kuolla ja mädäntyä helvetissä.

”The refusal of the Western elite class to protect their nations from jihadist infiltration is the biggest betrayal in history.”

Mitä me voimme tehdä? Meidän tulee jatkaa omaa työtämme rauhanomaisesti kuten tähänkin asti, vaikka tietyt tahot pitävät meitä vaarallisina natseina, mutta jihadistit saavat kävellä vapaina kaduillamme.

Meidän tulee edelleen kertoa kansalle rehellisesti tosiasioista, kun mediatalot eivät halua tai uskalla tai he yrittävät salata ja vääristellä tosiasioita. Meidän tulee tiivistää yhteistyötämme. Yhteistyö on meidän ainoa pelastuksemme. Pelkään pahoin, että tulevaisuudessa tulee aika, kun kansamme pettäneet poliitikot ja suvakit huomaavat tehneensä pahoja virheitä. Tulevatko he silloinkaan sitä myöntämään? Tuskinpa vain. Kansa kyllä muistaa ja heidät kaikki tullaan tuomitsemaan ankarimman mukaan maanpetoksista.

Tämän jälkeen luodaan uusi perusta uudelle Euroopalle, kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka kunnioittavat länsimaalaisia elämäntapoja, arvoja ja perinteitä, ilman terrorismin pelkoa. Se tulee olemaan pitkäjänteisen työmme palkkio!

Together, we will make Europe great again!

Haluatko islamistikeskuksen Suomeen?

Vastustamme Suomeen suunnitteilla olevaa suurmoskeijaa/islamistikeskusta.

Islam ja demokratia ovat ristiriidassa keskenään, eikä tiukka islam siksi sovi länsimaiseen hyvinvointivaltioon.

Koraania tulkittaessa mm. tasa-arvokysymykset, valtion rooli ja perintökysymykset ovat selkeästi eri lailla kuin suomalaisessa kulttuurissa.

Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että tällainen arabimaiden rahoittama moskeija ei edusta kaikkia muslimeja. Moskeijan edustama islam on aina rahoittajamaiden näkemyksen mukainen. Tästä myöskin Suojelupoliisi on huolissaan. 21 kansanedustajaa on allekirjoittanut kysymyksen Helsingin mahdollisen suurmoskeijan vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen.

Shiialaisen Resalat-yhdyskunnan kulttuurisihteeri Madjid Bahmanpour on pohtinut sitä, miksi suurmoskeijaa pitää valmistella salassa? Hänen mielestään tässä ei ole kyse shiiojen ja sunnien väleistä, vaan valtataistelusta jossa salafistit yrittävät houkutella sunneja mukaansa.

Maahanmuuttajien eriytyminen omiin tiloihinsa ei lähtökohtaisesti edistä integroitumista.

Päivi Räsänen on sitä mieltä, että rinnakkaisen islamilaisen yhteiskuntajärjestyksen syntymistä tulee välttää viimeiseen asti.

Useat Euroopan valtiot, kuten Belgia ovat pitkään yrittäneet avokätisellä suvaitsevaisuudella kotouttaa muslimitaustaisia maahanmuuttajia.
Tulokset ovat päinvastaisia kuin tavoiteltu rauhaisa rinnakkaiselo.

Mikäli päättäjät hyväksyvät tällaisen keskuksen rakentamisen maahamme, tulevat he samalla hyväksyneeksi kansakuntamme astumisen tuhon polulle.

Tämän asian vuoksi, pyydämme kaikkia suurmoskeijahankkeen vastaisia henkilöitä, uskonnosta tai taustastaan huolimatta, kokoontumaan kanssamme 19. elokuuta hankkeen vastaiseen, rauhanomaiseen mielenosoitukseen Helsinkiin.
Tapahtumapaikaksi on suunniteltu Senaatintoria.

Tilaisuus on päihteetön, ja toivomme sinun kunnioittavan tätä. Päihtymiseen tarkoitettu aika on sitten jälkipeleissä tapahtuman jälkeen.
Rasistisia puheita tai mielenosoituskylttejä ei tulla hyväksymään paikan päällä. Rasismilla emme edistä asiaamme mitenkään.
Islamin/suurmoskeijakeskuksen kritisoiminen ei kuitenkaan ole rasismia.

Toivomme runsasta osanottoa!

Finnish Defence League Ry

Linkki tapahtumasivulle Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/1567972173501626

Tapahtumaa tukee Kansallismielisten Liittouma!

 

 

In english:

To our friends abroad!
We are resisting grand mosque/islamist center which is planned to build in Finland.
Islam is in conflict with democracy and it doesn’t fit in with western welfare state.
For example, equality, role of the state and inheritance are very dissimilar by construing Qur’an than they are in Finnish culture.
Welat Nehri, the chairman of Kurdish association in Finland says that mosque funded by Arab countries is not representing all muslims. Islam represented by mosque is always in accordance with it’s funders. Finnish Security Intelligence Service is also worried about this and 21 members of parliament have signed a question about grand mosques effect on internal security.

Madjid Bahmanpour, Secretary of Cultural Affairs in shiite Resalat-community is wondering why grand mosque is being prepared in secret. According to him this is not about relations between sunnis and shi’as, but struggle for power and salafists trying to persuade sunnis.

Basically immigrants’ seclusion to different facilities is not helping integration.
According to Päivi Räsänen, growth of collateral islamic social order should be prevented to the last.

Belgium and many other European countries have tried to integrate muslim immigrants with generous tolerance for a long time. The results are opposite to targeted peaceful coexistence.

If our decision-makers accept building grand mosque to our country, they will also accept our nation stepping on the path of destruction.

Because of this we convene all persons who are resisting grand mosque plan regardless of religion or background with us to peaceful demonstration against this plan in Helsinki, 19th of August. The location of our event will be Helsinki Senate Square.

The event is sober and we wish everybody will obey this rule. There will be time for getting drunk in aftermath.
Racist speeches or signs are not allowed in our event. Racism is not helping our matter.
Criticism of islam and grand mosque is not racism, though.
We wish a lot of participation!
Finnish Defence League Ry

Palautetta “Suomen Breivik” -kirjoituksesta

Olemme saaneet palautetta koskien Vieraskynän kirjoitusta “Suomen Breivik syntymässä?”

Eräät kansalaiset ovat olleet yhteydessä kun ovat olleet huolissaan siitä mitä tuolla alla olevalla kirjoituksella halutaan sanoa.
Nyt pitää olla TODELLA HUOLISSAAN. Eräät henkilöt eivät siis ymmärrä, mitä kirjoituksella halutaan sanoa?
Itse ymmärsin heti kun luin tekstin kertaalleen.

Me kansallismieliset olemme jo pitkän aikaa varoitelleet tietyistä asioista, jotka ovat vakava uhka maamme turvallisuudelle.
Tästä hyvästä me olemme maahanmuutto- ja islamkriittisinä saaneet palkinnoksi natsi- ja rasistileimoja.
(kyllä, myönnän että oikeitakin rasisteja on olemassa, natseja ei – yhtään polttovalmista uunia en ole nähnyt)
Kukaan järkevä kansallismielinen ei hyökkää Breivikin tavoin kenenkään viattoman päälle, oli hän sitten uskonnoltaan tai ihonväriltään mikä tahansa.
Me olemme kuitenkin nostaneet esiin maamme turvallisuudelle oikeasti vaarallisia uhkatekijöitä. Ja sitten vielä kysytään, että onko tilanne todella niin huono, että Suomen Breivik voisi syntyä.
Voi jeesus. En osaa sanoa tähän enää mitään…mietipä ihan itse…

Vieraskynän kirjoitus on kuvitteellinen, tietenkin. Kirjoituksessa on kuitenkin tuotu esiin näkökohtia, jotka ovat maamme turvallisuudelle vakava uhka,
ja joihin sen enempää viranomaiset kuin poliittiset päättäjätkään eivät ole halukkaita tarttumaan. Vieraskynän huoli on kuitenkin aiheellinen!

Kukaan järkevä kansallismielinen ei myöskään toivo Suomen Breivikin syntymistä. Sellaisen syntyminen on kuitenkin erittäin mahdollista.
Johan jo jokin aika sitten pidätettiin henkilöitä, jotka suunnittelivat yliopistoon joukkosurmaa. Pahoittelen voimasanojen käyttöä tässä omassa kirjoituksessa,
mutta on se nyt s****na, jos viranomaiset ja poliitikot eivät ole tosissaan ottaneet huomioon sitä, mitä maassamme on juuri tällä hetkellä tapahtumassa!
Pidetään “rasismin vastaisia viikkoja” ja puhutaan liiba-laabaa sillä aikaa, kun heidän pitäisi tosissaan toimia tämän maan turvallisuuden puolesta!
Ei jum****ta! Ilmeisesti tässäkin maassa pitää jotakin ikävää sattua, ennen kuin viranomaiset ja päättäjät hieraisevat unihiekat silmistään!
Ja tapahtuuko senkään jälkeen mitään? En osaa sanoa.

Odotan mielenkiinnolla Vieraskynän seuraavaa kirjoitusta.

Ystävällisin terveisin,

Jukka Ketonen
Puheenjohtaja

Finnish Defence League Ry